fbpx

Work goes happy

Workgoesvalues – Ohjelma

#workgoesvalues 3.3.2020

Olemme halunneet kehittää tämän tapahtuman, jotta yritysten arvotaidot vahvistuisivat ja arvot sumean yläpilven sijasta olisivatkin arjen työkaluja, joiden avulla kykenisimme määrittämään yhteisen ja merkityksellisen toiminnan tavan. Work goes Values-tapahtumassa pääset luomaan toimintaasi pohjaa arvoymmärrykseen, jota voidaan suoraan soveltaa ja ottaa käyttöön yrityksen arkeen.

Seminaaripäivä rakentuu aamupäivän luennosta ja kolmesta iltapäivän työpajasta. Päivän keynote-puhujat ovat arvoihin perehtyneitä ja työpajoissa saat arvopohjaiset työskentelypohjat, joita voidaan hyödyntää yrityksen arvotyöskentelyssä.

Päivän kulku:

Tapahtuma-aika: klo 8.30-16.00

8.30 Ilmoittautuminen, rekisteröityminen ja aamukahvi
9.00 Tervetuloa, Jyri Kansikas

Jaana Villanen, arvostrategi: Merkityksellinen työelämä ja arvot
Jaana läpikäy arvojen perustaa, miten arvoja voidaan linjata, mitä ne  tarkoittavat ja kuinka ne toimivat strategiatyön ytimessä.

Juri Aaltonen, puheenjohtaja: Arvot ovat henkilökohtaisia
Jurin puheenvuorossa painopisteenä on yksilön omat arvot. Millainen on arvojen muodostama kulttuuria, miten se vahvistaa työhyvinvointia ja kuinka se johtaa motivoivaan ja merkitykselliseen tekemiseen.

Merja Ranta-aho, henkilöstöjohtaja:  Arvot osana arkea
Merja Ranta-aho on ihmisten, toiminnan ja organisaatioiden kehittäjä. Hänelle johtaminen on muutoksen johtamista ja jatkuvaa parantamista. Merja Ranta-aho työskentelee henkilöstöjohtajana Elisalla, jossa ajankohtaisia teemoja ovat esimerkiksi valmentava johtaminen, ketterät organisaatiot, jokapäiväinen oppiminen ja työn merkityksellisyys.

Tauko

Christina Forsgård, Netprofile Finland Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja
Christina avartaa case-esimerkin kautta sitä, kuinka arvot ovat organisaation sisällä oleva tasojärjestelmä, ja kuinka arvojen avulla ihminen voi asettaa asiat tärkeysjärjestykseen. Arvot automatisoivat, helpottavat ja nopeuttavat päätöksentekoa.

Reetta Vanhanen, Senior NLP kouluttaja, NLP Master Trainer: Arvot voimavarana
Arvot muodostavat välttämättömän osan yksilön ”persoonallisuudesta”. Ihmisen kyky arvottaa ja jäsennellä maailmaansa on monien asioiden summa. Reetta avaa puheenvuorossaan, kuinka arvojen avulla ihminen ja yritys voi asettaa asioita tärkeysjärjestykseen.

Työpajojen esittely: Juhani Tuure
Arvot argumentteina – lyhyesti esittely kaikista

12.00-13.00 Lounas, verkostoituminen

TYÖPAJAT: 13-14.20 ja 14.40-15.20

Jokainen osallistuja osallistuu kahteen työpajaan, oma valinta.
Työpaja = 40 min per työpaja, 3 erilaista

Työpajakierros 1:

  1. Missio, visio, arvot – Jaana
    Ensimmäisessä työpajassa työstetään arvoprosessin perustaa sekä tarkastellaan, mikä on yrityksen ydin, olemassaolon oikeutus ja visio, joka näyttää suuntaa. Työpajassa työstetään Value Sheet, jonka jokainen saa myös itselleen käyttöön työyhteisöön.
  2. Arvot ja yrityskulttuuri – Juhani
    Työpajassa tunnistetaan ja rakennetaan arvojen ja yrityskulttuurin välistä yhteyttä sekä pohditaan arvojen roolia tavoiteltavan kulttuurin johtamisessa. Työkaluina mm.  ValueWall-julisteet.
  3. Arvot brändin rakennuksessa – Susa
    Työpajassa etsitään visuaalisia elementtejä yritysbrändin mielikuvatavoitteisiin arvojen avulla. Millainen kuvamaailma on “rohkealla” yrityksellä, tai millainen väripaletti “pyyteettömällä”? Työkaluina mm. Value Sheet.

Iltapäiväkahvi ja verkostoituminen 

Päätöspuheenvuorot: Miten tästä eteenpäin?

Yhteenveto päivästä ja työpajoista

Päätössanat, Jaana Villanen ja Jyri Kansikas

16.00 Seminaari päättyy

Seminaariin kuuluu jälkilöylyt verkossa tapahtuman jälkeen.