fbpx

Work goes happy

Blogit

Yhteisöllisyys etätiimissä – kohti tuloksekkaampaa tiimityötä

Yhteisöllisyys on enemmän kuin yhteistyö. Yhteisöllisessä etätiimissä
tunnetaan työkaverit ja ollaan fyysisestä välimatkasta huolimatta
henkisesti lähekkäin, ts. ollaan kiinnostuneita, arvostetaan, autetaan,
välitetään ja opitaan toinen toiselta. Henkinen läheisyys lisää
motivaatiota, hyvinvointia ja luottamusta. Tulosta syntyy rivakasti,
koska yhteisöllisyys tuottaa synergiaa ja edistää yhteistä luomiskykyä.

Työyhteisön henkinen läheisyys edellyttää, että välinpitämättömyys
väistyy ja opettelemme olemaan positiivisen kiinnostuneita jokaisesta
kollegastamme sekä ammattilaisena että ihmisenä. Rennoin tapa rakentaa
yhteisöllisyyttä on ottaa käyttöön ripaus lapsenmieltä ja heittäytyä
tutustumaan ilman ennakkoluuloja, esim. listaamalla jokaisen työkaverin
supervoimat ja jakamalla ne yhdessä. Tutustumisen lisäksi tarvitaan
tietenkin tavoitteet, pelisäännöt ja toimivat työkalut yhteydenpitoon.
Tässä muutaman kohdan muistilista yhteisöllisen työkulttuuriin
luomiseksi:

1.  Kannustavat numerot ja innostava visio
Hyviä numeroita on hienoa jahdata ja ne saavat tsemppaamaan silloinkin,
kun työskentelee itsekseen kaukana pääkonttorista. Visuaalisena ihmisenä
ainakin minä tarvitsen myös mielikuvan tavoitetilasta. Visio ei
välttämättä toteudu sellaisena, kuin se on tiimin sielujen silmiin
piirtynyt, mutta sen on oltava riittävän tarkka ja innostava
tulevaisuudenkuva, jotta se pysyy kaikkien mielissä jokaisena
työpäivänä. Yhteinen visio antaa voimaa. Muistan yhä visiointipäivät 20
vuoden takaa. Ne kolme päivää siivittivät silloisen tiimimme
inspiroituneeseen työrupeamaan, jonka aikana teimme lähes ihmeitä.

2. Yhteinen työ, erilliset vastuut
Isossa kuvassa jokaisen tiimin jäsenen työ on sama; auttaa tiimiä ja
yritystä menestymään. Lisäksi tarvitaan selkeä vastuiden jako. Moni
uupuu etsiessään oman tonttinsa rajoja ja valtuuksiaan. Yhteisöllisyys
alkaa rakentua, kun arvostelu, ihmettely ja kyttääminen lakkaavat ja
kaikkien asenne muuttuu kannustavaksi ja päämääräsuuntautuneeksi.
Luottamus kasvaa, kun tiedetään kuka vastaa mistäkin osa-alueesta,
kenelle saa delegoida ja mitä on lupa ulkoistaa.

3. Yhdessä sovitut pelisäännöt
Aikaerot ja erilaiset työkulttuurit ovat globaalin etätiimin arkea.
Yhteisöllisyys edellyttää, että erilaisuuksista huolimatta sitoudutaan
samoihin pelisääntöihin. Pelisäännöt kannattaa luoda yhdessä esim. niin,
että jokainen tiimin jäsen miettii 4-6 itselleen tärkeätä ohjetta tai
sääntöä, jotka edistävät motivoitunutta työntekoa, tavoitteiden
saavuttamista ja työhyvinvointia. Tiimipalaverissa sovitaan, mitkä
niistä nostetaan kaikkien yhteisiksi säännöiksi, ikään kuin tiimin
perustuslaiksi.

4. Luontevat virtuaalikohtaamiset
Työasioiden sujuvan jakamisen lisäksi on keksittävä keinoja edistää
henkistä läheisyyttä. Tarvitaan rentoa ajatustenvaihtoa ja tilaisuuksia
ideoida yhdessä ilman paineita. Yhteisöllisyys edistää luovuutta ja
siksi erilaisten kohtaamisten eteen kannattaa nähdä vaivaa. Toimisiko
yhteinen etäkahvihetki maanantaisin?

On tärkeätä kokea kuuluvansa joukkoon ja olevansa tiimilleen arvokas.
Yhteisöllisessä etätiimissä jokainen yksilö saa tilaisuuden rikastaa
työyhteisöä aitona omana itsenään.

Jutellaan aiheesta lisää, kun kohdataan Unelmien Työpäivässä
Tampereella!

Pirkko Tavaila, etäjohtamisen valmentaja

Kirjoittaja

Pirkko Tavaila, Etäjohtamisen valmentaja