fbpx

Work goes happy

Blogit

Tuottavuus kehittyy johtamisen ja johtajuuden avulla

Suomalainen työ kaipaa tuottavuusloikkaa, ja henkilöstötuottavuuden kehittäminen on yksi hyvä osa tätä loikkaa. Henkilöstötuottavuus on ihmisten kyvykkyyttä ja se koostuu motivaation, osaamisen ja työkyvyn tulona. Yksi huono osa-alue tuhoaa tuottavuuden!

Olen viimeisten vuosien aikana etsinyt rakennuspalikoita strategisen hyvinvoinnin johtamisen ketjuun. Lähtökohtana mielessäni oli ihmisten panos yrityksen tulokseen – ihmiset tekevät tuloksen! Pohdin minkälaiset ihmiset tulosta tekevät ja pääsin mallintamaan henkilöstötuottavuuden koostumuksen. Useissa tutkimuksissa ja asiakasprojekteissa hankin tieteellistä tietoa toisaalta henkilöstötuottavuuden yhteyksistä talouden tunnuslukuihin ja toisaalta henkilöstötuottavuuteen vaikuttavista tekijöitä. Nyt ketju on valmis!

Kaikki lähtee liiketoiminnan vaatimuksista

Strategisen hyvinvoinnin ydin on se, että sen kehittämisalueet (mitä tehdään?) pohjautuvat liiketoiminnan asettamiin vaatimuksiin. Ja niihin taas vaikuttaa suuresti yrityksen toimiala ja toimintaympäristö. IT-firman globaalin liiketoiminnan vaatimukset eroavat aika paljon vaikkapa kaupan alan tai teollisen työn asettamista vaatimuksista. Liiketoimintaahan hyvinvointityöllä tuetaan – mitäpä muutakaan.

Johtaminen on tavoitteita, vastuuta ja mittaamista

Strategisen hyvinvoinnin ero perinteiseen työhyvinvointiin on se, että se on tiukasti johdon johtamaa – liiketoimintaa tukien. Johto päättää tavoitteet ja asettaa niiden saavuttamiseen vaadittavat resurssit – aikaa ja rahaa, mutta eritoten yhteistyötä. Ihan normaalin johtamisen tavoin johto delegoi vastuuta eri toimijoille ja seuraa toiminnan kehittymistä laaja-alaisen mittariston avulla. Mittaristossa ovat keskiössä henkilöstötuottavuuden elementit, motivaatio, osaaminen ja työkyky, sekä näiden lisäksi esimiesten ja työyhteisön toiminta ja luonnollisesti liiketoiminnan tunnusluvut.

Esimies on strategisen hyvinvoinnin ydintoimija

Hyvä johtajuus – kannustava, keskusteleva, aidosti palautetta antava esimiestyö on henkilöstötuottavuuden tärkein kehittäjä. Tutkimuksemme osoittavat, että hyvä esimiestyö ”tuplaa” henkilöstötuottavuuden – ja vastaavasti huono puolittaa. Hyvä johtajuus vaatii osaamista ja kokemusta, mutta onneksi niitä voidaan kehittää valmennuksen ja oman johtajan tuen avulla.

Henkilöstö tekee tuloksen

Motivoitunut ja sitoutunut, osaava ja työnsä hallitseva sekä työkykyinen henkilöstö tekee hyvää tulosta. Tämän todistimme rakennusalan tutkimuksessamme yhdessä Guy Ahosen ja Tomi Hussin kanssa. Käyttökatteen ero oli 10t€ henkilöä kohden vuodessa, kun ero laskettiin henkilöstötuottavuuden suhteen heikon ja hyvän yritysryhmän välillä. Tutkimusotoksen keskimäärin 60 työntekijän yrityksessä tämä tekee 600.000 euroa enemmän käyttökatetta vuodessa. Ja tämä kaikki on ihmisten ansiota.

Ketju on valmis, mutta rakennettu vasta joka kymmenennessä yrityksessä

Tutkimus- ja asiakasprojektien kautta keräämämme aineisto osoittaa, että ketju on kunnossa 10 %:ssa yrityksistä. Monet etsivät tuottavuuden kasvua yksittäisistä projekteista – henkilöstön motivointiprojektin tulokset ilman esimiesten valmiuksien nostoa jäävät lyhytaikaiseksi. Samoin perusteellinenkin esimiesvalmennus ei tuo pysyvyyttä, jos esimiesten omien esimiesten tuki jää uupumaan. Koko ketju täytyy virittää kuntoon vaihe vaiheelta. Liiketoiminnan vaatimuksista on hyvä aloittaa.

Lisää Work Goes Happy tapahtumassa Oulussa 2.11.2016

Strategisen hyvinvoinnin ja henkilöstötuottavuuden aineistot: www.ossiaura.com/julkaisut

Strategisen hyvinvoinnin johtamisen työkalut: www.ossiaura.com/shj

Kirjoittaja

,