fbpx

Work goes happy

Blogit

Työ on vain osa elämää

Kiinnostavat työtehtävät, vapaus ja vastuu sekä erilaisten elämäntilanteiden huomioiminen – nämä ovat asioita, joilla työnhakijat mittaavat työnantajia.

Samanaikaisesti suurin virhe työpaikoilla on luottamuksen puute. Esimerkiksi etätyöskentelyn tehokkuutta epäillään ja arvellaan työntekijöiden hoitavan omia asioita työpäivän aikana. Voisiko kuitenkin ajatella toisin, eli omia asioita saa hoitaa, kunhan se ei aiheuta haittaa työskentelylle? Sillä meistä jokainen varmasti arvostaa työskentelyn joustavuutta ja sitä saadessaan, joustaa tarvittaessa itsekin.

Mielestäni työtunnit eivät ole oikea mittari työn tekemiselle, vaan siitä kertovat työn tulokset. Itselleni on aivan sama, tekeekö tiimini jäsen tänään neljä tuntia ja huomenna kenties 12 – tärkeintä on, että pääsemme tavoitteisiimme. Vastuun ja vapauden jakaminen edellyttää niin esimiehiltä kuin henkilöiltä itseltäänkin jaksamisen seuraamista. Liian suuret työtuntimäärät muuttuvat helposti suorittamiseksi syöden vapaa-aikaa, eikä työkään ole silloin enää niin tuottavaa.

Nykyaikaisissa ja hakijoiden suosiossa olevissa työpaikoissa otetaan huomioon henkilöstön vaihtuvat elämäntilanteet. Näissä yrityksissä ymmärretään joustamisen vaikutus työskentelyyn, jaksamiseen sekä motivaatioon. Näillä asioilla on taas huomattavan suuri vaikutus työviihtymiseen ja sitä kautta työn tuottavuuteen.

Elämäntilanteiden ymmärtäminen tarkoittaa mahdollisuuksien mukaan joustavuutta työajoissa ja työntekopaikoissa, kannustamista perhevapaiden käyttöön tai työmäärän väliaikaista keventämistä.

Käytännön tasolla näiden onnistuneiden joustojen takana on aina arjen esimiestyö. Hyvä esimies tuntee tiiminsä jäsenet ja johtaa heitä inhimillisesti ja kunnioittaen. Hän ymmärtää työn ja vapaa-ajan vaikuttavan yhtenä tiiviinä kokonaisuutena jaksamiseen ja motivaatioon. Hän tietää ja uskoo ihmisten kautta johtamisen vievän parhaaseen lopputulokseen. Siksi hän antaa vapautta ja vastuuta.

Tosiasia on, että työnteon joustavuus ja työajat määrittelevät eniten käytössämme olevaa vapaa-aikaa. Meidän onkin entistä vahvemmin rakennettava työkulttuuria, jossa luotamme henkilöstöömme ja annamme heille mutkattoman mahdollisuuden itse yhdistää työ ja vapaa-aika parhaiten sopivakseen.

Työ on kuitenkin vain osa elämää. Mitä paremmin jaksamme ja hallitsemme työelämän ja vapaa-ajan yhdistämisen, sitä enemmän pystymme antamaan ja samaan molemmin puolin.

Marko Rissanen, henkilöstöjohtaja, DNA

Kirjoittaja

,