fbpx

Work goes happy

Blogit

Henkilöstön kehittäminen on investointi

Henkilöstön kehittäminen on investointi.  Jos sitä ei voi mitata, sitä ei kannata edes suunnitella.

Jos henkilöstön kehittämisen kannattavuutta ei voi etukäteen talousmallintaa, siihen ei kannata ryhtyä.

Henkilöstön kehittämisen talousmallintamiseen ei riitä ”käyttökate”, ”tulos” tai mikään muukaan tuloslaskelman rivi, sillä silloin osa rahavirroista jää piiloon: prosessit.

Prosessit (operatiiviset toimintatavat) ovat olennainen osa talouden kokonaiskuvaa.  Prosessit ovat muutakin kuin tuotot ja kulut.  Prosessit ovat tuottojen ja kulujen lisäksi toiminnan sitomaa käyttöpääomaa  –  etukäteen maksettuja kuluja, vaihto-omaisuutta ja saamisia.

Miten niinkin abstraktia investointia kuin henkilöstön kehittämistä voidaan mitata?  Jos henkilöstön kehittämistoimien kanssa ei samanaikaisesti tehdä muita investointi- tmv. toimia ja jos sisäiset ja ulkoiset toimintaolosuhteet pysyvät suunnilleen muuttumattomina, voidaan verrokkiryhmien välisiä tilastomatemaattisia vertailuja tehdä eri ajankohdissa sekä samojen toimialojen eri yritysten kesken.

Jos henkilöstön kehittämistoimien kanssa samanaikaisesti on toteutettu muita investointi- ym. kehitysprojekteja, käytetään apuna poissulkevuusmenetelmää.  Silloin suljetaan pois muiden, helpommin mitattavissa olevien tekijöiden vaikutukset, kunnes jäljelle jää väittämä ”ei voine poissulkea, etteikö rahavirtatulosparannus olisi johtunut henkilöstön kehittämishankkeista”.

Kun käytettävissä on vertailutietoja toimialoittain, yrityskokoluokittain, elinkaarivaiheittain, ulkoisten olosuhteiden mukaan (suhdanteet, pandemiat jne.), voidaan tehdä benchmarkingvertailuja eri tarkoituksiin.  Esimerkiksi yritys, joka ei tähän mennessä juurikaan ole käyttänyt euroja eikä ajatuksia henkilöstön kehittämiseen, voi saada etukäteistietoja siitä, millaisiin tilastomatemaattisiin rahavirtatuloksiin milläkin todennäköisyydellä voidaan päästä, jos henkilöstön kehittämistoimet toteutetaan ammattimaisesti ja pitkäjänteisesti.  Silloin on helpompi tehdä päätöksiä henkilöstön kehittämisinvestoinneista.  Kyseessä on panostus, jonka kustannus tiedetään ja jonka takaisinmaksuaika voidaan ennustaa hyvin suurella todennäköisyydellä etukäteen.  Tämä mahdollistaa myös henkilöstön kehittämisen tulosvastuullistamisen.

Riku Lehtinen, pääanalyytikko, Strategic Accounting Finland Oy:n hallituksen jäsen

Riku Lehtinen vetää yhdessä Jouko Mikkolan kanssa 17.1. klo 8 – 9 järjestettävän ”henkilöstön hyvinvointi on investointi” webinaarin. Webinaari on kaikille maksuton.

Kirjoittaja

Riku Lehtinen, Pääanalyytikko, Strategic Accounting Finland Oy:n hallituksen jäsen

Tutustu asiantuntijaan