fbpx

Work goes happy

Blogit

Vauvoina johtajatkin syntyvät! Kari I. Mattila, Johtajuuden kehittäjä – Johtajuustaito.fi

Se, miten hyväksi ja samalla menestyväksi johtajaksi tullaan, ei ole sattumaa, vaan harkittua ja harjoiteltua toimintaa! Millaisen polun sinä haluat tästä päivästä eteenpäin? Vanhaa ja tuttua rataa, vai parempia tuloksia vähäisemmällä työllä?

Minulla on ollut mahdollisuus tavata hyvin erilaisia johtajia, hyviä ja myös huonoja. Heitä kaikkia yhdistää kaksi asiaa, he ovat syntyneet vauvoina ja he ovat kasvaneet omaan johtamistapaansa. Johtajuus on taito, jota voi kehittää koko  elämän. Parhaat myös tekevät sitä päivittäin. Menestyvät johtajat ovat kaikki ainutlaatuisia ja erilaisia. Heitä yhdistää kyky hyödyntää vahvuuksiaan ja he käyttävät paljon aikaa toisten kuunteluun.

Mietit ehkä, ettei sinusta ole suureksi johtajaksi. Tärkeintä ei olekaan se, että on suuri johtaja. Tärkeintä on se, että on hyvä johtaja. Hyväksi johtajaksi tullaan harjoittelemalla. Mitä sitten oikein pitäisi harjoitella, että tulisi hyväksi johtajaksi? Tuloslaskelma, vuokaavioita, tilanne johtamista vai mitä? Tärkein harjoiteltava asia on ihminen, sillä menestyksen ratkaisee se, miten sinä kohtaat ihmiset. Ihmisten kohtaamisen avain taas löytyy sinusta itsestäsi. Omien vahvuuksien ja omien akilleenkantapäiden tunnistaminen on kaiken avain.

Olen päässyt kuuntelemaan eräitä maailman suurimpia ja merkittävimpiä johtajia. Heillä jokaisella on ollut sama viesti meille. Menestys rakennetaan huomioimalla muut ihmiset auttamalla muita ihmisiä onnistumaan. Jack Welch sanoi 2 vuotta sitten Jyväskylässä, menestyksen salaisuus on siinä, että olen saanut ihmiset loistamaan. Simon Sinek sanoi 2015, että menestys vaatii turvallisuuden kehän luomista. Turvallisuus, kuten turvattomuuskin, ovat tunteita, joiden muodostumisessa johtaja on tärkein tekijä.

Jotta saat toiset loistamaan, sinulla on uskallettava hillitä osaa itseäsi. Nimittäin sitä osaa, joka haluaa aina olla eturivissä, jolla on aina kaikkeen jotain sanottavaa ja joka haluaa päättää mitä ja miten tehdään. Toisille meistä tämä on luontaista, mutta osalle meistä se ole kovinkin haastavaa. Vaikka se olisikin meidän omaa luontoamme vastaan, me pystymme oppimaan tavan toimia niin, että muiden puheille, ajatuksille ja ideoille jää riittävästi tilaa.

Itsehillintä, valmius kuunnella muita, itsetuntemus ja niin edelleen ovat tunneälytaitoja. Tutkimusten mukaan tunneäly taidoissa kompuroinnista johtuu jopa 3/4 johtajan epäonnistumisista. Samoin monien tutkimusten mukaan hyvinkin pienellä valmennuksella voidaan merkittävästi parantaa tunneälyominaisuuksien käyttötaitoja. Valmennuksen avulla on eräässä suuressa konsernissa koulutettu myyntimiehiä tunneälytaidoissa. Tuloksena oli, että valmennetut myivät vuoden aikana noin 42% enemmän kuin valmentamattomat. Vastaavia tuloksia eri ammattialoilta ja eri puolilta maailmaa löytyy hyvin paljon.

Mitä siis aivan arjessa pitää tehdä kehittääkseen tunneäly taitoja? Ensimmäinen ja tärkein askel on, että on halukas löytämään parempia tapoja. Sen jälkeen kannattaa selvittää millainen on oma henkilökohtainen tunneälytaitojen kartta. Kolmas askel muodostuu asiantuntijan kanssa käytävästä palautekeskustelusta. Tässä keskustelussa hahmotetaan asiantuntijan kanssa juuri sinulle sopivaa kehittämispolkua. Osana onnistunutta kehittymistäsi on tarpeen löytää sinulle henkilökohtainen sparraaja. Henkilön, joka uskaltaa ja osaa antaa sinulle palautetta johtamistyöstäsi. Tämän jälkeen seuraa se kaikkein vaihe, suunnitelma pitää toteuttaa.

Parhaimmat johtajat käyttävät koko ajan apunaan erilaisia asiatuntijoita ja mentoreita. Haluatko kuulla ilmaiseksi mitä Työelämän tunneälyvalmennuksen ja asiantuntijan avulla voisi saavuttaa? Tule Work Goes Happy –  tapahtumaan Turkuun. Varaa paikkasi http://www.johtajuustaito.fi/wgh.html ilmaiseen valmennukseen katso lisää www.johtajuustaito.fi.

  1. Vinkkejä omaan johtajuus työhösi saat myös Johtajuustaito.fi kuukausi kirjeestä, tilaa se itsellesi nyt www.johtajuustaito.fi.

Nähdään Turussa!

Kirjoittaja

,