fbpx

Work goes happy

Blogit

Työhyvinvoinnin kehittäminen on yksinkertainen ja erittäin kustannustehokas tapa parantaa tuottavuutta

Työhyvinvointitartunnassa ei ole kysymys siitä, paljonko saadaan lisää sitä levittämällä! Kyse on siitä, paljonko menetetään kun ei levitetä. Yksilön ja organisaation kannalta tuottavuusloikan onnistumisessa on kyse ajattelun ja asenteen kehittymisestä. Rohkeus kokeilla ilman pelkoa, oikeus tehdä ilman paineita ja lupa joskus myös epäonnistua ovat ne todelliset ja merkittävät tuloksen tekijät. Näillä eväillä mennään heittämällä yli yhteiskunnassamme tavoitteena olevan 5 % loikan.
Työhyvinvointitartunnalla on kansantaloudellista merkitystä myös Sote menojen osalta. Sairauspoissaolot ja sairauksien hoitokulut laskevat hyvinvoivissa organisaatioissa. Työpahoinvoinnin kustannukset ovat noin 24 miljardia, liki 12 % meidän BKT:sta. Leikkaamalla tuosta 25%, saavutetaan suurempi kustannusten leikkautuminen, kuin mitä nyt tavoitellaan.
Työhyvinvoinnin kehittäminen on yksinkertainen ja erittäin kustannustehokas tapa parantaa tuottavuutta. Se on nopein ratkaisu. Ja parhaiten myös pitkän aikavälin kilpailukykyyn vaikuttava tekijä.
Kysymys ei ole, onko meillä varaa, vaan onko meillä varaa olla investoimatta ratkaisuun, jonka kuoletusaika on alle 2 vuotta.

Kari I. Mattila, johtajuuden kehittäjä, improving your leadership, toimitusjohtaja, CEO, johtajuustaito.fi

Kirjoittaja

,