fbpx

Work goes happy

Blogit

Poikkeustilanne vaatii poikkeuksellisia toimia!

Poikkeustilanne vaatii poikkeuksellisia toimia. Alkujärkytys on ohi ja toivottavasti olemme työelämässä siirtyneet halvaantumisesta toimintaan. Henkisiin voimavaroihin ja jaksamisesta huolehtimiseen ei varmasti alussa riitä energiaa, eikä niihin kiinnitetä huomiota akuutin tilanteen ollessa käynnissä. Etätyöt luovat stressiä kaikille ja uuden työtavan oppiminen on aluksi haasteellista, varsinkin kun osalla lapset pyörivät jaloissa. Nyt on aika löytää voimavaroja, olit sitten työntekijä, esimies, perheenäiti tai johtaja.

Vaikka kuinka haluaisimme hallita tuota ilkeää virusta, emme ole vielä saaneet siihen otetta. Emme voi ohjata sitä, vaan ainoastaan reagoida sen aiheuttamiin haasteisiin. Se koettelee meitä. Olemme menettäneet hallinnan tunteen. Tarvitsemme henkisiä voimavaroja ja toimintaa lamaantumisen sijaan. Tässä tilanteessa ihmisen taistele tai pakene refleksi toimii: osa lamaantuu ja osa alkaa taistella. Lamaannuksen yhteydessä meidän parasympaattinen hermostomme ottaa vallan ja emme saa juuri mitään itsestämme irti. Kaikki tuntuu tahmealta ja jäykältä. Vastaavasti taistele-tilanteessa olemme sympaattisen hermoston ylikuormitustilassa.

Miten tilanteesta pääsee eteenpäin?

1.     Pysähdy
2.     Analysoi tilanne
3.     Ryhdy toimeen ja listaa asiat millä pystyt nopeimmin vaikuttamaan tilanteeseen

Kun olet tehnyt nopeat ja välttämättömät toimet, pysähdy uudestaan. Keskity saamaan sympaattinen ja parasympaattinen hermosto tasapainoon. Keinoina rentoutusharjoitukset, luonnossa kävely, liikunta, mindfullness, meditaatio, fyysinen harjoittelu, lukeminen, sosiaaliset suhteet, perhe jne. Kiinnitä huomiota niihin asioihin mitkä ovat hyvin ympärilläsi. Pahin vaihtoehto muuttuneessa tilanteessa on olla tekemättä mitään. Keskity siis voimavarojen löytymisen lisäksi konkreettisiin toimenpiteisiin mihin nykyisessä koronatilanteessa itse voi vaikuttaa. Positiivisen ajattelun lisäksi tarvitaan positiivista toimintaa.

Organisaatiot ja tiimit

Organisaatioissa ja tiimeissä ollaan uuden asian äärellä. Toimintatavat ovat uusia ja joudumme koko ajan luomaan uutta mallia tehdä työtä. Etäpalaverit ovat tiiviitä ja kuluttavat energiaa, kun ei pystytä enää menemään pilottiohjauksella. Suurin osa joutuu opettelemaan koko ajan uutta, mikä kuluttaa energiaa paljon. Mitä nyt tarvitaan muuttuneessa maailmassa? Tarvitaan asennetta ja itseohjautuvuutta. 

Asenne

Asenne ei kasva puussa eikä sitä voi ostaa, vaan se on meissä jokaisessa sisällä. Nyt pakon edessä ihminen kasvaa uusiin mittoihin; tarpeen tullen asenne löytyy kuin itsestään. Uskomme, että kuuluisaa sisua löytyy yrityksistä todella paljon, niin johdossa kuin työntekijöissä. Ja kun jaat hyvää asennetta, se kantaa myös jatkossa, kun kriisi on selvitetty. 

Itseohjautuvuus

Itseohjautuvuus ja itsensä johtaminen nousevat arvoon arvaamattomaan. Nyt vaaditaan johtajuutta ja etenkin itsensä johtajuutta. Miten pystymme toimimaan etätöissä tehokkaasti, ettemme menetä luontaista elämänrytmiä. Huolehdimme, että olemme edustavia ja arvonsa tuntevia palavereissa, vaikka teemme sitä omasta olohuoneesta. Luo rutiinit ja aikataulutus siitä mitä teet ja noudata päivän agendaa. Toimi kuin tulisit normaalisti toimistoon aamulla ja työskentelet normaalisti, vaikka saatatkin toimia välillä etäopettajana ja keittiömestarina. Onneksi siitäkin on tullut tämän yhteisöllisyyden myötä uusi normaali, että lapset, aikuiset ja keittiön kolinat kuuluvat tässä poikkeustilanteessa osaksi etäpalaverikäytäntöä

Yhdessä tästä selvitään ja aina sateen jälkeen on paistanut aurinko.

Kirjoittajat mentaalivalmentajat Jouko Mikkola ja Hanna Häppölä, Suomen Mentaalivalmennus,
Suomen Mentaalivalmennus, Hyvinvointi – Itsetuntemus – Vuorovaikutus – Työn tuottavuus – Kassavirta – Resilienssi
www.mentaali.fi

Kartoita oma mentaalinen suorituskyky

Kirjoittaja

Jouko Mikkola ja Hanna Häppölä, Mentaalivalmentajat, Mentaali.fi