fbpx

Work goes happy

Blogit

Motivoituminen verkko-opiskeluun

Olen pysähtynyt säännöllisesti miettimään sitä, kuinka paljon oppimiskokemuksia ja kehittymisen mahdollisuuksia meillä kaikilla on jokaisen päivän aikana. Aina työpäivän päätteeksi olen ottanut tavaksi pohtia, mitä olin päivän aikana oppinut ja miten voin kiinnittää oppimani omaan työhöni ja elämääni laajemminkin. On oikeastaan hyvin vaikeaa kuvitella, että syvällisempää yksilön tai organisaation oppimista ja kehittymistä ylipäätään voi tapahtua ilman reflektointia, systemaattista asioiden läpi käymistä. Loppujen lopuksi vaikuttavuus ilman kokemuksien ja oppimisen pohtimista, yksin tai ryhmässä, on näennäistä ja hyvin pinnallista.

Jokaisessa työyhteisössä on tärkeää pysähtyä säännöllisesti reflektoimaan, miten organisaatio on onnistunut vastaamaan asiakkaiden odotuksiin ja tarpeisiin. Erityisesti nyt koronapandemian aikana on omassa koulutusorganisaatiossamme reflektion ydinaiheeksi muodostunut se, kuinka ihminen oppii ja miten oppiminen tapahtuu erilaisissa verkko-oppimisympäristöissä. Mitä kaikkea meidän tulee ottaa huomioon, kun pyrimme järjestämään oppimiselle mahdollisimman otolliset edellytykset? Millaisia pedagogisia malleja käytämme, mikä on oppimiskäsityksemme ja millaiset opetusmenetelmät toimivat eri ympäristöissä? Ja miten opittavat sisällöt, opetusmenetelmät ja teknologia yhdistetään kuhunkin tarkoitukseen sopivimmalla tavalla?

Helpointa olisi vastata koronan tuomiin oppimisen haasteisiin vanhakantaiseen tyyliin antaen runsaasti itsenäistä lukemista, tiedonhakua ja tehtäviä. Sitten vain odotettaisiin, että jokainen oppija toimii annettujen ohjeiden mukaan samalla tavalla. Aika ajoin annettaisiin ohjausta, jotta kaikki pysyvät samassa rytmissä mukana. Opiskele annetussa aikataulussa, lue kirjat, ratkaise tehtävät, tee tentit, laadi projektityö ja palkinnoksi saat sitten putken päässä kaipaamasi todistuksen. Kuulostaako tutulta? Useimmilla meistä on ainakin jonkinasteiset omakohtaiset käytännön kokemukset tällaisesta opettajavetoiseen behavioristiseen oppimiskäsitykseen pohjautuvasta opetuksesta. Joillekin saattaa sopiakin, mutta hyvin monelle ei.

Yksi keskeisimpiä kysymyksiä koulutuksessa ja oppimisessa on se, missä on oppijan motivaation lähde. Motivaatio on se keskeinen voima, joka saa meidät toimimaan. Yhden oppijan motivaatio tulee sisältä omasta mielenkiinnosta ja halusta. Toiminta itsessään on palkitsevaa ja oppija saa siitä henkistä tyydytystä. Toinen taas motivoituu ulkoa tulevan säätelyn tai paineen kautta. Ulkoisia motivaatiotekijöitä ovat esimerkiksi hyvä palaute, parempi titteli, uramahdollisuudet, rangaistuksen pelko ja muilta saatu arvostus. Sisäiset ja ulkoiset motivaatiotekijät vaikuttavat toki meissä usein rinnakkain, eikä niitä välttämättä pystytä aina yksiselitteisesti erittelemään.

Oli opiskelijan motivaatio sisäsyntyistä tai ulkoa tullutta, uuden oppimisen olisi tuotava ympäristöstä riippumatta onnistumisen elämyksiä, voimaantumisen tunnetta ja iloa. Voidaanko sitten sama fyysisessä tilassa tapahtuva yhdessä oppimisen ja kokemisen riemu, elämykset ja ilo kokea myös etänä verkon kautta? Omien ja kollegojeni kokemusten perusteella oikein toteutettuna kyllä voidaan.

Nykyaikaiset oppimisen ja kokoustekniikan apuvälineet ovat niin kehittyneitä, että verkossa voidaan saada aikaan samanlaisia motivaatiota tukevia vaikutuksia kuin fyysisissä oppimisympäristöissä. Sosiaalinen oppiminen ja yhteisöllinen merkitysten rakentaminen omien ja ryhmän kokemusten päälle onnistuu ympäristöistä ja välineistä riippumatta. Tietenkin substanssin, menetelmien ja tekniikan pedagogisesti toimiva yhteensovittaminen vaatii kaikilta harjoittelua. Sekä kouluttajalta että opiskelijoilta. Mutta näin on aina ennenkin ollut uusien välineiden ja menetelmien kohdalla. Hyvä kouluttaja osaa kuitenkin innostaa, rohkaista ja kannustaa välineestä riippumatta.

Järjestämämme ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutukset toteutetaan henkilökohtaisina oppimispolkuina. Keskeistä on eri oppimisympäristöissä tapahtuvan oppimisen yhdistäminen kunkin opiskelijan omassa työssä tapahtuvaan oppimiseen. Ydinprosesseja ovat henkilökohtaistaminen, ohjaus, koulutus eri oppimisympäristöissä, oppimisen reflektointi ja osaamisen arviointi. Kun henkilökohtaistamisessa tavoitteet asetetaan mahdollisimman hyvin yhdessä ja opiskelijat saavat osallistua oman opiskelunsa suunnitteluun, opiskelumotivaatiokin paranee. Ja sitä kautta myös tulokset. Eri tavoilla toteutettuna voimme tukea kaikkia opiskelijan ja organisaation tavoitteita myös verkon kautta – välittäen, tukien ja sisäistä motivaatiota ruokkien.

Timo Huuskonen toimii liiketoimintajohtajana Management Institute of Finland Oy:ssä. MIF Tutkinnot –yksikkö järjestää virallisia ammatti- ja erikoisammattitutkintoja mm. johtamiseen, esimiestyöhön, henkilöstötyöhön, tuotekehitystyöhön, myyntiin, markkinointiin, yrittäjyyteen, ulkomaankauppaan ja yritysneuvontaan.

Suosituimmat tutkinnot:

https://mif.fi/johtamisen-ja-yritysjohtamisen-erikoisammattitutkinto/

https://mif.fi/tuotekehitystyon-erikoisammattitutkinto/
https://mif.fi/lahiesimiestyon-ammattitutkinto/

https://mif.fi/liiketoiminnan-erikoisammattitutkinto/

Tutustu koko tarjontaan:

https://mif.fi/ammattitutkinnot/

Kirjoittaja

Timo Huuskonen, johtaja, Soprano group, MIF tutkinnot -yksikkö