fbpx

Work goes happy

Blogit

Työn ilon, tuottavuuden ja hyvinvoinnin reseptejä

ESR-rahoitteinen kehittämishanke: Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä päättyi maaliskuun 2018 lopussa, mutta hankkeen tulokset jatkavat työpaikoilla elämäänsä. Hankkeessa tehtyjen alku- ja loppumittauskyselyiden sekä muun kerätyn palautteen perusteella kehittymistä ja oppimista tapahtui monella tasolla. Työn ilon 100 tekoa –kampanjan yhteydessä kerätyistä työn ilon resepteistä työstettiin kehittämistyöpaikoille toiminnallinen reseptikalenteri jatkamaan kehittämistyötä työn iloon ja tuottavuuteen ja laatuun vaikuttavien tekijöiden osalta vielä hankkeen päättymisen jälkeenkin. Tekstin joukossa on muutamia maistiaisia kalenterin resepteistä.

 

Kehittämistyöpaikoilla oivallettiin muun muassa osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien tärkeä merkitys. Työpaikoilla sovittiin yhdessä tiedonkulun ja viestinnän pelisäännöistä sekä uudistettiin palaveri- ja kokouskäytäntöjä. Hankkeessa vahvistettiin toimijoiden osaamisperustaa muun muassa kyvyssä ottaa puheeksi asioita, kuunnella ja kannustaa, antaa ja vastaanottaa palautetta, vahvistaa yhteisöllisyyttä, yhteistoiminnallisuutta ja dialogisuutta, arvostaa erilaisuutta, organisoida omaa työtä sekä tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

 

”Hymyhuttu”
-Raaka-aineet:
Ammattitaitoa, positiivista asennetta, turvallisuutta, yhteistyötä, työhyvinvointia, naurua.
-Valmistus: Hellästi hämmennetään hutun ainekset. Lempeästi haudutetaan kypsäksi.
-Tarjoilu: Hymy huulilla makeasti maiskutellen.

 

Kuunteleminen on tärkeä osa dialogista vuorovaikutusta, joka mahdollistaa aidon kohtaamisen sekä vahvistaa läsnä olemisen ja arvostetuksi tulemisen kokemusta. Kuuntelemisen koettiin parantuneen hankkeen aikana huomattavasti sekä työntekijöiden että esimiesten oman kokemuksen mukaan. Kokemus oikeudenmukaisuudesta myös parani työntekijöiden kokemana huomattavasti ja esimiesten keskuudessa hieman. Työntekijät eivät kuitenkaan kokeneet saavansa esimiehiltään niin paljon tai senkaltaista tukea, kuin mitä he olisivat toivoneet. Tuloksessa tapahtui hankkeen aikana muutosta positiiviseen suuntaan, mutta edelleenkään saatuun ja annettuun tukeen ei oltu kovin tyytyväisiä. Riittämätön tuki aiheuttaa yleensä tyytymättömyyttä ja tyytymättömyys alentaa sekä työtyytyväisyyttä että työn tuottavuutta.

 

Tukea, välittämistä ja hyväksyntää voidaan osoittaa työn arjessa antamalla rakentavaa palautetta, kannustamalla, palkitsemalla sekä tarjoamalla apua. Työn ilolla -hankkeessa työntekijöiden kokemus kannustuksesta ja innostamisesta parani huomattavasti. Hankkeen kehittämistyön avulla myös johtamisosaaminen kokonaisuudessaan vahvistui merkittävästi sekä työntekijöiden kokemana että esimiesten oman kokemuksen mukaan.

 

Hankkeen tavoitteiden kannalta tärkeä havainto oli se, että kehittämistyön tuloksena työpaikoilla ymmärrettiin dialogisuuden merkitys työn sujuvuuden ja työhyvinvoinnin kannalta, luotiin kehittämistä tukevia rakenteita työn arkeen sekä jatkettiin hankkeessa opittujen uusien työtapojen ja kehittämismenetelmien hyödyntämistä.

 

”Kehittämisdialogi”-keitto

Raaka-aineet: Dialogisia ja yhteistoiminnallisia kohtaamisen hetkiä, kokeilua, avoimuutta ja heittäytymistä, erilaisia näkökulmia ja kokemuksia, mukaansa tempaavia kuulumisia ja oivalluksia, oppimisen paikkoja ja luottamuksen rakentamista.

Valmistus: Yhdistellään tilanteeseen sopiva ja mielekäs kattaus, varataan sopivasti aikaa ja tiedotetaan hyvissä ajoin.

Tarjoilu: Kaikille, myönteisellä otteella, toinen toistaan arvostaen.

 

ESR-hankkeen: Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä koordinaattorina toimi Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksesta Sirpa Syvänen ja Kati Tikkamäki. Osatoteuttajien edustajat olivat Savonia-ammattikorkeakoulusta, Seinäjoen ammattikorkeakoulusta sekä Tampereen ammattikorkeakoulusta. Lisätiedot: TaY, Sirpa Syvänen, sirpa.syvanen@uta.fi, p. 040 190 1315.

Kirjoittaja

,