fbpx

Work goes happy

Blogit

Yrittäjän hyvä työkyky heijastuu positiivisesti yrityksen kilpailukykyyn

Työkykymme vaikuttaa siihen, kuinka hyvin suoriudumme työtehtävistämme. Henkinen terveys ja fyysinen hyvinvointi ovat työkyvyn perusta. Jos terveys heikkenee, into ja motivaatio tehdä työtä hyvin eivät riitä.

Työkykyyn vaikuttavat terveyden lisäksi työntekijän toimintakyky, osaaminen, arvot, asenteet ja motivaatio sekä työhön liittyvät seikat kuten johtaminen, työyhteisö ja työolot.

Työterveyslaitoksella on tehty jo pitkään suomalaisten työkykyä ja terveyttä edistävää tutkimusta ja konkreettisia toimia. Parhaillaan yksi toimintamme strategisista kärjistä on pk-sektori ja yritysten kasvun tukeminen. Painopisteenä on erityisesti pienyritysten työhyvinvoinnin kehittäminen.

Paneudumme yrittäjän hyvinvoinnin edistämiseen. Pyrimme tutkimustuloksiin perustuvan kehittämistoiminnan kautta lisäämään yrittäjille ja pienyrityksille soveltuvaa tietoa, välineitä ja käytäntöjä esimerkiksi siitä, kuinka työntekijöiden työhyvinvoinnista ja -turvallisuudesta voidaan huolehtia.

Yrityksillä, joiden työhyvinvointi ja – turvallisuusasiat ovat hyvällä mallilla, on myös lähtökohtaisesti hyvä mahdollisuudet taloudelliseen pärjäämiseen.

Kilpailukyvyllä ja kasvulla on kytkös yrityksen työhyvinvointiin ja – turvallisuuteen. Kun sisäiset asiat ovat kunnossa, on yrityksen liiketoimintaan helpompi keskittyä ja viedä sitä eteenpäin.

ESR-rahoitteisen Naiset työssä – yrittäjinä toimivien naisten työkyvyn ja terveydenedistämisprojektimme kyselyyn vastanneista vain alle puolella oli valmis liiketoimintasuunnitelma ja budjetti kyseiselle vuodelle.  Yrittäjien työkyky on hiukan matalammalla tasolla kuin palkansaajilla ja stressin kokeminen on yleisempää. Ensimmäinen työkykyä edistävä asia, jonka soisi laitettavan kuntoon voikin olla budjetin laadinta – samalla paljastuu paljonko pitää tienata, jotta selviää laskuista ja pystyy maksamaan itselleen myös palkkaa. Oman tilanteen näkyväksi tekeminen on muutoksen lähtökohta.

Monet yrittäjät kokevat olevansa yksin oman yrittämisensä kanssa. Työkyvyn kannalta tuen ja rohkaisun saaminen joko lähipiiriltä tai yrittäjäkollegoilta on erittäin tärkeää.

Jo yhden henkilön tuki vaikeassa tilanteessa auttaa. Liiallinen kilpailuasetelma yrittäjien välillä olisi hyvä korvata yhteistyöllä ja vastavuoroisella tuen antamisella. Ihannetilanteessa tämä voi johtaa uusien asiakkuuksienkin solmimiseen. Alueellisesti, lähellä yrittäjänkin arkea toimiva Työpaikkojen työhyvinvointiverkostomme on yksi hyvä kanava omien verkostojen laajentamiseen.

Koordinoimamme ESR-rahoitteisen mm. yrittäjän työhyvinvointia tukevan Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston toiminta on avointa ja maksutonta. Liittyminen verkostoon tapahtuu verkkosivujen kautta. Sivuilla voi tutustua myös alueelliseen toimintaan tarkemmin.

Yrittäjän työkyvyn ja työhyvinvoinnin tukeminen kaipaa konkreettisia työvälineitä. Sitä varten olemme julkaisseet Top 10 – vinkkilistan ”Pienyrittäjän työkyvyn kulmakivet”, jonka avulla voi tarkistaa oman työkykynsä tilan. www.ttl.fi/fi/tietokortit/Documents/Pienyrittajan_tyokyvyn_kulmakivet.pdf

Lisää työkyvystä, työhyvinvoinnista ja verkostosta:

www.ttl.fi/pienyritys

www.ttl.fi/naisettyossa

www.ttl.fi/tyhyverkosto

Anne Salmi

vanhempi asiantuntija

Työterveyslaitos

Kirjoittaja

,