fbpx

Work goes happy

Blogit

Terveyden ja hyvinvoinnin alan asiantuntijoista…

Terveys ja hyvinvointi ovat tapetilla. Niistä on tullut myös merkittävää kauppatavaraa. Myydään liikuntaa, terveyden mittauksia, lisäravinteita ja monenlaisia muita hyvinvoinnin palveluja. Alalle on samalla ilmestynyt monenlaista – ja monen tasoista – osaajaa, eikä kuluttajan ole aina helppo erottaa oikeaa ammattilaista ja hyvää palvelua muusta. Palveluja tarjoavilla on hyvin erilainen koulutustausta, lyhyistä kurssituksista monen vuoden koulutuksiin. Ammattinimikkeet vaihtelevat laidasta laitaan, eivätkä aina osoita pätevyyttä. Tutkittu tieto on usein kortilla, eikä sitä ainakaan ole helppo netin hakukoneilla löytää.

Hyvinvointi on monitahoinen – ja yksilöllinen – asia. Siitä huolimatta me kuluttajina toivomme usein löytävämme yksinkertaisen ja yleispätevän ratkaisun, jolla kaikki hyvinvointimme ongelmat saadaan pyyhkäistyä pois, mielellään kerralla. Joskus me alalla toimivat yritämme sellaista myös tarjota. Aika ajoin eettisyyskin hämärtyy, vaikka kysymyksessä on asiakkaan elämä ja terveys.

Joskus yksinkertaistettujen toimintamallien taustalla voivat olla taloudelliset intressit, sillä enemmän myymällä liiketulos paranee. Toisinaan olemme taas niin oman, kapea-alaisen oppimme vankeja, ettemme osaa edes muuta ajatella. Voimme aidosti uskoa, että juuri minun jakamani tieto ja myymäni tuote on paras kaikista ja toimii paremmin kuin muut – kun emme muusta tiedä. Usein saamme asiakkaan jopa uskomaan omaan rajalliseen lähestymistapaamme ja saamme hänet suorittamaan elämäänsä entistä tiukemmin – mutta huonoin tuloksin.

Meidän terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaisten ei tulisi kuitenkaan olla omalla asiallamme, vaan asiakkaiden apuna. Avaamassa asiakkaan silmiä, auttamassa häntä ymmärtämään oman elämänsä haasteita ja kipukohtia sekä tukemaan hänen arvojen, tarpeiden ja prioriteettiensa löytymistä.

Meidän tehtävänä ei ole antaa suoria vastauksia – suoriinkaan – kysymyksiin, kuten asiantuntijaroolissa usein luulemme, vaan osata itse kysyä oikeita kysymyksiä. Asiantuntijan ei tule myydä omaa uskoaan (vaikka kuinka siihen uskoisi), vaan auttaa asiakasta tunnistamaan juuri hänen terveyteensä ja hyvinvointiinsa eniten vaikuttavat osa-alueet ja toimenpiteet – ja tarvittaessa ohjata hänet saamaan parasta mahdollista apua toisaalta.

Yhtäkkiä, jos tähän pystymme – ja asiakkaat osaavat sitä vaatia – terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen onkin paljon helpompaa…

Harri Helajärvi
LT, vt. erikoislääkäri Paavo Nurmi –keskus, Turku

Harri luennoi Ergo Finlandin edustajana Work goes happy Tampereen tapahtumassa, Varalan urheiluopistolla ja unelmien työpäivän webinaarissa 4.10.

Lisätietoja tapahtumasta ja ohjelmista https://www.wgh.fi/tapahtuma/wgh-tampere-2019/

 

Kirjoittaja

Harri Helajärvi, Liikuntalääketieteen erikoislääkäri

Tutustu asiantuntijaan


Asiantuntijan muut kirjoitukset