fbpx

Work goes happy

Blogit

Yhdessä kehittäminen työpaikalla – TTK Parempi työ -blogi

Kehittäminen työpaikoilla on hankalaa. Erilaisia projekteja aloitetaan, kyselyjä tehdään ja silti mikään ei tunnu muuttuvan. Kehittämisestä ovat innostuneita vain konsultit ja toisinaan myös johto. Kehittäminen on parhaimmillaankin sattumanvaraista ja tulokset heppoisia. Tuntuuko tutulta? Jos tuntuu, jatka lukemista.

Apua voi yrittää löytää ’yhdessä kehittäminen työpaikalla’ -konseptista, jota rakennetaan Työturvallisuuskeskuksen (TTK) vetämässä hankkeessa. Konseptin rakentaminen on käynnistynyt yhtenä Työelämä 2020 -hankkeen vuoden 2016 teemoista.

Teemassa kehitetään yhtäaikaisesti työpaikan tuloksellisuutta ja henkilöstön työhyvinvointia. Kehittämistä tehdään johdon ja esimiesten sekä henkilöstön ja henkilöstön edustajien yhteistyönä. Laadukkaan yhteistyön edellytyksenä on osapuolten keskinäisen luottamuksen rakentaminen. Kehittämisen sisällöt räätälöidään aina työpaikan lähtökohdista ja Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijat jalkautuvat työpaikalle kehittämisen tueksi.

Työpaikalla toteutetaan asiantuntijan ohjauksessa kehittämisprosessin vaihemallin mukaisesti muutama työpaikan omista tarpeista esiin nostettava hanke, jotka viedään konkreettisesti maaliin asti. Tämän jälkeen työpaikkoja ohjataan kehittämään ja kokeilemaan erilaisia johtamisen ja kehittämisen toimintamalleja sekä lisäämään esimiesten osallistavan johtamisen taitoja ja koko henkilöstön vastuullisen vaikuttamisen taitoja. Tavoitteena on, että työpaikalla pystyttäisiin itsenäisesti toteuttamaan kehittämisprosesseja.

Kiteytettynä tässä on kysymys siitä, että

  • Yhdessä = Toimijoina johto + esimiehet JA henkilöstö + henkilöstön edustajat
  • Kehittäminen = Kehittämisen kohteena kehittämisen toimintamallit ja kehittämistaidot työpaikalla
  • Työpaikalla = Tuetaan työpaikalla tapahtuvaa, työpaikan sisäistä kehittämistä fasilitoimalla, kouluttamalla ja valmentamalli

Yhdessä kehittämisen konseptin avulla on tarkoitus:

  • nostaa esiin työpaikan omista tarpeista muutama kehittämisen aihealue
  • toteuttaa loppuun asti viety, konkreettinen kehittämisprosessi aiheista
  • oppia viemään läpi vaiheittain kehittämisprosesseja
  • kehittää työpaikalle systemaattisia, säännöllisiä kehittämisen toimintamalleja
  • oppia osallistavan johtamisen taitoja sekä vastuullisen vaikuttamisen taitoja

Kirjoittaja Kari Laine on Työturvallisuuskeskuksen (TTK) asiantuntija, vastuualueina työelämän kehittäminen

 Työelämä 2020 -hankkeen (www.tyoelama2020.fi) yhtenä ydintoimijana Työturvallisuuskeskus TTK

 Kuva: Sami Kulju

Kirjoittaja

,