fbpx

Work goes happy

Blogit

Työelämän tulevaisuus on jo täällä

Tekoäly, koneoppiminen, digitalisaatio, Big Data ja muut iskusanat ovat jo osa elämäämme. Olenkin pohtinut: tuliko tulevaisuudesta niin arkinen, ettemme edes huomaa olevamme jo osa sitä?

Ilmarisella on ollut ilo ja kunnia kerätä vuosittain eri alojen asiantuntijoita pohtimaan työpajoihin työelämän muutosta. Voitte usko, että työpajoissa on koettu vilkasta keskustelua, erilaisten ajatusten opponointia ja ahaa-elämyksiä.

Viime työpajoissa asiantuntijat arvioivat muun muassa, että teknologia ei ole enää ihmisille niin iso peikko, paikallinen sopiminen kehittyy edelleen ja eläkkeellä tehdään lisääntyvässä määrin töitä, mutta ei välttämättä enää omalla alalla. Minusta eräs mielenkiintoinen työpajoissa esiin putkahtanut ajatus on, että onko samanhenkisten työntekijöiden vapaasti muodostama ammatillinen heimo uusi siilo? Eli tehdäänkö tällaisissa heimossa töitä omassa kuplassa näkemättä laajempaa kontekstia?

Kaikki nämä pohdinnat ovat olleet tausta-aineistoina, kun olemme päivittäneet Ilmarisen Future Score -testin tälle vuodelle. Future Score -testi luo kuvan yksilön ja työnantajan muutoskyvystä ja valmiuksista suhteessa työelämän muuttuviin vaatimuksiin.

Uudistuneessa testissä on mahdollista arvioida työnantajan ja yksilön työelämävalmiuksia. Lisäksi voit nyt luoda oman testin, jossa voit valitsemallasi joukolla arvioida joko organisaatiosi tulevaisuusvalmiutta tai tutkia työyhteisösi yksilöiden osaamisia ja valmiuksia. Tulokset saat omaan käyttöösi.

Future Scoren -testin taustalla olevien tulevaisuusskenaarioiden mukaan uudessa työelämässä olemme yhä selkeämmin toistemme avustajia ja tukijoita. Työelämän murros ja digitalisaatio synnyttävät kokonaan uusia työrooleja, joissa usein korostuu oman osaamisen jakaminen.

Jatkuvan oppimien ja teknologiataitojen lisäksi kyky hahmottaa monimutkaisia teknisiä ja sosiaalisia järjestelmiä on noussut keskeiseksi työelämän menestystekijäksi. Parhaimmillaan automatisaatio ja digitalisaatio siirtävät koneille juuri ne tehtävät, joita ihmisten ei kuuluisikaan tehdä, monipuolistavat työnkuvaa ja helpottavat yhteistä oppimista.

Muutos tuo mukanaan uhkakuvia, mutta samalla uusia mahdollisuuksia. Ihminen nousee kaiken keskiöön –tärkeimmäksi menestystekijäksi tulevat yhteistyökyky, empatia ja verkostoitumistaito. Kovinta valuuttaa työmarkkinoilla on luottamus

Mielestäni ihan jokaisen organisaation ja ihmisen kannattaisi pysähtyä pohtimaan tulevaisuutta – joka siis on lähempänä kuin uskotkaan. Jos luulet, että digitalisaatio ei muuta työtäsi tai vaikuta juuri sinun yrityksesi toimintaan, olet erehtynyt rankasti.

Muutoksen ydin on teknologian tuoma muutos vuorovaikutuksessa – siinä, miten toimimme yhdessä niin omissa työyhteisöissämme kuin globaaleissa, ajasta ja paikasta riippumattomissa verkostoissa.

Kati Huoponen
palvelujohtaja
Ilmarinen
@KatiHuoponen

Tee Ilmarisen testi ja tarkista, kuinka valmis sinä olet tulevaisuuden työelämään! futurescore.ilmarinen.fi

Kirjoittaja

,