fbpx

Work goes happy

Blogit

Relaksaatiosta voimaa uupumuksen ennaltaehkäisyyn

Työrintamalta kuuluu hälyttäviä uutisia, oli sitten kyse nuoret tai jo aikuiset työntekijät. Suomalaiset ovat kunnostautuneet työuupumuksen saralla viime aikoina valitettavan loistavasti. Tämä ei tietenkään ole hyvä asia ensinnäkään yksilötasolla eikä myöskään taloudellisesti yritysten tai julkisen sektorin näkökulmasta. Taloudellinen menetys on merkittävä.

Ainoastaan hyvinvoiva työntekijä voi olla tuottava ja jokaisella työntekijällä on oikeus ja velvollisuus voida hyvin työpaikallaan. Ehkä meidän kuitenkin pitäisi puhua työhyvinvoinnin sijasta vain hyvinvoinnista ja työuupumuksen sijasta uupumuksesta. Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, joten yksilön hyvinvointiin vaikuttaa niin työaika kuin myös oma vapaa-aika. Näin uupumusta tuleekin tarkastella kokonaisvaltaisesti huomioon ottaen sekä työ että vapaa-aika. Työntekijät helposti sysäävät kokonaan vastuun hyvinvoinnista työntekijälle ja vastaavasti työntekijä työnantajalle. Jos vastakkainasetteluista luovuttaisiin ja haluttaisiin saada molempien kannalta positiivisia tuloksia aikaiseksi niin miten olisi hyvä toimia. Voisiko ajatella yksinkertaisesti, että työnantajan vastuulla on luoda mahdollisuudet työn tekemiseen hyvin rakenteiden ja työssä käytettävien välineiden osalta sekä huolehtia että työn kuormittavuus ei nouse liian korkeaksi suhteessa resursseihin. Vastaavasti työntekijän velvollisuus on huolehtia omasta työkyvystään niin henkisesti kuin fyysisestikin että on työkykyinen ja pystyy auttamaan työnantajaa saavuttamaan tavoitteita.

Mentaalivalmentajana näen kaksi tärkeää asiaa, joiden avulla yksittäinen työntekijä pystyy huolehtimaan jo hyvin omasta työkyvystään. Riittävä ja laadukas uni, jonka avulla pystymme palautumaan edellisen päivän rasituksista ja olemaan jälleen seuraavana päivänä täydessä tehossa työkykyisenä. Toinen asia on riittävä latautuminen työpäivän aikana ja työpäivän jälkeen. Tarvitaan siis jotain millä saamme autonomisen hermoston parasympaattisen osan aktivoitumaan. Relaksaatioharjoitukset, mindfulness ja meditointi toimivat hyvin harjoituksina millä saadaan hetken pysähtymistä hektiseen elämään ja rationaalinen mieli hiljenemään.

Relaksaatioharjoituksissa, joko itseohjattuna tai avustettuna ohjatusti, rentoutetaan ensin keho. Kun keho rentoutuu, niin sen seurauksena mieli rauhoittuu. Kun lihakset rentoutuvat ja mieli rauhoittuu, niin vaivumme unen ja valveillaolon rajamaille, jossa rationaalinen mieli hiljenee. Tällöin voimme saada yhteyden tiedostamattomaan mieleemme eli alitajuntaan sekä antaa positiivisia suggestioita, joilla voimme vaikuttaa omiin voimavaroihin, vahvistaa itsetuntoa ja itseluottamusta sekä vaikuttaa esimerkiksi unettomuuteen.

Kokeile itse miltä ohjattu relaksaatioharjoitus tuntuu ja saatko siitä lisää voimavaroja päivään tai palautumista työpäivän jälkeen. Tein sinulle itsetuntoa ja itseluottamusta vahvistavan relaksaatioharjoituksen. Pysähdy hetkeksi, laita kuulokkeet korville ja nauti.

Linkistä pääset kuuntelemaan harjoituksen.

https://www.dropbox.com/s/4t0cgb7o8qqatd8/Itsetunto%20ja%20itseluottamus%20perusrentoutus.mp4?dl=0

Kirjoittaja Jouko Mikkola on mentaalivalmentaja ja työnohjaaja sekä Suomen Mentaalivalmentajien Liiton varapuheenjohtaja ja Mental Training kouluttaja

Work Goes Happy järjestää yhdessä Suomen Mentaalivalmentajien Liiton kanssa  aamuwebinaarin 9.6 klo 8.30 relaksaatiosta ja sen hyödyntämisestä uupumuksen ennaltaehkäisyyn.

Käy tutustumassa Suomen Mentaalivalmentajien järjestämiin mentaalivalmentajien koulutuksiin ja ilmoittaudu mukaan ammatillisiin lisäkoulutuksiin https://www.mentaltrainersfinland.fi/koulutukset2/