fbpx

Work goes happy

Ajankohtaista

(Työ-) hyvinvointi on sarja hyviä päätöksiä – parhaan tiedon pohjalta

Olemme kaikki päätöksentekijöitä, sekä työpaikalla että elämässä ylipäätään.

Yhdistelmät pienempiä ja suurempia päätöksiä määrittävät paitsi työprojektin tai vaikkapa uudenvuodenlupauksen lopputulosta, myös koko elämämme laatua.

Ideaalitilanteessa pystyisimme tekemään päätöksiä aina parhaan mahdollisen tiedon perusteella. Arjessa joudumme kuitenkin usein improvisoimaan ja tekemään hätäisiä päätöksiä tai päättämään puutteellisin tiedoin. Se vaikuttaa väistämättä päätösten ja lopputulosten laatuun.

Elintavat ovat päivittäisiä valintoja

Nightingale Health on ennaltaehkäisevän terveyden edelläkävijä maailmanlaajuisesti. Haluamme välittää ihmisille tieteeseen pohjautuvaa tietoa omasta terveydestään ja auttaa tekemään oikeita päätöksiä. Keskitymme erityisesti elintapoihin, jotka ovat sarja päivittäisiä valintoja: kuinka paljon nukumme, mitä syömme, liikummeko, tupakoimmeko tai käytämmekö alkoholia.

Elintapojen vaikutukset näkyvät kaikessa ja ne vaikuttavat myös siihen, kuinka hyvin onnistumme töissä ja kuinka voimme työpaikalla. Käytämme työhön merkittävän osan ajastamme, joten myös työympäristöön ja työhyvinvointiin liittyvillä päätöksillä on merkittävä vaikutus sekä työn tehokkuuteen, että elämänmittaiseen hyvinvointiin. Siksi hyvinvoinnin johtaminen on tärkeässä tuplaroolissa: Se varmistaa, että sekä yritys että sen työntekijät voivat hyvin.

Pahoinvoinnin kustannukset ovat valtavat

Elintapasairauksien vuotuisia kustannuksia yhteiskunnalle ja työnantajille arvioidaan esimerkiksi tässä kauppatieteiden tohtori Tomi Hussin ansiokkaassa kirjoituksessa. Kirjoituksen mukaan kustannukset ovat merkittäviä – jopa noin 1850–2590 euroa työntekijää kohden vuosittain. Koko Suomen mittakaavassa sairauspoissaolojen kustannukset ovat siis lähes viisi miljardia euroa!

Vaikka puutteet hyvinvoinnissa eivät johtaisikaan suoranaisiin poissaoloihin, ne vaikuttavat silti keskittymiseen ja työssä jaksamiseen. Huonontumaan päässyt työntekijöiden terveys ja hyvinvointi saa helposti korttitalon huojumaan koko organisaation tasolla. Yksittäisenkin työntekijän puuttuminen tai puutteellinen suoritus kuormittaa herkästi muita, mikä paitsi kertautuu lisäpoissaoloina, myös huonontaa tiimihenkeä ja työtyytyväisyyttä.

On siis selvää, että työnantajan kannattaa kannustaa työntekijöitä terveellisempiin elintapoihin ja luoda terveille elintavoilla hyvät edellytykset myös työpaikalla. Työntekijät voi saada liikkeelle sählyvuoroilla tai etuseteleillä. Terveellisempään ruokavalioon voidaan ohjata hedelmäkoreilla ja tupakointia tai alkoholinkäyttöä suitsia ohjeistuksilla. Edistyneimmät tavoittelevat kestävämpää työkulttuuria, jossa ei juhlita sankareina niitä, jotka polttavat itsensä loppuun.

Mutta mistä tiedämme, mikä täsmälleen toimii ja millainen vaikutus esimerkiksi tyky-toimilla on? Miten henkilöstöjohtaja tai HR osaavat priorisoida oikeita asioita?

Parempi tieto, parempia päätöksiä

Nightingale Healthin edistyksellinen verianalyysiteknologia sekä analysoimamme sadat tuhannet näytteet maailmanlaajuisesti mahdollistavat ainutlaatuisen kokonaiskuvan muodostamisen sekä kehon, että mielen hyvinvoinnista. Pystymme verimittauksen ja laajojen tilastollisten aineistojen perusteella jopa ennustamaan tulevaa sairastumisriskiä.

Tarjoamme nyt kehittämämme Livit by Nightingale Health -työkalua ensimmäistä kertaa myös yrityksille. Livit perustuu helppoon, kotona tehtävään sormenpääverikokeeseen, jonka näyte postitetaan analysoitavaksemme. Käyttäjä saa tulokset omaan älypuhelimeensa sekä vinkkejä elintapojensa parantamiseen.

Yritysasiakkaan henkilöstöjohdon käyttöön palvelu tarjoaa anonyymit organisaatio- ja tiimitason yhteenvedot henkilökunnan terveydestä. Ne mahdollistavat paitsi ison kuvan näkemisen, myös muiden työkykyä tukevien toimenpiteiden vaikuttavuuden mittaamisen.

Lopputuloksena kaikki hyötyvät: työntekijät saavat lisää tietoa terveydestään ja keinoja vaikuttaa siihen. Työnantajaa Livit auttaa parantamaan työhyvinvointia ja koko organisaation suorituskykyä. Tulokset voivat näkyä nopeasti myös viivan alla.

Jos haluat liittyä työhyvinvoinnin edelläkävijöihin, kerromme mielellämme lisää.

Innostamme henkilöstöä sisäisen markkinointimateriaalin, menestystarinoiden ja infotilaisuuksien avulla sekä keräämme ilmoittautumiset tilaajaa kuormittamatta. Mittaukset tehdään ohjeistuksen mukaan työntekijän omassa arjessa ja tämän jälkeen suunnittelemme organisaatio- ja tiimitason tulosten pohjalta juuri teille sopivat jatkotoimenpiteet.

Antti Kangas, teknologiajohtaja ja perustaja, Nightingale Health Oyj

Lue lisää: nightingalehealth.com/tyonantajille

Kirjoittaja

Antti Kangas, teknologiajohtaja ja perustaja, Nightingale Health Oyj