fbpx

Work goes happy

Blogit

Turun kaupunginjohtajan puheenvuoro

Työelämä ja työympäristöt ovat täynnä alati muuttuvia haasteita ja uudistamistarpeita.
Työssäkäyvien terveyden edistäminen ja työhyvinvointi ovat ajankohtaisia yhteiskunnallisessa keskustelussa.
Organisaatiot etsivät innovatiivisia ja uudentyyppisiä ratkaisuja sekä uusia rakenne- ja toimintamalleja.
Kuntasektorilla organisaatioita madalletaan, rakenteita yksinkertaistetaan johtamistasoja vähentämällä, lisätään
tiimityötä ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä, jotta laadukas palvelutuotanto voidaan turvata.
Työelämä on haastettu työhyvinvoinnin laaja-alaiseen tarkasteluun jatkuvassa muutoksessa ja sen hallinnassa.
Henkilöstöltä odotetaan epävarmuuden sietoa, valmiutta monipuolisempiin tehtäviin, enemmän itseohjautuvuutta,
joustavuutta ja jatkuvaa osaamisen ja vuorovaikutuksellisuuden kehittämistä. Johtamiselta odotetaan kykyä
laaja-alaisuuteen, innovatiivisuuteen, jämäkkyyteen, tulosvastuullisuuteen ja muutosten johtamiseen sekä vastuiden tarkkoja määrittelyitä muutosten myötä. Työhyvinvoinnin edistäminen edellyttää parempaa henkilöstöjohtamista, jotta organisaatio löytää tasapainon tehokkuusvaatimusten ja hyvän työhyvinvointitason välillä.
Lähivuosina muutosten hallinnan kannalta oleellista se, miten hyvin olemassa olevat voimavarat saadaan
hyödynnettyä sekä miten joustavasti toteutuu työelämässä sukupolven vaihdos.
Tuottavuus edellyttää osaavia, motivoituneita tekijöitä. Kysymys jaksamisesta peilautuu työpaineisiin,
erilaisiin vaatimuksiin ja epävarmuuteen. Tarvitsemme jatkuvasti lisää tietoa siitä miten ja miksi ihmiset
voivat hyvin työssään, pysyvät terveinä ja toimintakykyisinä sekä voivat myös iloita tekemästään työstä
ja sen välityksellä aikaansaaduista tuloksista.
Tavoitteenamme tulee olla kehittää työelämää siten, että ihmiset voivat pysyä terveinä ja nauttia työstään.
Tervetuloa Turkuun Work goes happy!

Kirjoittaja

,