fbpx

Work goes happy

Blogit

Työhyvinvointifoorumi – yhteisiä tekoja

Työhyvinvointifoorumi – yhteisiä tekoja

Työ ja työn tekeminen on muutoksessa. Nykyisessä työelämässä henkilöstön kokonaisvaltainen työhyvinvointi on noussut merkittäväksi tuottavuustekijäksi. Työhyvinvointiasiat ovat osa organisaation strategista suunnittelua ja johtamista. Nopeissa muutoksissa ja vaihtelevissa tilanteissa päivittäinen työsuojelu- ja työterveystoiminta siirtyy yhä selkeämmin linjaorganisaation vastuulle. Työsuojeluorganisaation asiantuntijarooli korostuu entisestään. Työterveyshuolto toimii osana kokonaisuutta, yrityksen johtoa tukien, työterveysyhteistyön periaatteiden mukaisesti. Laajan työhyvinvointikäsitteen myötä henkilöstöhallinto on saanut enemmän vastuuta työsuojeluasioista. Koko henkilöstön rooli työhyvinvoinnin kehittämisessä ja ylläpidossa on tärkeää. Jokainen vastaa omalta osaltaan työpaikan työhyvinvoinnista. Olemme siis kaikki mukana tekemässä yhteisiä tekoja työhyvinvoinnin ja laadukkaan, tuottavan työelämän puolesta.

Työhyvinvointifoorumi on yhdessä Johtamisen kehittämisverkoston kanssa mukana Work Goes Happy -tapahtumassa Wanhassa satamassa 1.4.2014. Yhteisessä työpajassa tuodaan esille hyviä käytäntöjä, joilla tuetaan työpaikkojen työhyvinvointitoimintaa, johtamista ja esimiestyötä. Työpajassa keskitytään työhyvinvoinnin edistämiseen eri toimijoiden ja etenkin toimijoiden välisen yhteistyön näkökulmasta. Työpajan ohjelma tarkentuu lähempänä.

Työhyvinvointifoorumi on hallitusohjelmaan liittyvä toimintaverkosto, joka tukee työpaikkoja työhyvinvointikäytäntöjen edistämisessä ja nostaa esille onnistuneita työhyvinvoinnin toimintatapoja. Työhyvinvointifoorumi toimii sosiaali- ja terveysministeriön ja työsuojeluneuvottelukunnan ohjauksessa ja sitä koordinoi Työterveyslaitos.

Rauno Hanhela

Työhyvinvointifoorumin projektipäällikkö

Työterveyslaitos

Kirjoittaja

,