fbpx

Work goes happy

Blogit

Matka kohti työelämän uutta normaalia

Suomea ja koko maailmaa koetellut pandemia on muuttanut ja tulee muuttamaan toimintaa niin työelämässä kuin siviilissäkin. Valitettavasti epidemia aiheuttaa irtisanomisia, mahdollisia konkursseja ja niille yrityksille, jotka selviävät, uusia haasteita henkilöstön jaksamisen, henkisen stressin ja uuden normaalin käsittelyyn. Tarvitsemme kaikki tulevina kuukausina henkisiä voimavaroja, yhtenäisyyttä sekä selkeää kirkasta suuntaa siitä, mihin olemme menossa niin ihmisinä kuin yrityksinäkin. Selviytymisen jälkeen on aika rakentaa uudet pohjat ja luoda uudet tavoitteet. Mennään kohti uutta normaalia!

Arvot

Viime kuukaudet etätöissä, istuen Zoom- tai Teams -palavereissa, ovat laittaneet itse kunkin miettimään omia elämänarvojaan ja punnitsemaan elämän tarkoitusta. Ennen ei osannut arvostaa niin vähäpätöisiä asioita kuin vapaa liikkuminen, ihmisten vapaa tapaamisoikeus tai ravintolassa käynti. Ne olivat itsestäänselviä perusoikeuksia. Nyt alamme miettimään, mikä todella on meille tärkeää. Se tärkeä antaa meille suunnan ja selkeän tavoitteen mitä kohti haluamme olla menossa

Suunta

Kun tavoite on selkeä ja kirkas, on helppo matkata. Päätöksenteko on helppoa, sillä kun tiedämme tavoitteemme, pystymme kysymään yksinkertaisia kysymyksiä. Viekö tämä teko tai päätös minua tavoitetta kohti vai ei? Onko toiminta eettisesti arvojeni mukaista vai ei? Toki tulee ohilaukauksia, mutta nykypäivän dynaamisessa maailmassa, voi nopeasti palata seuraavalla päätöksellä oikeaan suuntaan. Pidä tavoite kirkkaana mielessä, niin suunta on selkeä.

Luottamuksellinen ilmapiiri menestyksen mahdollistajana yrityksissä

”Pehmeät arvot tuovat kovan rahan”. Nyt erityisesti tarvitsemme työyhteisössä yhteen hiileen puhaltamista. Organisaation ilmapiiri ja henki vaikuttavat suoraan yrityksen mahdollisuuksiin selvitä ja nousta ylös kurimuksesta. Erityisesti se vaatii sisäistä luottamusta, sillä luottamuksellinen ilmapiiri mahdollistaa oleellisen tiedon jakamisen kaikkien asianosaisten kesken, jolloin saumaton yhteistyö on mahdollista. Luottamuksellinen ilmapiiri koostuu monesta eri osa-alueesta, joissa kaikilla on tärkeä ja yhtä suuri merkitys. Tarvitaan asennetta, motivaatiota, empatiataitoja jne. Kaikki nämä vaikuttavat kokonaisuuteen. Mikäli yksi osa-alue laskee, niin samalla laskee luottamuksellinen ilmapiiri.

Kassavirta tarvitsee hyvinvointia ja hyvinvointi tarvitsee kassavirtaa

Kolikon kääntöpuolet, jotka kulkevat käsi kädessä. Jos yrityksellä ei ole kassavirtaa, niin yritys ajautuu ongelmiin ja henkilöstön hyvinvoinnille ei juurikaan pystytä tekemään mitään. Vaikka olisi luottamuksellinen ilmapiiri ja hyvä henki, niin ajan myötä paineet kasvavat ja taloudelliset ongelmat heijastuvat myös ilmapiiriin. Kun ilmapiiri on heikko, vaikuttaa se myös vuorovaikutukseen ja tiedon jakamiseen. Syntyy klikkejä ja kommunikaatio ei ole luottamuksellista, mikä johtaa yksilölliseen ajatteluun ja oman edun tavoitteluun yhteisen edun sijasta. Pahimmassa tapauksessa myyntiä jää syntymättä ja tämä puolestaan johtaa pidemmällä aikavälillä kassavirtaongelmiin. Ainostaan hyvinvoiva henkilöstö voi olla tuottava.

Mitkä ovat sinun arvosi omassa elämässäsi? Miten pystyt toteuttamaan niitä omassa työssäsi? Miten omat arvosi ja tavoitteesi ovat linjassa yrityksen arvojen ja tavoitteiden kanssa? Onko teidän työyhteisössänne luottamuksellinen ilmapiiri? Miten sinä voit tukea luottamuksellista ilmapiiriä työpaikallasi?

Isoja kysymyksiä, mutta sitäkin tärkeämpiä suomalaisen työelämän näkökulmasta. Tutki, miten sinä vastaisit. Kun vastaukset löytyvät, niin olet valmiimpi kohtaamaan työelämän uuden normaalin!

Mikäli sinua kiinnostaa oma mentaalinen suorituskykysi tai organisaation ilmapiiri, käy tekemässä kartoitus osoitteessa kysely.suomenmentaalivalmennus.fi ja saat raportin omasta tai organisaation tilasta.

Kirjoittaja: Mentaalivalmentaja Jouko Mikkola, Suomen Mentaalivalmennus,
Hyvinvointi – Itsetuntemus – Vuorovaikutus – Työn tuottavuus – Kassavirta – Resilienssi
www.mentaali.fi

Tutustu Work Goes Happyn ja Suomen Mentaalivalmennuksen Kohti Maksimia -etävalmennussarjaan ja kehity seuraavalle tasolle!