fbpx

Work goes happy

Blogit

Yhdessä onnistumme – yhteisöllisyys on työn voimavara

Työpaikalla yhteisöllisyys luo yhteenkuuluvuutta sekä tukee terveyttä, hyvinvointia, oppimista ja työn tuloksellisuutta. Hyvä työyhteisö ja johtajuus auttavat työntekijää toteuttamaan omaa yksilöllisyyttään.

Hyvä työelämä ei synny yksittäisillä tempuilla, vaan sen aikaansaamiseksi on ymmärrettävä sekä työhyvinvoinnin kokonaisuus että kaikki ne tekijät, joista organisaation hyvinvointi syntyy. Työhyvinvointi ei synny liikkumalla tai yhteisillä teatterimatkoilla. Se ei myöskään ole yhden koulutuspäivän tai tyhy-kuntoutuksen tuote.

Työhyvinvoinnin edistäminen vaatii yksilö- ja yhteisötason huomioimista. Koko yhteisön kannalta on tärkeää edistää yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, kun taas yksilötasolla on huomioitava yksilö- ja tilannekohtaiset tarpeet.

Työyhteisön hyvinvoinnin ylläpitäminen on haaste sekä työnantajalle, yritykselle ja työntekijälle itselleen.

Yhteisöllisyys tukee työelämässä terveyttä, hyvinvointia, oppimista ja tuloksellisuutta. Yhteisöllisyys ei ole pysyvä tila, vaan se on jatkuvassa muutoksessa. Työyhteisöissä yhteisöllisyydellä tarkoitetaan eräänlaista henkistä tilaa: yhteisöllisyys luo yhteenkuuluvuutta, tarjoaa turvaa yhteisön jäsenille ja auttaa hahmottamaan ympäristöä.

Yhteisöllisyyden perusta on erilaisuuden hyväksyminen. Tämä taas edellyttää todellisia kohtaamisia sekä omien erilaisten käsitysten ja ajattelutapojen koettelemista. Yhteisöllisyys ja yhteisön jäsenten välinen vuorovaikutus synnyttävät organisaatioon sosiaalista pääomaa.

Hyvä työilmapiiri näkyy keskinäisenä luottamuksena ja tukena, aitona auttamishaluna, toisten huomioon ottamisena, yhteishenkenä, avoimuutena ja joustavuutena. Tällöin jokaisella on mahdollisuus toimia yksilöllisesti, omana itsenään.

Yksilöiden erilaisuus tuo yhteisöön sellaista energiaa, jolla yhteisöllisyyttä voidaan rakentaa.

Yhteisöllisyys lisää luottamusta ja yhdessä luomisen ilmapiirin. Se mahdollistaa yhdessä oppimisen, osaamisen jakamisen sekä työyhteisön hyvinvoinnin, joka luo vahvan perustan menestymiselle sekä tavoitteiden ja tulosten saavuttamiselle. Yhteisöllisyys rakentuu yhteisille ajatus- ja toimintamalleille, yhteiselle tehtävälle ja oman paikan tiedostamiselle organisaatiossa.

Työpaikan näkökulmasta työyhteisötaidot kasvattavat organisaation suorituskykyä ja sosiaalista pääomaa, joka luetaan tulevaisuuden menestystekijäksi. Olen aiemmin kirjoittanut työhyvinvoinnin vastuun lähtevän aina yksilöistä. Hyvinvoivat työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja työ tukee työntekijän kokonaisvaltaista elämänhallintaa.

Minut palkittiin lokakuun lopussa Turun ammattikorkeakoulun Vuoden opettajaksi. Olen kunniamaininnastani iloinen, ylpeä ja hieman häkeltynyt. Harvoin olen sanaton, muta tämän äärellä on pitänyt nieleskellä useamman kerran. Kyyneleet pyrkivät toistuvasti silmiini, kun luen opiskelijoiden ja kollegoideni kirjaamia runsaita perusteluja: niissä korostuvat osaaminen ja asiantuntijuus, luotettavuus, myönteinen maailmankatsomus, inhimillisyys, opiskelija edellä -ajattelu sekä vahva tahto opettaa ja ohjata. Opiskelijat olivat ilokseni nähneet sen perusasian minussa ja toiminnassani, että teen työtäni täysillä, täydellä sydämellä.

Kun olin palkintoani muutamia päiviä pohtinut, tulin siihen tulokseen, että tämä ei ole vain minun voittoni – tämä on palkinto tiimityöstä ja onnistuneesta asiantuntijajohtajuudesta.

Jälleen tulemme siihen tosiasiaan, että kaikki lähtee ihmisistä.

Vuoden opettaja -kunniamaininta vahvistaa minulle, että olen tehnyt jotain oikein ja onnistunut rämpimään hankalaksikin koetun korona-ajan ja etäopetuksen läpi voittajana. Minulle tärkeintä on se, että se, minkä teen, teen hymyssä suin.

Tiimin ja johtajan tuki on kannustanut minua työskentelemään omalla tyylilläni, omaa hyväksi havaittua ja persoonallista tapaani hyödyntäen.

Johtajuudella, työn organisoinnilla ja työympäristöllä on ollut merkitystä työn sujumiseen, työhyvinvointiin ja työssä viihtymiseen. Vaikka pääasiassa yksintekijä olenkin, myönnettäköön että me-henki ja tiimikohtaamiset ovat ehdottomasti lisänneet työn imua.

Minna Salakari, FT, Turun ammattikorkeakoulu

Minna Salakari luennoi 7.12. Wgh Turku, valtakunnallisen Unelmien työpäivän päätapahtumassa ja unelmien työpäivän maksuttomassa webinaarissa. Ilmoitttautuminen https://www.wgh.fi/ilmoittautumislomake/wgh-turku-2021/

Kirjoittaja

Minna Salakari, FT, Turun ammattikorkeakoulu