fbpx

Work goes happy

Workgoesvalues – Puhujaesittelyt

Juri Aaltonen, puheenjohtaja

Arvot ovat henkilökohtaisia. Jurin puheenvuorossa painopisteenä on yksilön omat arvot. Millainen on arvojen muodostama kulttuuria, miten se vahvistaa työhyvinvointia ja kuinka se johtaa motivoivaan ja merkitykselliseen tekemiseen.

Juri korostaa yksilöiden arvojen tunnistamisen tärkeyttä, ammatillisen osaamisen kehittämistä, jonka pohjalta tasa-arvoinen työ ja sosiaalisesti oikeudenmukainen yhteiskunta on mahdollinen. Ammatillinen osaaminen on olennainen osa työllistymistä ja työssä jaksamista.

Merja Ranta-aho, henkilöstöjohtaja

Arvot osana arkea. Merja Ranta-aho on ihmisten, toiminnan ja organisaatioiden kehittäjä. Hänelle johtaminen on muutoksen johtamista ja jatkuvaa parantamista. Merja Ranta-aho työskentelee henkilöstöjohtajana Elisalla, jossa ajankohtaisia teemoja ovat esimerkiksi valmentava johtaminen, ketterät organisaatiot, jokapäiväinen oppiminen ja työn merkityksellisyys.

 

Reetta Vanhanen, senior NLP-kouluttaja, NLP Master Trainer

Arvot voimavarana. Arvot muodostavat välttämättömän osan yksilön ”persoonallisuudesta”. Ihmisen kyky arvottaa ja jäsennellä maailmaansa on monien asioiden summa. Reetta avaa puheenvuorossaan, kuinka arvojen avulla ihminen ja yritys voi asettaa asioita tärkeysjärjestykseen.

Reetta Vanhanen uskoo, että kaikki meistä ovat rakkauden arvoisia. Tähän inhimilliseen tarpeeseen perustuu myös hänen työnsä, jossa työvälineenä ja metodina on mm. NLP. Reetta on kouluttanut tuhansia ihmisiä avoimissa NLP koulutuksissa ja yrityksille räätälöidyissä ohjelmissa vuodesta 2000 alkaen. Reetan missio on olla mukana luomassa maailmaa, jossa ihmiset tulevat nähdyiksi, kuulluiksi, ymmärretyksi ja rakastetuiksi omana aitona itsenään.

Jaana Villanen, arvostrategi, palvelu- ja liiketoimintakehittäjä

Merkityksellinen työelämä ja arvot. Jaana läpikäy arvojen perustaa, miten arvoja voidaan linjata, mitä ne  tarkoittavat ja kuinka ne toimivat strategiatyön ytimessä.

Jaana haluaa kaikessa toiminnassa pureutua arvojen, merkityksellisyyden ja rohkeuden voimaan. Kaikkea Jaanan toimintaa ohjaavat aina arvot. Jaana uskookin, että onnistunut ja kestävä kehitys ankkuroituu aina missioon, visioon ja arvoihin – tekijöihin, joiden tulisi olla kaiken tekemisen perustana. Ne eivät kuitenkaan synny itsestään, vaan niiden löytämiseen tulee nähdä vaivaa ja sen jälkeen niistä tulee huolehtia.

Christina Forsgård, Godmother of Slush, Mother of Santa, intohimoinen vapaaehtoistyöntekijä

Christina avartaa case-esimerkin kautta sitä, kuinka arvot ovat organisaation sisällä oleva tasojärjestelmä, ja kuinka arvojen avulla ihminen voi asettaa asiat tärkeysjärjestykseen. Arvot automatisoivat, helpottavat ja nopeuttavat päätöksentekoa.’

”Kukaan ei pyydä, jonkun täytyy nähdä, mikä on vastuullista ja tarttua toimeen.”

Christina on aktiivinen asioihin tarttuja ja tekijä. Hän on uutta teknologiaa kehittävien ja hyödyntävien yritysten viestinnän konsultointiin erikoistuneen Netprofile Finland Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Netprofilen kautta Cristina on tehnyt arvopohjaista arvostettua työtä suomalaisten ja kansainvälisten organisaatioiden viestinnän neuvonantajana ja valmentajana. Hän kuuluu digitalisaation varhaisiin omaksujiin ja on useilla sosiaalisen median vaikuttajalistoilla.

Juhani Tuure, löydättäjä

Juhani toimii valmentavalla otteella yllyttäen yrityksiä ja yhteisöjä ajattelemaan eri tavalla ja tarkastelemaan toimintaa uusista yllättävistäkin kulmista. Humanisti-insinöörin sydän sykkii muutoskyvykkyyden parantamiselle sekä kokeilemista ja oppimista edistävälle toimintakulttuurille ja sen johtamiselle. Juhani haluaakin auttaa yrityksiä, yhteisöjä  ja niiden henkilöstöä hyödyntämään piilevät kykynsä ja menestymään.

 

Susa Laine, graafinen suunnittelija, yrittäjä

Susa käytännön tekijänä on löytänyt arvot hyvin suoraviivaisena ja näppäränä työkaluna visuaalisessa brändinrakennuksessa.

 

 

Jyri Kansikas, toimitusjohtaja

Tilaisuuden avaa ja päättää Work goes happy Oy:n toimitusjohtaja Jyri Kansikas. ”Arvot ankkuroivat ihmisen keskiöön” kulkee Work goes happyn toiminnan punaisena lankana.