fbpx

Work goes happy

Blogit

Mitattava muutosmatka onnellisempaan työhön

Kuinkakohan moni meistä kulkee päivänsä autopilotilla voimavarojensa alarajoilla?

Mitä, jos stressiä olisi vähemmän? Mitä jos arjessa olisi tehokkaita työkaluja kuormituksen keventämiseen? Mihin kaikkeen se vaikuttaisi työyhteisön tasolla? Entäpä yksilön tasolla?

Monilla työpaikoilla näitä on pysähdytty pohtimaan ja monenlaisiin toimiin on jo ryhdytty. Yksi luento stressinhallinnasta tai inspiraatioworkshop työhyvinvointipäivässä ei riitä ongelmia pysyvästi ratkaisemaan. On hyvä, että nämä asiat ovat pinnalla ja niistä puhutaan paljon avoimemmin kuin vaikka vielä pari vuotta sitten.

Uskomme, että työhyvinvointiin ja jaksamiseen tulee panostaa jatkuvasti niin yksilön kuin organisaation tasolla. Parasta tulosta syntyy, jos nämä molemmat tapahtuvat samanaikaisesti.

The Happiness Practice (THP) on prosessi, jonka avulla nämä yhdistyvät tehokkaaksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi. THP koostuu viidestä onnellisuuden periaatteesta sekä Return on Happiness -mittausjärjestelmästä, joka räätälöidään kunkin työyhteisön ja organisaation tarpeisiin ja mittaristoihin sopivaksi.

The Happiness Practice:n viisi periaatetta ovat seuraavat:

  1. Ole tietoisesti läsnä. Tiedosta, mitä teet ja mitä tunnet.

  2. Arvosta tunteitasi. Tunnista sekä myönteiset että kielteiset tuntemuksesi ja käytä niitä viisaasti päätöksenteossa.

  3. Voimaannu luopumalla liiallisesta kontrollista. Ymmärrä, ettet voi hallita toisia tai olosuhteistasi.

  4. Tee se, mikä toimii. Tutkaile, mikä toimii nyt, ja kehitä sitä.

  5. Anna elämän opettaa. Tunnista epämukavat toimintamallit ja uskomkset, jotta voit niistä vapautua.

THP rakentuu yhteisen oppimisen, harjoittelemisen ja jakamisen ympärille ja onnistumista seurataan mittaustyökalun avulla niin yksilön, tiimin ja organisaation tasolla.

THP:ssä opitaan, harjoitellaan ja jaetaan yhdessä kulkemalla puolen vuoden muutosmatka yhdessä.

THP prosessi on tuonut työyhteisöille mitattavia hyötyjä maailmalla. Suomessa THP on ollut käytössä Lappeenrannassa Myllymäen koulussa, jossa tulokset olivat selkeästi positiivisia. “Opettajien stressin väheneminen ja onnellisuuden lisääntyminen vapauttavat energiaa ja iloa työyhteisöön. Tunnetaitojen kehittäminen auttaa opettamaan saman taidon oppilaille, mikä sisältyy uuteen peruskoulun opetussuunnitelmaan.”

Ohjelman vaikutuksia toimintaan seurataan mittauksin. Lappeenrannassa Myllymäen koulun valitsemat mittarit tarkastelivat muun muassa opettajien tyytyväisyyttä omiin opetustuokioihin, uupumista, eristäytymistä, yhteistyövalmiutta ja muutosjoustavuutta. Lisäksi mitattiin oppilaiden käyttäytymistä tilanteissa, joissa he kokivat tulleensa kuulluiksi tai jääneensä huomiotta.

USAssa THP on käytössä useissa yrityksissä ja esimerkiksi Intelin diversiteetin ja yhteisöllisyyden johtamisen yksikössä koetaan, että THP tukee tieteellisesti osoitettua tosiasiaa siitä, että onnelliset ihmiset ovat onnistuvampia ja lisäksi luontaisesti hyväksyvämpiä ja myötätuntoisempia.

THP prosessi on suunniteltu toimimaan täysin verkossa ja etäyhteydellä ja se on todettu käytännössä myös teknisesti hyvin toimivaksi ratkaisuksi.

Kerromme mielellämme lisää,

Jyri Kansikas, jyri.kansikas@wgh.fi

Miia Huitti, THP Sherpa miia@miiahuitti.fi