fbpx

Work goes happy

Workgoesvalues

Workgoesvalues

Hotel Arthur
3.3.2020 8:30 - 16:00

Uusi tapahtuma tulevaisuuden suunnannäyttäjänä – Workgoesvalues

Arvot luovat pohjan tulevaisuuden työelämän menestystekijänä. Ne synnyttävät kantavan
yrityskulttuurin.

Tämä erityisesti esimiehille ja johdolle suunnattu tapahtuma auttaa ymmärtämään, miten vältetään
se, etteivät yritysten arvolistat jää kotisivun koristeeksi, pölyyntyväksi ja haalistuviksi seinätauluksi,
rutiininomaiseksi osaksi yritysesittelyä tai juhlapuheiden kauniiksi sanoiksi. Kuulet, mitä
arvopohjainen johtaminen tarkoittaa ja kuinka pärjätään tulevaisuuden työelämässä?

Tapahtuma oivalluttaa arvot arjessa eläviksi valinnoiksi ja toimintaa ohjaaviksi periaatteiksi, joihin
on kiteytetty yhteinen ymmärrys siitä, mikä on tärkeää ja mitä kohti kannattaa mennä. Työpajoissa
saat laittaa kädet saveen eli pääset työstämään arvoja yrityksen ankkureina, joihin esimies voi
jatkuvan muutoksen keskellä päätöksensä perustaa.

Arvot, jotka toimivat tapahtuman perusaineksena, ovat tänä päivänä välttämättömyys. Arvot ovat
meissä itsessämme, syvällä sisällämme oleva tasojärjestelmä, ja sellaisenaan arvot menevät
perusinhimillisyyteemme. Arvojen avulla ihminen asettaa asiat tärkeysjärjestykseen. Arvot
automatisoivat, helpottavat ja nopeuttavat päätöksentekoa. Yleensä ihminen tekee valinnat
arvojensa mukaisesti, tiedostaen tai tietämättään.

Tulevaisuudessa muutoskyvykkyys edellyttää arvojen, niin omien kuin yhteisönkin, sisäistämisen
käytännön toimiin asti. Niinpä arvojen tunnistaminen ja niiden kuljettaminen, paitsi arjen toimijaksi
myös tulevaisuuden rakentajaksi, nousee lopulta keskiöön. Selkeät rakenteet ja konkreettiset
työkalut sekä yhteisiä merkityksiä rakentava valmentajuus tarjoavat tähän mahdollisuuden ja
nostavat arvot arvoon arvaamattomaan.

Arvoista, arvojohtamisesta ja organisaatiokulttuurista on tehty tutkimusta, mutta tapahtumaa, jossa
käydään läpi välineitä arvojen todelliseen pohdintaan ja työstämiseen, ei ole ennen tätä ollut olemassa.

Hinta

Osallistumismaksu 399€ / henkilö (+ alv).

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tästä

Huom! Ilmoittautuminen on sitova.

Sijainti

Hotel Arthur