fbpx

Work goes happy

Jouko Mikkola

Tilaa Asiantuntija

Jouko Mikkola

Kokonaisvaltainen hyvinvointi syntyy Joukon laajasta ammattitaidosta: hän on myös kouluttaja, fysiikka-, rentoutus- ja mentaali- ja ActionTypes® – valmentaja useissa eri urheilulajeissa. Useat Suomen mestaruudet valmentajana eri lajeissa on tuonut vankan kokemuksen tiimien rakentamisesta kohti menestystä

Meillä on yksilölliset tarpeet. ActionTypes® mentaalivalmennus auttaa työskentelemään ja palautumaan sinun kehosi, hermostosi tarpeiden mukaan ja hyödyntämään omia luontaisia vahvuuksiaan, ActionTypes®-valmentaja Jouko Mikkola sanoo.

Kiinnostuitko asiantuntijasta?

Pyydä tarjous tapahtumaasi.

Pyydä tarjous

Mentaalivalmentajat Jouko Mikkolan ja Hanna Häppölän ajankohtaiset etävalmennukset nyt tilattavissa verkkokaupasta:


Mentaalivalmentaja ja toiminnallisen neurotieteen asiantuntija Jouko Mikkola on kehittymisen asiantuntija. Hän on muun muassa, henkisen valmennuksen, organisaation ilmapiirin ja henkilökohtaisen kehittämisen ammattilainen, joka hyödyntää ihmisten tai tiimien kehittämisessä neurotiedettä.

Jouko Mikkola kartoittaa esimiehen/yrittäjän/työntekijän luontaiset vahvuudet, parhaimmat ominaisuudet, joilla valmennettava pääsee kehittämään toimintakykyään järkevästi ja tuloksellisesti.

Kaiken hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen pohjana on itsetuntemus. Kun yksilöt oppivat paremmin tuntemaan vahvuuteensa ja kehittämään luontaisia kykyjään, ymmärtävät he paremmin myös erilaisuutta työyhteisössä. Tämä taas helpottaa työyhteisön sisäistä vuorovaikutusta ja parantaa työilmapiiriä. Jouko Mikkolan käyttämä ActionTypes® –menetelmä auttaa löytämään yksilöiden luontaiset vahvuudet ja auttaa yksilöä tai ryhmää kehittymään jokaisen omien henkilökohtaisten vahvuuksien kautta.

ActionTypes® motorinen koordinaatiokartoitus korvaa kyselyiden avulla tehtävät itsetuntemuksen testit. Henkilön kulttuuri, ikä, koulutus ja emotionaalinen tila kyselytestin hetkellä saattaa vääristää vastauksia antamalla mahdollisesti virheellisen kuvan todellisista vahvuuksista.

ActionTypes® – kartoitus perustuu kehon kautta kartoitukseen, jolloin pystymme toiminnallisen neurotieteen avulla kartoittamaan niin motoriset kuin kognitiiviset vahvuudet. Tällöin niin toiveminä kuin kieltämisminä jäävät pois ja saamme todelliset vahvuudet kartoitettua. Menetelmää on käytetty urheilun mentaalivalmennuksessa ja yritysvalmennuksessa menestyksekkäästi. mm. 2012 Lontoossa 12 olympiamitalia eri lajeissa.

Yksilön ja tiimien vahvuuksien kehittämisen lisäksi Jouko intohimoisesti kehittää organisaatioiden ja tiimien ilmapiiriä. Organisaation ilmapiirillä on suora vaikutus henkilöstön hyvinvointiin, työn tuottavuuteen yrityksen kassavirtaan ja talouslukuihin. Pehmeät arvot tuovat kovan rahan.

Rentoutusvalmentajana Jouko Mikkola keskittyy yksilön palautumistaitoihin ja työkaluihin millä henkilöstö palautuu työn haasteista ja kasvattaa stressin sietokykyä. Ainoastaan hyvinvoiva henkilöstö voi olla tuottava.

Joukon luentojen ja workshoppien teemoina voi olla esimerkiksi:

  • Erilaiset aivot – erilainen toimintatapa, neurotieteen näkökulma vahvuuksiin
  • Henkilökohtainen kehitys ja neurotiede
  • Itsetuntemus ja vuorovaikutus
  • Pehmeät arvot tuovat kovan rahan – organisaation ilmapiirin kulmakivet
  • Yksilölliset palautumistaidot – relaksaation hyödyt työelämässä
  • Keho, mieli ja neurotiede

Jouko Mikkolan #WGH2020-luento ”Vuorovaikutuksen ja organisaation ilmapiirin vaikutus kassavirtaan”