fbpx

Work goes happy

Blogit

Yhteisö on pop

Mikä saa sinut voimaan hyvin työssäsi? Milloin sinä koet, että työ antaa enemmän kuin ottaa?

Muistan kun olin kesätöissä pakkaamossa elintarviketeollisuudessa. Työn sisältö ei erityisesti innostanut, mutta kokemus kesätyöstä oli kuitenkin positiivinen. Oli mukava tulla joka päivä töihin. Olin osa yhteisöä, jossa naurettiin, jaettiin asioita ja vietettiin kahvi- ja lounastaukoja yhdessä. Yhteisö toi sisältöä päivään ja tunsin kuuluvani joukkoon.

Yksi näkökulma hyvinvointiin kytkeytyy itseohjautuvuusteoriaan (mm. Ryan & Deci), jonka mukaan yhteisöllisyyden kokeminen on yksi tärkeimmistä perustarpeistamme. Meillä on tarve kokea olevamme osa porukkaa ja tuntea, että meistä välitetään.

Työpaikan arki on usein kiireistä ja välillä uutta kollegaa tai johtoa saattaa nähdä vain vilaukselta. Erityisesti muutostilanteissa, joissa työyhteisön dynamiikka muuttuu, yhteisöllisyyden tunne on usein koetuksella. Oman tutun porukan mahdollinen hajoaminen saattaa aiheuttaa epäselvyyttä siitä, keneltä voi saada apua tai epävarmuutta omasta roolista organisaatiossa.

Miten voimme työpaikoillamme tukea yhteisöllisyyden tunnetta ja kehittää sekä ylläpitää dialogia muutoksen keskellä – ja muutoksesta huolimatta? Me Vincitissä olemme kehittäneet työelämäpalveluiden verkkokaupan nimeltä LaaS (Leadership as a Service). LaaS tukee organisaatioita sekä niissä työskenteleviä yksilöitä muutoksessa ja tuo kaiken organisaation tarjoaman avun kaikkien työntekijöiden saataville – jokaisen yksilölliset tarpeet huomioiden.

LaaS:iin organisaatio luo omia sisäisiä palveluitaan, jotka hitsaavat porukkaa yhteen ja luovat yhteistä tekemistä sekä jakamisen kulttuuria. LaaSin avulla voidaan kerätä saman asian osaajia yhteen, järjestää epämuodollisia kohtaamisia lenkkiseuran ja after workkien merkeissä tai luoda yhteisiä matalan kynnyksen keskusteluhetkiä johdon ja työntekijöiden kanssa. Ja mikä tärkeintä: yksikään työntekijä ei jää yksin keskellä muutosten myllerrystä.

Tule kuulemaan lisää ja keskustelemaan kanssamme LaaSista Work Goes Happy messuille. Olemme paikalla sinua varten!

Marianne Hemminki

Passionate Consultant, Vincit LaaS

Kirjoittaja

Marianne Hemminki, Passionate Consultant, Vincit LaaS