fbpx

Work goes happy

Blogit

Työhyvinvoinnista kuntasektorin vahvuus työmarkkinoilla

Kuntasektori on merkittävä työnantaja Suomessa: kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelee noin 434 000 henkilöä. Kuntatyöpaikkojen vahvuuksia ovat ovat työpaikkojen pysyvyys ja monet työhyvinvointiin liittyvät tekijät, kuten työn mielekkyys ja työilmapiiri. Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus on erittäin pientä. Kolme neljäsosaa kuntatyöntekijöistä on tehnyt töitä kunta-alalla vähintään kymmenen vuotta. Kun kuntasektori joutuu jatkossa kilpailemaan työntekijöistä, toivon, että erotumme erityisesti  työhyvinvoinnin saralla.

Tulevina vuosina, suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle, muuttuu väestön huoltosuhde merkittävästi. Yhä harvemmat työntekijät vastaavat maksamillaan veroilla hyvinvointivaltion rahoituksesta. Tämä tarkoittaa, että työpaikkojen ja työtapojen on uudistuttava ja työn oltava tehokkaampaa, tuotettava oikeita tuloksia. Työnantajille tämä merkitsee suuria haasteita, sillä samalla on säilytettävä työn houkuttelevuus ja hyvä työnantajakuva. Toivoisin työpaikoille ennen kaikkea kannustavaa ilmapiiriä sekä joustavuutta niin työnantajan suhteessa työntekijään kuin toisin päin. Työhyvinvointi merkitsee työntekijän aitoa kiinnostusta tekemäänsä työtä kohtaan. Työn tulisi olla tekijälleen voimavara, joka on sopusoinnussa perheen ja vapaa-ajan kanssa. Kannustava työnantaja ottaa huomioon erilaiset elämäntilanteet, eikä katso työtä irrallisena osana ihmisen elämää.

Oikeaan suuntaan onkin menty, mutta tulevaisuudessa tarvitsemme dramaattisesti uudenlaisen asenteen työntekijöiden tarpeiden ja toiveiden mukaisiin joustaviin yksilöllisiin työjärjestelyihin, niin työajan kuin työrytminkin suhteen. Asennemuutosta tarvitaan sekä esimiesten että työntekijöiden, mutta myös lakien ja muiden säädösten puolella. Työhyvinvointi ei ole yksistään riippuvainen työnantajan tekemisistä ja toiminnasta. Kaikkien vastuulla on se, kuinka kohtelemme työtovereitamme. Ystävälliset sanat ja kiitokset hyvin tehdystä työstä vahvistavat työyhteisöä ja luovat hyvää työilmapiiriä. Reilu työpaikkailmapiiri voi olla merkittävä tekijä, joka kannustaa pysymään kuntasektorilla sekä kilpailussa uusista työntekijöistä.

Hyvää Work goes happy –kiertuetta ja tervetuloa Lahteen!

Kirjoittaja

,