fbpx

Work goes happy

Blogit

Työsuojelun yhteistoiminta on yhteistyötä

Työsuojelun yhteistoiminta on sitä, että työnantaja ja työntekijät toimivat yhteistyössä, jotta työpaikalla on terveellistä ja turvallista tehdä työtä.

Työsuojelun yhteistoiminnassa käsiteltäviä asioita:

  • työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja haitat
  • toimenpiteet ja suunnitelmat vaarojen ja haittojen ehkäisemiseksi
  • muutostilanteiden kuten tilajärjestelyjen, organisaatiomuutosten ja hankintojen vaikutukset työn terveellisyyteen ja turvallisuuteen
  • työterveyshuollon järjestäminen.

Työsuojelun yhteistoiminta koskee kaiken kokoisia työpaikkoja. Pienillä työpaikoilla yhteistoiminta-asiat käsitellään yhdessä työnantajan ja työntekijöiden kanssa. Isommilla työpaikoilla yhteistoimintaa toteutetaan edustajien välityksellä.

Työsuojelupäällikkö

Työnantajan edustaja yhteistoiminnassa on työsuojelupäällikkö. Työsuojelupäällikkö on työnantaja itse tai hänen nimeämänsä henkilö.

Työsuojeluvaltuutettu

Vähintään 10 henkilön työpaikoilla työntekijät valitsevat työsuojeluvaltuutetun, joka edustaa heitä työsuojelun yhteistoiminnassa. Työsuojeluvaltuutetulle valitaan lisäksi kaksi varavaltuutettua.

Työsuojelutoimikunta

Vähintään 20 henkilön työpaikoilla muodostetaan lisäksi työsuojelutoimikunta. Toimikunnassa on vähintään neljä jäsentä: työnantajan nimeämä edustaja, työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut.

Työsuojelun yhteistoimintakausi

Työpaikan työsuojelun yhteistoimintakausi eli ajanjakso joksi työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut valitaan, on vähintään kaksi ja enintään neljä kalenterivuotta. Yhteistoiminnan järjestämisestä huolehtii työsuojelupäällikkö.

Työsuojeluhenkilörekisteri

Työturvallisuuskeskus ylläpitää työsuojeluhenkilörekisteriä, johon työpaikat ilmoittavat työsuojelun yhteistoimintahenkilöiden yhteystiedot. Rekisterissä oleville henkilöille välitetään ajankohtaista työsuojelutietoa ja tietoa työsuojelukoulutuksista.

Työsuojelun yhteistoiminta on paitsi työpaikkojen lakisääteinen velvollisuus myös iso etu. Toimivalla yhteistoiminnalla parannetaan työoloja, ennaltaehkäistään työtapaturmia ja työstä johtuvia sairauspoissaoloja sekä edistetään tuloksellista toimintaa.

Lisätietoa työsuojelun yhteistoiminnasta Työturvallisuuskeskuksen verkkosivuilla ttk.fi/tyosuojelunyhteistoiminta

Kerttuli Harjanne, asiantuntija, Työturvallisuuskeskus

Kirjoittaja

,