fbpx

Work goes happy

Tomi Hussi

Tilaa Asiantuntija

Tomi Hussi

KTT Tomi Hussi on yritysten uudistumiskyvyn, työkykyjohtamisen ja työhyvinvoinnin taloudellisten vaikutusten vankka osaaja. Tomi on tutkinut ja kehittänyt yrityksen menestymisen ja henkilöstön hyvinvoinnin välistä yhteyttä jo yli kahden vuosikymmenen ajan.

Kiinnostuitko asiantuntijasta?

Pyydä tarjous tapahtumaasi.

Pyydä tarjous

Yrityksen menestyksen ja henkilöstön hyvinvoinnin välinen yhteys on tänä päivänä suorempi kuin koskaan. Vaikka teknologia kehittyykin huimaa vauhtia, inhimillisen ajattelukyvyn merkitys yrityksen arvonluonnissa on aivan keskeinen. Työhyvinvointi onkin 2020- luvun työelämän keskeisin menestystekijä. Panostamalla työkykyjohtamiseen yritys menestyy oman liiketoimintansa kehittämisessä ja kykenee myös houkuttelemaan työmarkkinoilta parhaimmat osaajat palvelukseensa.

Työhyvinvoinnissa ei ole kyse pelkästään viihtyvyyden lisäämisestä ja työhön liittyvien kuormitustekijöiden vähentämisestä. Liiketoimintalähtöinen työkykyjohtaminen määrittyy yrityksen strategiasta. Tarvitaan huolellista analyysiä siitä, minkälaisia vaatimuksia strategia asettaa yrityksen henkilöstölle. Työkykyjohtamiseen liittyvät toimenpiteet määrittyvät tämän ymmärryksen pohjalta. Silloin myös vaikuttavuutta voidaan arvioida suhteessa liiketoiminnan menestykseen.

Pelkkä puhe taloudellisesta merkityksestä ei riitä viemään työkykyjohtamista johdon agendalle. Tarvitaan myös lukuja ja ymmärrystä nähdä lukujen taakse.  Henkilöstötuottavuuden tarkastelu on näkökulma, jonka avulla vaikuttavuus saadaan näkyviin käyttökate-euroina. Työkykyjohtaminenkin on mahdollista nähdä investointina, jonka tuloksellisuutta on mahdollista arvioida. Hussi on toiminut pitkään Ossi Auran henkilöstötuottavuutta tarkastelevan tutkimusryhmän jäsenenä ja tuntee hyvin myös nämä laskelmat.