fbpx

Work goes happy

Jouko Mikkola

Tilaa Asiantuntija

Jouko Mikkola

Kokonaisvaltainen hyvinvointi syntyy Joukon laajasta ammattitaidosta: hän on työnohjaaja, kouluttaja, rentoutus- ja mentaalivalmentaja.

 – Meillä on yksilölliset tarpeet. Työnohjaus ja työelämän valmennus mahdollistaa yksilön työssä kehittymisen, itseohjautuvuuden lisääntymisen ja työhyvinvoinnin. Tietoisuustaitojen avulla myös yksilön voimavarat saadaan seuraavalle tasolle vastaamaan alati muuttuvaa työelämää ja sen haasteita. Työnohjaaja ja valmentaja Jouko Mikkola sanoo.

Kiinnostuitko asiantuntijasta?

Pyydä tarjous tapahtumaasi.

Pyydä tarjous

Työnohjaaja ja työyhteisövalmentaja sekä rentoutus- ja mindfulness valmentaja Jouko Mikkola on yksilön voimavarojen, ihmisten ja tiimien kehittämisen asiantuntija. Yksilön hyvinvoinnin ja työn tuottavuuden näkökulmasta jokaisella työntekijällä on oikeus ja velvollisuus voida hyvin työssään. Yksilön voimavarojen ja Minä-pystyvyyden lisääminen työnohjauksen ja valmennuksen keinoin mahdollistaa kehittymisen ja menestyksen. Työntekijöiden hyvinvointi syntyy yhteisestä päämäärästä, yhdessä tekemisestä ja yksilön vahvuuksia kunnioittaen.

Yksilön ja tiimien kehittämisen lisäksi Jouko kehittää intohimoisesti organisaatioiden ja tiimien ilmapiiriä. Ryhmätyönohjauksella pystytään tutkimaan ja kehittämään parempia ja toimivampia käytänteitä sekä tukemaan työhyvinvointia. Tiedon ja ymmärryksen kasvattamisen lisäksi valmennukset siirretään aina myös käytännön tasolle. Näin saadaan jotain pysyvää ja eettisesti kestävää kehitystä niin yksilön, tiimin sekä koko yrityksen näkökulmasta.

Rentoutus ja mindfulness valmentajana Jouko Mikkola keskittyy yksilön palautumistaitoihin ja työkaluihin, joiden avulla henkilöstö palautuu työn haasteista ja kasvattaa stressin sietokykyä. Ainoastaan hyvinvoiva henkilöstö voi olla tuottava. Jouko on Mental Trainers Finlandin  ja Suomen Hypnoosiliiton Mental Trainer koulutuspolun virallinen kouluttaja sekä toiminnallisen neurotieteen asiantuntija. Toiminnalista neurotiedettä Jouko on opiskellut Keski-Euroopassa. Lisäksi hänellä on kolmen vuosikymmenen kokemus urheilijoiden laji- ja mentaalilmennuksesta.

Joukon luentojen ja workshoppien teemoja ja palveluita:

  • Työnohjaus ja valmennus työyhteisön kehittämisen tukena
  • Organisaation ilmapiirin kulmakivet
  • Yksilölliset palautumistaidot – relaksaation ja mindfulnessin hyödyntäminen työelämässä
  • Mentaalinen suorituskyky työssä
  • Ryhmätyönohjaus ja valmennus
  • Yksilötyönohjaus ja valmennus