fbpx

Work goes happy

Blogit

Työsuojelun yhteistoiminta – kaikkien asia

Kukaan ei pysty yksin laittamaan työturvallisuusasioita kuntoon. Yhteistoiminta onkin hyvän työsuojelutoiminnan avainsana.

Työpaikkojen työsuojelutoiminnan sisältö perustuu työturvallisuuslakiin. Lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia terveyden haittoja. Työturvallisuuslaissa säädetään tarkemmin esim. työympäristöstä, työpaikan ergonomiasta sekä fyysisestä, henkisestä ja sosiaalisesta kuormittavuudesta. Näiden kaikkien asioiden haluamme olevan kunnossa omalla työpaikallamme. Ja näiden eteen haluamme tehdä töitä, olimmepa sitten johtajia, esimiehiä tai työntekijöitä.

Työpaikkojen työsuojelutoiminnan perusasioita ovat esim. työsuojelun toimintaohjelma, työn vaarojen selvittäminen ja arviointi, työn ja työympäristön suunnittelu, työoloja parantavat toimenpiteet ja niiden toteutumisen ja vaikutusten seuranta sekä opetus ja ohjaus. Nämä kaikki ovat sujuvaa työtä edistäviä toimenpiteitä, jotka jokainen fiksu työpaikka haluaa tehdä hyvin. Näillä toimenpiteillä työsuojelutoiminta myös tukee työpaikan perustehtävää ja johtamista.

Isommilla työpaikoilla laki työsuojeluvalvonnasta ja työsuojelun yhteistoiminnasta määrittelee yhteistoiminnan organisoimisen. Pienillä työpaikoilla yhteistyötä tehdään muutoin. Myös lakisääteinen työterveyshuolto on osa yhteistoimintaa. Vaikka nämä toiminnot ovatkin laissa määriteltyjä, niitä ei pidä perustaa vain lain kirjainta varten, vaan aidon yhteistoiminnan edistämiseksi.

Työnantaja ja työnantajan edustajina toimivat johtajat ja esimiehet ovat aina juridisesti vastuussa työpaikan turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Työsuojelun yhteistoimintahenkilöt toimivat asiantuntijoina edistämässä työpaikan työoloja ja parempaa työtä. Kaiken yhteistyön onnistumisen pohjana ovat yhdessä tekemisen kulttuuri ja yhdessä kehittämisen taidot. Onnistuneeseen yhteistyöhön liittyy kuunteleminen, mielipiteiden huomioiminen ja ennen kaikkea luottamus. Yhteistoiminnan onnistumisen kannalta on myös tärkeää, että meillä on riittävästi innostuneita ja motivoituneita henkilöitä työsuojelutehtäviin. Olisitko sinä sellainen?

Rauno Hanhela, toimitusjohtaja, Työturvallisuuskeskus TTK

Kirjoittaja

,