fbpx

Work goes happy

Blogit

#Koulutushaaste: sisäiset voimavarat käyttöön

#Koulutushaaste ratkeaa parhaiten niissä organisaatioissa, joissa ihmiset osaavat ilmaista toiveita toisilleen ja kuunnella toisiaan. Organisaatio koostuu joukosta toisiinsa kytkeytyneitä ihmisiä. Heidän väliset yhteytensä kirjaimellisesti luovat organisaation. Siksi rakentavien vuorovaikutustaitojen opettelu voi parhaimmillaan dramaattisesti parantaa toimintaa. Vuorovaikutustaitoja pidetään perinteisesti ”pehmeinä taitoina”, mutta tosiasiassa ne ovat terävää keskittymistä vaativia taitoja, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä organisaation yhteishengelle – menestyksestä puhumattakaan.

Kuunteleminen on kultaa

Yhtä lailla työntekijät ja esimiehet ovat osa työpaikan vuorovaikutusverkostoa. Kokemusteni mukaan tämän päivän hektisessä maailmassa kuuntelemisen haaste on organisaatiossa usein suurempi kuin itsensä ilmaisemisen. Aivojemme perustoiminto on, että ne pyrkivät koko ajan nopeasti tunnistamaan, eli identifioimaan kaiken näkemämme ja kuulemamme. Yhdistettynä moninaisten tunteidemme sekamelskaan tämä aiheuttaa valitettavasti sen, että monta kertaa päivässä kuulemme ja näemme mielestämme jotain aivan muuta kuin mitä ihmiset yrittävät oikeasti meille näyttää ja kertoa. Pahimmillaan käy niin, että keskeytämme toisen kesken lauseen, kun kuvittelemme jo tietävämme mitä hän aikoo kertoa tai kysyä. Loukkaantumiset ja konfliktit saavat alkunsa tyypillisesti väärinymmärryksistä. Kärsivällinen toiseen keskittyminen ja sen mahdollistama aito kuunteleminen on usein yllättävän haastavaa.

Pyydä apua ja opi 

Jokainen meistä tarvitsee joskus apua – erityisesti kun saamme uusia tehtäviä tai joudumme haastaviin tilanteisiin. Resilientin, tiukoissakin tilanteissa pärjäävän ja niistä entistäkin vahvempana selviävän ihmisen tunnistaa muun muassa siitä, että hän osaa tarvittaessa pyytää apua.

Isojen muutosten tai ongelmien edessä omaa tietämättömyyttään ei kannata lähteä peittelemään. Päinvastoin, meidän pitää uskaltaa ottaa tilaa ja varata aikaa yhdessä oivaltamiselle ja oppimiselle. Jos esimerkiksi opettelemme suihkimaan eteenpäin rinteessä lumilaudalla, niin kompuroiminen on keskeinen osa oppimisprosessia. Sen tietää jokainen. Miksi ajattelisimme eri tavalla työasioista? Virheaskeleidenkin on oltava sallittuja. Työpaikoilla on käytössä useita hyviä tapoja tukea ja tehostaa yksilöiden kehittymistä, kuten mentorointi kokeneemmalta henkilöltä joko talon sisällä tai sen ulkopuolella.

Uskon vahvasti, että organisaatio, joka toistuvasti korostaa kaikille siinä toimiville, että epäonnistumiset kuuluvat asiaan ja niistä opitaan, menestyy myös pitkällä tähtäimellä.

Älä hyväksy ensimmäistä ajatusta – houkuttele esiin myös toinen, kolmas ja neljäs

Työelämässä on paljon tilanteita, joissa on olennaista saada käyttöön jokaisen toimijan koko aivokapasiteetti. Tällöin toistemme rohkaisun, kannustamisen ja innostamisen  taidot nousevat keskiöön. Viime vuosina paljon puhuttu ja tutkittu psykologinen turvallisuus on tämän itsensä likoon laittamisen ehdoton perusedellytys. Kun ihmiset pallottelevat ideoita keskenään turvallisessa ilmapiirissä, niin ilmaan heitetty ajatus voi lähteä iloisesti kasvamaan kuin lumipallo rinteessä.

Osa ideoiden pallottelemisen taitoa on se, että osaamme varoa puhkianalysointia ja jumittumista heti ensimmäisenä ilmaan heitettyyn ideaan tai ehdotukseen. Sen sijaan kannattaa ystävällisesti rohkaista ehdottajaa – ja samalla kaikkia muilta –miettimään mikä muu ja ihan toinen näkökulma voisi myös toimia tai täydentää ensimmäistä ajatusta.

On aina sykähdyttävä kokemus ja mieletön myötäylpeyden paikka, kun havaitsen työyhteisössä myönteisyyden ja kannustuksen kehän lähtevän liikkeelle. Yksi asiakkaani kiteytti ilmiön hienosti seuraavasti: ”Kun innostut, niin onnistut. Kun onnistut, niin innostut”.

Mitä tämä ajatus voisi tarkoittaa koulutushaasteemme kohdalla?

Kirjoittaja Saara Remes (KM) on työ- ja organisaatio-psykologiaan erikoistunut ratkaisu- ja voimavarakeskeinen valmentaja, psykoterapeutti sekä työyhteisösovittelija.

Osallistu kahden kysymyksen pikakyselyyn: ”Mikä estää sinua kehittämästä omaa ammatillista osaamistasi?” Vastaamalla voit voittaa itsellesi tehokkaan yhden päivän koulutuksen Tieturin kurssivalikoimasta.
Siirry kyselyyn »

bit.ly/SOPRA1912904

Podcast: Osaatko kertoa mitä koulutusta tarvitset? Osaako pomosi kuunnella? Haastattelussa työyhteisösovittelija Saara Remes.
Haastattelijana Reidar Wasenius.

bit.ly/WGH1912909

Kirjoittaja

Saara Remes, työ- ja organisaatio-psykologiaan erikoistunut ratkaisu- ja voimavarakeskeinen valmentaja, psykoterapeutti sekä työyhteisösovittelija