fbpx

Work goes happy

Blogit

Työhyvinvointia kuntien työpaikoille!

Kuntapalvelut ovat monen perheen arjen pelastaja. Laadukkaiden palvelujen takana ovat jaksavat kuntien työntekijät.
Miten taataan kuntatyöntekijöiden työhyvinvointi?
Kuntapalveluihin on budjetoitava tarpeeksi rahaa, jotta työntekijät voivat keskittyä työhönsä eikä säästöjen
suunnitteluun. Alibudjetointi on työhyvinvoinnin vihollinen. Vasemmistoliitto vaatii kuntia budjetoimaan tarpeeksi
rahaa palveluihin. Työntekijöiden mitoitus pitää olla kohdallaan. Työpaikoilla tarvitaan toimiva sijaisjärjestelmä.
Työntekijöiden on päästävä vaikuttamaan oman työnsä sisältöön. Työaikojen on sovittava yhteen myös perhe-elämän kanssa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä työnjohtamiseen.
Valtuuston pitää hyväksyä kunnalle myös henkilöstön tasa-arvo-ohjelma ja sitä on toteutettava läpäisyperiaatteella
kuntatyöpaikoilla. Työntekijöiden valtaa oman työnsä suunnitteluun on lisättävä. Jatkokoulutusmahdollisuus ja
eteneminen tehtävässä on taattava. Pätkätöistä kunnissa on luovuttava. Kunnat pätkivät valitettavan usein
työntekijöiden työsuhteita. Mistä kunnat kuvittelevat saavansa työntekijöitä tulevaisuudessa, jos ne eivät ole
turvallisia työnantajia? Esimerkiksi vanhusten hoiva- ja terveyspalvelujen tarve kasvaa.
Kuntien palvelut tuotetaan pääsääntöisesti kunnan omin voimin – tämä on edullisempaa kuin ostopalvelut.
Toistuvat kilpailuttamiskierrokset ovat kalliita. Ne lisäävät byrokratiaa kunnissa ja ylläpitävät epävarmuutta
työntekijöiden arjessa. Epävarmuus taas syö työhyvinvointia.
Kuntalainen ja palveluja tuottava työntekijä häviävät, kun yritykset käärivät itselleen voittoa veronmaksajien
rahoilla. Kolmannen sektorin järjestöjen palvelut voivat täydentää aloilla, jossa kunnalta puuttuu osaamista
esimerkiksi tuottamalla joitain erityispalveluja.

Kirjoittaja

,