fbpx

Work goes happy

Blogit

Työhyvinvointi: Vastuun välttämisen perusteet

Kun puhumme työhyvinvoinnista, vastuun välttäminen on erittäin hieno taitolaji. Osaajia maastamme löytyy tältä alueelta oikein mukavasti, ja monet ovat tehneet tästä melkein ammatin itselleen mukavat tuotto-odotukset mielessä. Vastuun välttäjiä löytyy toki monesta porukasta, mutta työhyvinvoinnista puhuessa tärkeimmät ryhmät ovat tietysti yrityksen johto sekä työntekijät. Pelatessaan korttinsa oikein kumpikin osapuoli voi vyöryttää vastuun hyvinvoinnin kehittämisestä ja ylläpitämisestä toiselle osapuolelle. Lopulta ajaudumme tilanteeseen, jossa kummankaan osapuolen ei tarvitse ottaa vastuuta työhyvinvoinnista. Molemmissa positioissa voi välttää vastuuta kunhan vain vastuun välttämisen perusteet ovat hallussa!

Miten työntekijä voi välttää vastuuta onnistuneesti?

Työntekijän ei tule hätkähtää johdon yrityksistä sysätä vastuuta hyvinvoinnin kehittämisestä työntekijälle. Vastuu on yrityksellä. Työntekijän on osoitettava kaikki hyvinvointiin liittyvät ongelmat yrityksen syyksi. Jos sinulla on terveyteen liittyviä ongelmia, syy on yksin yrityksen. Jos et millään jaksa, syy on yrityksen. Yrityksen pitää pystyä huolehtimaan henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnistasi sekä totta kai myös motivaatiostasi.

Tutkimuksemme mukaan alle 30% työntekijöistä kokee, että heidän työnantaja panostaa riittävästi työntekijöidensä hyvinvointiin. Voitkin vedota tähän varsin helposti. Todennäköistä on, että sinunkaan työnantaja ei panosta riittävästi, jolloin voit kääntää osoittavan sormen itsestäsi yritysjohtoon. Jos kuitenkin työantajasi kuuluu siihen harvinaiseen joukkoon, jossa panostetaan työntekijöiden hyvinvointiin, joudut turvautumaan laatukorttiin. Laatukortin avulla voit kritisoida palvelun huonoa laatua ja etenkin sen joustamattomuutta. On hyvin todennäköistä, että palvelu ei sovi kalenteriisi. Eikä sinun tarvitse tehdä muutoksia siihen tällaisen asian vuoksi. Sinulla on arvokkaampaakin tekemistä. Jos kuitenkin yrityksen tarjoamat palvelut ovat laadukkaita ja joustavia, olet pienessä pinteessä. Tässä tilanteessa helpoin vaihtoehto vastuun välttämisen jatkamiseksi saattaa olla työpaikan vaihtaminen.

Miten yritys voi välttää vastuuta onnistuneesti?

Yrityksen ei tule haaskata arvokkaita rahojaan työntekijöiden hyvinvointiin. Tutkimukset, jotka osoittavat muuta, eivät pidä paikkaansa. Työntekijät kyllä vaativat palveluita, mutta sinun ei niitä tarvitse tarjota. Jos näyttää siltä, että jäätte asettamanne liikevaihto- ja tulostavoitteen alle, tilanne on helppo. Taloudelliseen tilanteeseen voi vedota armotta. Olisi täysin liioiteltua odottaa, että yritys pitää työntekijöistään huolta taloudellisesti vaikeina aikoina. Kuka sanoi, että hyvinvoinnin kehittämisen tulisi olla pitkäjänteistä?

Jos yrityksellä menee kuitenkin taloudellisesti hyvin, ja ette pysty piilottelemaan menestystä työntekijöiltä, tilanne on piirun verran hankalampi. Tällaisessa tilanteessa yritys voi satsata hyvinvointi-stuntteihin! Pyri löytämään mahdollisimman halpa, mutta näkyvä toimenpide. Työntekijöiden ei tarvitse osallistua palveluun, mutta pääasia on, että olet sellaista mahdollisuutta tarjonnut. Myöhemmin voit vedota tähän. Toimenpiteen vaikutuksia hyvinvointiin ei kannata seurata, koska se ei ole toimenpiteen tarkoitus ja sen suorittaminen yleensä maksaa. Tutkimuksemme mukaan muun muassa Tyky- ja Tyhy-päivät ovat tällaisia lyhyitä, halpoja ja tehottomia palveluita, joiden ostamista voit harkita.

Itsensä johtamisen -trendi tukee hienosti yrityksen vastuun välttelyä. Työntekijöiden on pystyttävä johtamaan itseään ja korjattava mahdolliset ongelmansa. Vastuu on heidän omissa käsissään. Menisivät vaikka lenkille, kyllä se siitä. Jos työolosuhteet ovat huonolla mallilla niin vasaraa vaan käteen. Kirjastoista saa nykyään jopa poria.

Vastuun välttämisen voitonkulku ja tulokset!

Vastuun välttäminen on siis helppoa. Vastuun ottaminen voi olla kallista ja aikaa vievää, ja tuloksetkin ovat epäselviä (sanoivat tutkimukset mitä tahansa). Näiden vinkkien avulla pääsemme tilanteeseen, jossa kumpikaan osapuoli ei joudu tukemaan toista osapuolta. Yritys-työntekijä -suhde on kilpailu, ja tämä on juuri yksi niistä kamppailuista, joihin kannattaa osallistua tosissaan.

Onko meillä toista vaihtoehtoa?

Jotkin yritykset kulkevat näitä neuvoja vastaan. He sanovat, että vastuun välttämisen sijaan kaikkien osapuolten tulisi kantaa vastuuta yhdessä. Ikään kuin johto ja työntekijä muodostaisivat tiimin, keskenäisen kamppailun sijaan. Näissä yrityksissä tiedostetaan, että yritysjohto voi tukea työntekijöidensä hyvinvointia tarjoamalle heille markkinoiden laadukkaimmat ja joustavimmat hyvinvointipalvelut sekä varmistaa, että esimerkiksi työskentelyolosuhteet ovat kohdillaan. Ne panostavat myös johtamiseen ja esimiestyöhön.

Vastuun ottaminen ei kuitenkaan jää siihen, sillä kyseisissä yrityksissä myös työntekijät ottavat vastuuta omasta osuudestaan. Yrityksen työntekijät myöntävät, että yritys ei vastaa hyvinvointiin liittyvistä teoista. Yritys tarjoaa mahdollisuuksia ja työntekijän vastuulla on käyttää mahdollisuudet hyväksi. Työntekijät ymmärtävät, että heillä on vain yksi hyvinvointi. Ei erillistä työhyvinvointia ja vapaa-ajan hyvinvointia. Kaikki mitä he tekevät vapaa-ajallaan vaikuttaa työhyvinvointiin ja toisinpäin. Työntekijät jopa ymmärtävät, että johtamisen onnistumiseen vaikuttavat esimiestaitojen lisäksi myös alaistaidot.

Näissä yrityksissä mahdollisista ongelmista keskustellaan avoimesti ja yhdessä ”päin naamaa”. Keskustelun tavoitteena ei ole syyttää tai välttää vastuuta, vaan löytää ratkaisu, jolla molemmat osapuolet voittavat. Vastuun välttelyn sijaan otetaan vastuuta.

Valintasi

 Yrityksiä, jotka ottavat vastuuta on harmittavan vähän. Sama vaje toistuu myös työntekijöiden puolella. Näillä ryhmillä on kuitenkin tapana vedota toisiinsa magneetin lailla, ja monesti vastuuta ottavat työntekijät löytävät tiensä myös yrityksiin, jotka kantavat oman vastuunsa. Yritykset, jotka välttelevät vastuutaan hyvinvoinnin kehittämisestä saavat sitten ne jäljelle jäävät työntekijät.

Onkin varmaan aika turha kysyä, että kummassa yrityksessä tehdään parempaa tulosta ja voidaan paremmin, vastuuta välttävissä vai vastuuta ottavissa yrityksissä?

Taneli Rantala, toimitusjohtaja ja valmentaja, Lifted

Kirjoittaja

,