fbpx

Work goes happy

Blogit

Raha

 

Yleensä terveydestä puhuttaessa esille nostetaan toimivat ihmissuhteet sekä elämäntavat. Puhutaan tällä kertaa kuitenkin rahasta.

Maaliskuun WGH –tapahtuman teemana Helsingin Oopperatalolla ovat tänä vuonna ihminen, arvot ja työelämä. Miten raha linkittyy näihin teemoihin?

 

Muutama kysymys aluksi:

Mikä on oma suhtautumisesi rahaan? Millä tavalla puhut rahasta?
Miten suhtautuminen rahaan näkyy arjen valinnoissa ja kulutustottumuksissa?
Tuoko raha onnea ja terveyttä?
Minkä takia teet työtä?
Mitä eläkkeelle siirtyminen tarkoittaa rahallisesti?

Mielestäni jokaisen ihmisen tulisi pohtia näitä kysymyksiä omassa elämässään. Tämä sen takia, koska raha tuo myös hyvinvointia ja terveyttä. Samalla vastaukset näihin kysymyksiin liittyvät myös arvoihin, joita ihmisellä on omassa elämässään. Vastaukset näihin kysymyksiin lisäävät ihmisen itsetietoisuutta, joka on yksi avain terveeseen ja tasapainoiseen elämään ja arkeen.

Ihmisten arjessa rahankäyttöä ja suhtautumista rahaan tulee mielestäni verrata elämäntapoihin ja –taitoihin. Kun raha-asiat ovat kunnossa, ovat edellytykset terveeseen ja tasapainoiseen elämään ja arkeen paremmat.

Raha on arvokasta.
Liiketoiminta paikallisesti ja kansainvälisesti on linkittynyt rahan ympärille. Kysymys kuitenkin kuuluu – Millä arvoilla liiketoimintaa tehdään ja miten se näkyy yrityksen sekä työntekijöiden arjessa?

Yrityksen tehtävä on tuottaa voittoa. Arvot määrittelevät esimerkiksi sen, tehdäänkö voittoa ihmisten kanssa vai heidän kustannuksellaan. Arvot määrittelevät myös sen, millaista laajempaa arvoa yritys kykenee tuottamaan. Ja se ei ole aina suoraan nähtävissä exceleistä.

Mielestäni nykyaikaisen yrityksen tavoitteeseen kuuluu tuottaa voittoa ja arvoa asiakkaille, työntekijöille, omistajille sekä yhteiskunnalle. Riiston ja kolonialismin aika on mielestäni jäänyt historiaan. Kyse on arvopohjasta, jolle yrityksen toiminta ja kulttuuri on rakennettu – ja nämä asiat näkyvät tekojen kautta yrityksen päivittäisessä toiminnassa. Yrityksen arvot ovat verbi. Arvot ilmaisevat tekemistä.

Uskon yritysten, jotka ymmärtävät arvopohjan merkityksen liiketoiminnalle, menestyvän tulevaisuudessa.

Työelämä on paljon muutakin kuin rahaa. Kuitenkin rahasta on mielestäni pakko puhua, kun haluamme kehittää Suomeen ja maailmalle parempaa työelämää.

Tervetuloa mukaan maaliskuun WGH –tapahtumaan Oopperatalolle puhumaan ihmisistä, arvoista, työelämästä, rahasta ja paljosta muusta.

Tehdään yhdessä hieno tapahtuma ja parempi työelämä!

Lauri Pyykkönen – Golden Rainbow Oy – toimitusjohtaja