fbpx

Work goes happy

Blogit

Työhyvinvointitartunta johtajalle tai yrittäjälle – tartu toimeen!

Työhyvinvoinnin hyödyt monien ongelmien ennaltaehkäisyssä ovat yleisesti tiedossa. Oma näkemykseni on työhyvinvoinnin vahva yhteys tuottavuuteen. Käytän tästä kokonaisuudesta nimityksiä strateginen hyvinvointi ja henkilöstötuottavuus. Tässä lyhyt oppimäärä – tämä luo hyvän pohjan työhyvinvointitartunnalle – tämän pohjalta on hyvä tarttua toimeen!

Strategisessa hyvinvoinnissa kehitetään niitä henkilöstön ja työyhteisön elementtejä, jotka tukevat liiketoiminnan tavoitteita. Ei yleistä hyvää, ei yleistä ennaltaehkäisyä – vaan juuri sitä, mitä tässä yrityksessä tarvitaan. Jossakin se on vahvasti asiakaspalveluun liittyvää, jossakin taas ylivertaista osaamista. Jokaisessa yrityksessä se on motivaatiota ja sitoutumista, sekä myös ihmisten terveyttä ja työkykyä.

Johtaja: tartu toimeen, päätä tavoitteet ja tue niiden toteuttamista

Strategisen hyvinvoinnin johtamisen ensimmäinen askel on selkeä: päätetään mitä kehitetään ja varmistetaan resurssit tuolle tekemiselle. Kehitetään liiketoimintaa tukevia asioita pitkäjänteisesti ja koko henkilöstön osalta. Strateginen hyvinvointi ei ole minkään erityisryhmän juttu – ei työkykyongelmaisten eikä talenttien. Tavoitteiden asettamisessa kannattaa keskustella henkilöstön ja esimiesten kanssa, näin löytyy sopiva tavoitetaso ja porukan sitoutuminen.

Esimies: tartu toimeen, johda positiivisesti kannustaen, mutta pitkäjänteisen jämäkästi

Esimies on strategisen hyvinvoinnin johtamisen tärkein tekijä, hän tukee ihmisiä joka päivä heidän tavoitteissaan. Oikeudenmukainen ja kannustava johtaminen nostaa ihmisten motivaatiota, tukee heidän osaamistaan ja varmistaa työkyvyn säilymisen. Hyvä johtajuus on luonnollisesti myös toimivan työyhteisön varmistaja. Kannustavuus ja positiivisuus ei kuitenkaan tarkoita lepsuilua, kyllä yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamista saa tukea jämäkästikin!

Henkilöstö: tartu toimeen, ylläpidä osaamista, etsi motivaatiota ja ota vastuu omasta työkyvystäsi

Henkilöstötuottavuus koostuu osaamisen, motivaation ja työkyvyn tulona – jokainen osa-alue on yhtä tärkeä. Rakennusalan tutkimuksemme mukaan hyvä henkilöstötuottavuus heijastuu liiketoiminnan tuloksiin erittäin merkittävästi: osaava, motivoitunut ja työkykyinen porukka tekee jopa 2-3 kertaa parempaa tulosta kuin osaamaton, epämotivoitunut ja työkyvyltään oirehtiva. Omat tavoitteet omalle työlle, hyvä yhteys esimiehen kanssa sekä kaupan päälle vielä toimiva työyhteisö ovat avaimia tässä positiivisessa työhyvinvointitartunnassa meidän jokaisen kannalta.

Kokonaisuus ratkaisee kaiken: johtaminen – johtajuus – henkilöstötuottavuus – hyvä tulos

Työhyvinvoinnin tuloksellisuus tuottavuuden kautta rakentuu edellä mainittujen asioiden ketjun avulla. Johdon vastuulla on johtamisjärjestelmän rakentaminen tavoitteineen, prosesseineen ja resursseineen. Johtajuus hyvän esimiestyön kautta tukee ihmisiä osaamisessa, motivaatiossa ja työkyvyssä. Ja lopulta ihmiset tekevät tuloksen! Koko muu orkesteri tukee heitä tässä. Kokonaisketju tarkoittaa myös sitä, että yksittäisillä tempuilla ei saada aikaiseksi kestävää tuloste tekevää liiketoimintaa. Päävastuu ketjusta on johdolla, mutta jokaisen osallistuminen (ja osallistaminen) varmistaa ketjun joustavan toiminnan – ja sen kautta sekä työhyvinvoinnin että tuottavuuden samanaikaisen kehittymisen.

Ossi Aura on tutkinut strategista hyvinvointia ja henkilöstötuottavuutta vuodesta 2009 alkaen kovan tiimin kera; mukana ovat olleet professorit Guy Ahonen ja Juhani Ilmarinen sekä KTT Tomi Hussi. Tutkimukset löytyvät keskitetysti kotisivuilta www.ossiaura.com/julkaisut

Kirjoittaja

,