fbpx

Work goes happy

Blogit

Vastuullinen johtaminen saa ihmisten parhaat puolet esiin

Ihmiset tekevät tuloksen. He tuovat osaamisensa, ideansa, työnsä ja vuorovaikutuksensa työyhteisöön. He luovat lähtökohdat tuottavuudelle, tulokselle sekä innovaatioille. Menestys on työyhteisössä ja sen jäsenissä.

Olen viimeaikaisessa tutkimuksessani keskittynyt pitkälti vastuullisuuden ja luovuuden yhteyden hahmottamiseen yritysmaailmassa. Yhteys on todellinen ja tiivis, mikä korostaa työpaikkojen kehittämisen merkitystä tavoitteellisiksi yhteisöiksi, joihin halutaan kuulua. Vastuullisuudessa kyse ei ole pelkästään velvollisuuksista, vaan myös hyvistä ja oikeista toimintatavoista, joilla organisaatio voidaan saada puhkeamaan kukkaan.

Luovuus edistää kilpailukykyä. Luovuus on läsnä elämässämme päivittäin. Se auttaa ratkaisemaan ongelmia ja kehittymään. Se kannustaa perehtymään olennaiseen tietoon, oppimaan uutta ja hyödyntämään opittua. Ja mikä tärkeintä, luovuus tuo merkityksellisyyden ja onnistumisen elämyksiä, iloa ja hyvinvointia työyhteisöön.

Johtaminen merkitsee

Organisaation rakenteella on lopulta hyvin vähän vaikutusta siihen, mitä työyhteisössä saadaan aikaan. Johtaminen ja lähijohtajatyön laatu ajavat sen ohi. Jälleen kerran, kyse on ihmisistä.

Tutkimus osoittaa, että lähijohtaminen ja työpaikan ilmapiiri selittävät jopa puolet yhteisöllisestä luovuudesta. Tähän liittyvät muun muassa autonomia ja tuki työpaikalla sekä mahdollisuus kehittää, tuoda esiin ja toteuttaa ideoita.

Toisaalta johtaminen on taustalla myös luovuuden mahdollistavien resurssien tarjoamisessa. Työyhteisön kollektiivisuus, raamit, osaaminen ja toiminnan merkityksellisyys motivoivat ja tuovat luovuudelle suuntaa ja rajoja.

HeRMo- tutkimus- ja kehittämishankkeessa tarkastelimme eettisyyttä ja luovuutta tukevia henkilöstöjohtamisen käytänteitä suomalaisissa kasvuyrityksissä. Niiden ytimessä on vastuullinen henkilöstön kehittäminen. Se tarkoittaa työntekijälähtöisyyttä, tasa-arvoa ja tasapuolisuutta, demokraattisuutta ja kestävyyttä pidemmällä aikavälillä.

Ymmärrys on hyvien käytänteiden toteutumisen edellytys

Jos vastuullisuus ja eettisyys  – myös henkilöstöjohtamiseen liittyen – eivät ole vielä organisaation strategiassa, kannustan tutustumaan vastuullista henkilöstöjohtamista tukeviin käytänteisiin ja keskustelemaan niistä työyhteisössä.

Hyvä johtaminen alkaa ymmärryksestä, ja sen pohjaksi tarvitaan tietoa. Johtamisen ja sen erilaisten ulottuvuuksien sekä vaikutusten ymmärrystä tarvitaan, jotta toimiviksi todetut käytänteet voidaan ottaa käyttöön.

Johtamistyötä tukevat yliopistotason opinnot ovat kaikkien ulottuvilla avoimessa yliopistossa. Esimerkiksi henkilöstöjohtaminen, johtaminen ja aikuiskasvatustiede ovat erinomaisia valintoja lähijohtajina työskentelevien sekä organisaatioiden johtajien koulutuspalettiin.

Johtajuus on eteenpäin katsomista, mutta myös kykyä olla läsnä ja saada yhteisö oppimaan. Esimerkin voima on ihmeellinen.

Elina Riivari
KTT, FM, yliopistonopettaja, tutkija
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Elina Riivari luennoi aiheesta ”Vastuullinen johtaminen: innovaatiot esiin eettisyydellä” Work goes happy Helsinki -tapahtuman vastuullisuus-lavalla (Alminsali, Oopperatalo) 24.3 klo 11.15. Ilmoittaudu tapahtumaan tästä.

Kirjoittaja

Elina Riivari, KTT, FM, yliopistonopettaja, tutkija, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu