Work goes happy

Yhteistyökumppanit

Ilmarisen tehtävä on varmistaa, että sen asiakasyritysten henkilöstö saa työstään ansaitsemansa eläkkeen. Huolehdimme lähes 900 000 suomalaisen eläketurvasta, edistämme parempaa työelämää ja autamme asiakkaitamme menestymään. Kaikki palvelumme tähtäävät siihen, että Ilmarisen asiakkaat voisivat hiukkasen paremmin. Parempaa elämää, ole hyvä.
Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija. Hyvinvointia työstä on visiomme, sillä hyvinvointi ja pidemmät työurat liittyvät kiinteästi yhteen. Terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia.
Työturvallisuuskeskus tarjoaa tietoa ja koulutuksia työsuojelusta, työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista.
Varalan Urheiluopisto Tampereella tarjoaa monipuolisia liikunnan ja hyvinvoinnin palveluita mm.ryhmille, yrityksille, yksityisasiakkaille ja opiskelijoille.
Ergo Finland tunnetaan ergonomian ja työhyvinvoinnin kehittäjänä, joka tarjoaa ratkaisuja niin toimistoihin kuin etätyöhönkin.
Yksi elämä lupaa täyttä elämää kaikille. Päämääränämme on, että suomalaisten terveydentila kohenee suhteessa nykyisiin ennusteisiin tasa-arvoisesti riippumatta iästä, sukupuolesta, terveydentilasta, asuinpaikasta, sosiaalisesta asemasta tai etnisestä taustasta. Teemme työtä terveemmän Suomen puolesta.
HR viesti on henkilöstöosaamisen ammattilaisille suunnattu lehti, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen, hyvinvointiin ja muutoksen edistämiseen liittyviä ajankohtaisia aiheita.
Työ Terveys Turvallisuus -lehti on Suomen johtava työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin media.
Positiivisin talousuutisiin sekä työelämään keskittyvä BusinessFM on tarkoitettu edistämään positiivista businesskulttuuria Suomessa.
Taukoliikuntasovellus Cuckoo Workout® on hauska ja helppo tapa aktivoida mieltä ja kehoa työpäivien aikana.
Kollega.fi on verkkolehti työstä ja hyvinvoinnista.
Treili Oy on suomalainen sosiaalialan pioneeri, joka tarjoaa mielenterveys- ja päihdepalveluita, ikäihmisten palveluita, työyhteisöjen koulutus- ja kehittämispalveluita ja perhetyön palveluita.