fbpx

Work goes happy

Blogit

Vitalgon vireysvalmennuksella turvallisuutta ja tuloksia

Vaativat työtehtävät, joissa ollaan vastuussa muiden ihmisten turvallisuudesta, edellyttävät tekijältään vireyttä. Väsynyt ihminen ei pysty toimimaan etenkään yllättävissä tilanteissa parhaalla mahdollisella tavalla. Väsymysriskien hallintaan erikoistunut Vitalgo on kehittänyt organisaatioille valmennusmenetelmän, jossa otetaan huomioon inhimillinen tekijä.

Väsymykseen sisältyy aina inhimillinen toiminta, mikä tekee väsymysriskin hallinnasta yrityksille hyvin haastavaa. Ihmiset eivät toimi aina ennakoidusti ja ovat ainutlaatuisia yksilöitä omine kehoineen ja mielineen. Viimekädessä jokainen on vastuussa omasta vireydestään.

Väsymyksellä on monia, hyvin erilaisia syitä ja vireys on laaja käsite. Siihen kuuluvat niin yksilön mieleen, uneen, ravintoon, liikuntaan, terveydentilaan kuin myös työhön, ympäristöön ja olosuhteisiin liittyviä asioita.

Väsymysriskin hallinnan onnistuminen edellyttää, että koko henkilöstö ymmärtää vireyden merkityksen ja sitoutuu yhteisön tavoitteisiin. Kun yksittäiset työntekijät ovat motivoituneita ja kokevat voivansa hyvin, se näkyy myös yrityksen hyvinvointina. Vireä organisaatio antaa kuvaa toimivasta, tuottavasta ja kehittyvästä yrityksestä.

Kun tavoitteena on vireys, tarvitaan kaksi yhdessä kulkevaa linjaa. On kehitettävä pitkäjänteisesti sekä organisaatiota että siellä toimivia yksilöitä. Molemmat oppivat uutta, soveltavat opittua käytäntöön, testaavat mikä toimii ja kehittyvät tämän myötä eteenpäin.

Vitalgon koulutusmenetelmässä väsymysriskin hallintaan organisaatiossa (Fatique Risk Management FRM) yhdistetään yksilötason valmennus personal trainerin tapaan. Yrityksen personal trainer (OPT) ohjaa, kannustaa, motivoi, antaa palautetta ja auttaa tarvittaessa. Organisaatio itse kehittää itsensä ja ohjaajat toimivat kehityksen tukena, asiakaskohtaisesti räätälöidyllä ja sovitulla ohjauksella.

Esimerkki valmennuksesta

Käytännön esimerkki Vitalgon valmennusratkaisusta on lakiin perustuva ammattikuljettajien direktiivikoulutus.

Lain vaade on seitsemän oppitunnin mittainen koulutus. Siinä tavoite on, että koulutettava oppii tiedostamaan fyysisen ja henkisen suorituskyvyn merkityksen työssään. Tämä jatkokoulutus on suoritettava kerran viidessä vuodessa. Lähtökohta on hyvä, mutta tällaisilla lyhyillä koulutuspäivillä harvoin toteutettuna ei yleisesti ole suurta vaikutusta elämäntapoihin tai asenteisiin.

Vitalgo lähti kehittämään liikennöintiyhtiön kanssa tätä lakisääteistä vireyskoulutusta. Ennen seitsemän tunnin lähipäivää asiaan perehdytetään verkkokurssilla, jota lähipäivässä sitten syvennetään. Lähipäivän jälkeen yksilö saa vielä henkilökohtaista ohjausta mahdollisissa vireyden ongelmakohdissa. Samalla organisaation, esimerkiksi työvuorosuunnittelun ja operatiivisen toiminnan, mahdollisia väsymysriskikohtia analysoidaan ja sen henkilökuntaa koulutetaan väsymyksen ja vireyden ymmärtämiseen heidän työssään ammattiliikenteessä.

Vitalgon ohjaajat osaavat väsymysriskin hallinnan perusteet ja ovat omilta pohjakoulutuksiltaan unen, ravitsemuksen, liikunnan, talouden ja toiminnanohjauksen ammattilaisia. Näin yhteiskoulutuksissa on laaja tietopohja ja yksilöohjauksiin löytyy aina juuri asiakaan omaan vireyden ongelmaan asiantuntijuutta.

Työ tehdään aina yrityskohtaisesti, tavoitteen kautta. Vireys ja turvallisuus varmistetaan omalla valitulla toimintatavalla, tutkittuun tietoon pohjautuen ja kehitystä seuraten. Tästä syntyy organisaation tie vireydestä turvallisuuteen ja tuloksiin.

Päivi Saarijärvi, FRM/OPT -ohjaaja, toimeenpaneva voima, VITALGO

 

Kirjoittaja

,