fbpx

Work goes happy

Blogit

Täydellinen työ antaa elämälle arvokkaan tarkoituksen

Työyhteisö, jossa jokaisen on mahdollista kokea olevansa arvokas ihminen, menestyy kaikilla osa-alueilla. Se saa avartumaan niin, että pystymme ylittämään omia rajojamme.

Minua ja maailmaa eteenpäin vievää aitoa edistystä syntyy erilaisten näkemysten yhteensovittamisesta. Innovaatiot viihtyvät epämukavuusalueella – tilanteissa ja paikoissa, joissa tutut ajattelumallit tulevat kiusallisesti haastetuiksi.

Erinomaisuuksien varaan rakentava työyhteisö antaa jokaiselle yhteisön jäsenelle mahdollisuuden saada tunnustusta omasta arvokkuudestaan. Se auttaa kokemaan onnistumisen iloa, löytämään uusia näkökulmia ja saamaan merkitystä työhön.

Erilaisia näkemyksiä yhteen sovitettaessa ollaan uuden äärellä. Ratkaisevan askeleen ottaminen ei kuitenkaan ole mahdollista ilman kokemusta arvostuksesta ja kunnioituksesta. Uuteen astuminen edellyttää turvallisuutta.

Turvallisuus syntyy yhteisössä, jossa koetaan, että juuri minun näkemyksillä on merkitystä. Minua kuunnellaan ja minut otetaan todesta. Osallisuuden kokeminen vaimentaa mitättömyyden tuntemukset. Syntyy rohkeaa ajattelua ja rohkeita tekoja, joissa on uudistavaa, jopa maailmaa muuttavaa voimaa.

Mitä jos tehtävänämme työpaikalla olisi kannatella toinen toistemme luovuutta, innostuneisuutta ja elämänpaloa. Vaalisimme periksiantamattomasti olosuhteita, joissa ei ole läsnä tukahduttavia tekijöitä vaan ihmisten välisen arvostuksen ansiosta vapautuvaa iloa. Erilaisuuden rikastavasta voimasta inspiroituminen auttaisi löytämään elämään merkitysnäköaloja, jotka ehkäisevät tarkoituksettomuuden kokemuksia. Työ antaisi elämälle arvokasta tarkoitusta.

Menestyvimmät yritykset onnistuvat yhdistämään tuotteessa tai palvelussa

  • hyödyn yrityksen työntekijälle,
  • hyödyn tuotteen tai palvelun käyttäjälle,
  • hyödyn yhteiskunnalle sekä
  • hyödyn koko ihmiskunnan yhteiselle tulevaisuudelle maapallolla, jonka luonnonvarat ja päästöjen sitomiskyky ovat rajalliset.

Näin muodostuu jaettua arvoa, joka on parhaimmillaan vastaansanomattoman vakuuttavaa. Onnistutaan yhdistämään oma etu ja yhteinen hyvä. Niin tuotteen valmistaja, myyjä kuin käyttäjäkin kokevat olevansa ratkaisijan roolissa ongelmien pahentamisen sijasta. Tavoitetaan arvokas tarkoitus tekemiselle.

Avarra® -valmennukset ovat uuden ajan valmennuksia, joissa ratkotaan yritysmaailman haasteita kokonaisvaltaisesti pölyttyneitä käsityksiä tuulettamalla. Avarra® esitellään ensi kertaa suurelle yleisölle Work Goes Happy -messuilla 15.3.2016 Wanhassa Satamassa. Tervetuloa!

Arto O. Salonen, KT, dosentti

www.avarraconsulting.fi

www.facebook.com/avarraconsulting

Kirjoittaja

,