fbpx

Work goes happy

Blogit

#Workgoesvalues – Oletko mukana?

Olen kiitollinen siitä, että voin lähettää nämä terveiset päälavan juontajana sinulle. Erityisesti siksi, että päälavan teemana tämä vuonna ovat arvot.

Arvot ja arvojohtaminen nostetaan yhä useammin framille, kun puhutaan yritysten ja organisaatioiden menestystekijöistä. Arvot eivät ohjaa ainoastaan yksittäisten ihmisten elämää, vaan myös yritysten elämää, ja niiden merkitys korostuu maailman globalisoitumisen seurauksena.

Tarvitsemme jotakin pysyvää ja syvään juurtunutta hektisesti muuttuvassa maailmassa, ankkurit, joita arvot juuri parhaimmassa tapauksessa ovat.

Jotta yritys olisi kannattava ja kilpailukykyinen pitkällä tähtäimellä, sen on tärkeää toimia ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Yrityksen on panostettava siihen, että se ymmärtää oman roolinsa yhteiskunnassa, parantaa jatkuvasti resurssitehokkuuttaan, minimoi kielteiset ympäristövaikutukset ja ymmärtää, että sen vahvimpana voimavarana tarvitaan motivoitunutta ammattitaitoista henkilöstöä.

Olen työskennellyt arvostrategina vuosia ja asteittain näen rohkeuden toimia arvopohjaisesti lisääntyvän. Se vaatii uskallusta tehdä valintoja, linjata omaa toimintaa: näin toimimme, mutta myös toisaalta: näin emme toimi – koska se ei ole arvojemme mukaista.

Halun toimia arvopohjaisesti ja vastuullisesti ei tulisi syntyä siitä, että ulkoinen paine vaatii sitä, vaan siitä sisäisestä ymmärryksestä, että se on ainoa oikea tapa toimia.

Arvot ei siis ole jokin rasittava lisä, mikä tuo haasteita jo olemassa olevan liiketoimintahallinnan päälle, vaan se on menestyvän yrityksen tapa toimia kestävällä tavalla ja sovittaa yhteen yrityksen ja sen henkilöstön sekä sidosryhmien tavoitteet ja odotukset.

Jokaisen yrityksen on tärkeää itse määritellä sekä tunnistaa juuri itselleen merkitykselliset seikat ja näkökulmat, jotta sen toiminta voisi olla läpinäkyvää.

Arvot ovat yrityksen toiminnan suunnistuskartta tai ankkurit, jotka myös muodostavat yritykselle tärkeän osan erottuvaa vastuullisuuden ”persoonallisuutta”. Niiden pohjalta arvotetaan asioita, jäsennellään ja niiden avulla laitetaan asioita tärkeysjärjestykseen. Yrityksen kannalta arvot ovat välttämättömiä. Arvojen avulla kehityksessä voidaan asettaa asiat tärkeysjärjestykseen, sillä ne automatisoivat, helpottavat ja nopeuttavat päätöksentekoa.

Vaikeinakin aikoina ja kovenevassa kilpailussa joku pärjää aina. Tule mukaan kuuntelemaan ja kuulemaan, kuinka rakennat tulevaisuutta arvopohjaisesti.

Miten voisit varautua muutokseen ja kuinka heräät ajoissa arvojen määrittelyyn? Ei siksi, että se on helppoa, vaan siksi, että se on välttämätöntä.

Ja lopultakin, vastuullisuutta johdetaan viime kädessä sydämellä.

Siksi lanseeraamme kevään teemaksi #workgoesvalues.

 Jaana Villanen

Arvostrategi, palvelu- ja liiketoimintavalmentaja, tietokirjailija, sparraaja, puhuja

Seuranasi Work goes happy -tapahtumassa 26.3.2019.

Kirjoittaja

Jaana Villanen, Arvostrategi, palvelu- ja liiketoimintavalmentaja, tietokirjailija, sparraaja, puhuja ja #Wgh19 päälavan huontaja