fbpx

Work goes happy

Blogit

Uusi tilanne toi mahdollisuuden pysähtyä ja oppia

Koronakevät on varmasti muuttanut meidän kaikkien elämää ja kuormitustasoa niin työssä kuin vapaalla, vai onko? Halusin ymmärtää tilannetta paremmin ja tein asiasta kyselyn, jota jaoin mm. Twitterissä ja LinkedInissä. Vastaajia kyselyyn on tähän mennessä kertynyt pian 600 ja tulokset ovat erittäin mielenkiintoisia!

Kyselyyn vastanneista 53% koki, että stressikuorma on kevään aikana vain lisääntynyt entisestään. Syiksi kerrottiin muun muassa työmäärän kasvu, keskeytyksettömän ja rauhallisen työajan niukkuus sekä töiden ja vapaa-ajan eriyttämisen haasteellisuus. Moni on kokenut myös lisääntyvää yksinäisyyttä.

Kaikilla kuorma ei ole lisääntynyt, vaan 18 % vastaajista kertoo, kuinka stressi on koronan myötä helpottanut. Helpotusta uudessa arjessa ovat tuoneet muun muassa rauhallinen ja keskeytyksetön kotitoimisto, työhön käytetyn matkustusajan väheneminen, lasten harrastuskujetusrumban väheneminen sekä ylipäätään se, että on ollut aikaa tärkeille asioille. 24 % vastaajista kertoi stressikuormansa on pysyneen aika lailla ennallaan.

“Stressitaso on huomattavasti laskenut etätyössä. Alkuvuonna pitkä sairausloma uupumuksen vuoksi. Nyt jaksaa paljon paremmin, vaikka työtaakka on iso. Etätyö on mun juttu!”

Epävarmuudesta uutta oppia

Haitallisen stressin oireista kireyttä ja ärtyisyyttä kertoi kokevansa 69 % vastaajista. Univaikeuksia ja muutoksia ruokahalussa ovat kokeneet yli 40 % kaikista vastaajista.

48 % vastaajista kertoi, että epävarmuus on suurin stressaava tekijä tässä ajassa.

“Suurimmat koronaan liittyvät stressitekijät ovat pandemiaan liittyvä epävarmuus; kuinka kauan tämä kestää, kuinka pahaksi tilanne voi muuttua ja turhautuminen rajoituksiin ja siihen ettei pääse tapaamaan läheisiään. Lisäksi lomautusuhka ja työn tulevaisuuteen liittyvä epävarmuus stressaa.”

Voisiko yksi isoimmista opeista tässä on se, että jatkossakin tulemme elämään epävarmuuden kanssa. Oleellista jaksamisemme ja onnistumisemme kannalta on se, miten opimme suhtautumaan epävarmuuteen. Miten keskityn siihen, mihin voin vaikuttaa? Mikä arjessani toimii nyt?

Palautuminen stressistä päivittäin on tärkeää

Kyselyn mukaan lähes 75 % vastaajista on kokenut luonnon tärkeimmäksi palautumisen keinokseen tänä keväänä. Itselle sopivalla ja mielekkäällä liikunnalla stressikuormaa on keventänyt lähes 60% vastaajista. Hyvät yöunet sekä ihmissuhteiden merkitys nousevat myös tärkeäksi palautumiskeinoksi. Tämä aika on saanut monet meistä pysähtymään ja pohtimaan elämäänsä ja sitä, mikä oikeasti on tärkeää. Toivottavasti nämä hyvät vaikutukset säilyvät pitkään.

Stressipäissämme emme ole kovin luovia, innostuneita tai myötätuntoisia. Keskitymme ainoastaan selviytymiseen. Koko kapasiteettimme ei ole käytössä esimerkisi luovuuden, tehokkuuden tai ihmissuhteiden suhteen. Myös vastustuskykymme heikkenee.

Stressikuormaa on siis syytä keventää. Tavoitteenamme ei tule olla 100% stressittömyys.

Voimme oppia muuttamaan suhtautumistamme olosuhteisiimme ja sitä kautta helpottaa stressiä. Tyytyväisyyden ja onnellisuuden taitoja voi myös opetella. Aivomme keskittyvät luontaisesti siihen, mikä on uhkaavaa ja pelottavaa. Siksi tarvitsemme työkaluja ja ja uusien hyvinvointia ja jaksamista tulevien tapojen päivittäistä harjoittelua.

The Happiness Practice™ on työyhteisöille suunnattu kuuden kuukauden yhteinen muutosmatka, jossa näitä taitoja opetellaan yhdessä. Muutosta mitatataan ja todennetaan selkeän mittariston avulla. Tule mukaan innostavalle ja onnellisuutta lisäävälle matkalle, joka on sallittua ja varsin suositeltavaakin näinä aikoina.

Sertifioitu stressivalmentaja
The Happiness Practice ™ Sherpa