fbpx

Work goes happy

Blogit

Tartuta iloa töissä!

Etenkin syksyisin ja talviaikaan tartutamme toisiimme tiedostamattamme erilaisia viruksia. Tartutamme usein myös tunteita, sekä positiivisia että negatiivisia. Ja kuten yleisesti tiedetään, tunteet ja tunnetilat tarttuvat melkein yhtä helposti kuin virukset. Konkreettisina esimerkkeinä ovat naurun tai haukottelun tarttuminen.

Hatfieldin ja hänen kollegoidensa mukaan tunteiden tarttuminen on seurausta piilotajuisesta jäljittelystä. Se auttaa ihmisiä jakamaan mielialoja ja tunteita, pääsemään samalle aaltopituudelle ja ymmärtämään paremmin toisiaan. Tartuttaminen onnistuu parhaiten, kun itse kokee voimakkaita tunteita ja viestii ne selvästi muille. Helpommin tunteet tarttuvat myös silloin, kun ihmisellä on vaikutusvaltaa, joten esimerkiksi johtajien on helpompi tartuttaa tunne työntekijään kuin päinvastoin.

Entäpä jos pyrkisimmekin vielä tietoisempaan tunteiden tartuttamisen – tartuttamaan iloa työyhteisöissämme! Saisimmekohan aikaan jopa ilon pandemian? Tämä kannattaisi sikäli, että samat tekijät, jotka lisäävät iloa työssä, lisäävät myös yrityksen tuottavuutta ja kilpailukykyä.

ESR-rahoitteisessa Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä –kehittämishankkeessa edistetään mukaan lähteneissä yrityksissä työn iloa ja tuottavuutta lisääviä toimintoja ja rakenteita. Työn ilon ja työn tuottavuuden tärkeiksi rakennusaineksiksi eri yritysten henkilöstö on määritellyt muun muassa sujuvan yhteistyön, dialogisen otteen johtamisessa ja vuorovaikutuksessa sekä yrityksen ja työntekijöiden kyvyn ja halun kehittyä. Yhtä tärkeää kuin on toivottaa työkavereille iloiset huomenet ja välillä juhlistaa arkista puurtamista, on huolehtia sujuvista työprosesseista ja toimivasta viestinnästä. Ilo työssä ja tekemisessä lisääntyy kun opetellaan toimimaan dialogisesti – kohdataan ja ollaan läsnä työn arjessa. Ilon tunne liittyy motivaation, mielekkyyden ja tarkoituksellisuuden löytämiseen.

1600-luvulla elänyt filosofi Spinoza kehottaa meitä etsimään ympäriltä asioita, jotka synnyttävät iloa, koska hänen mukaansa viisaampaa on iloita kuin surra sitä, joka meitä kohtaa. Etsimisen lisäksi voisimme myös keskittyä iloa lisäävien ja tuottavien tekojen tekemiseen. Meillä jokaisella on mahdollisuus tartuttaa työn iloa ja tehdä työn tuottavuutta lisääviä tekoja joka päivä.

Haastammekin yrityksiä ja niiden henkilöstöä mukaan Työn ilon -kampanjaamme. Tavoitteenamme on kerätä Suomen juhlavuoden kunniaksi yhteensä 100 työn iloa lisäävää tekoa. Kertokaa miten konkreettisesti edistätte työn iloa työpaikallanne? Entä miten edistätte sitä yhdessä? Kokoamme teoista käytännönläheisen reseptikirjasen hankkeemme lopputuotteeksi.

Näitä tekoja voi käydä kirjaamassa seuraaviin paikkoihin:

– Hankkeen kotisivut:www.tyonilollatuottavuutta.net sivuston keskustelualue

 Webropol: https://www.webropolsurveys.com/S/C0B29111DB94DBB8.par

– Facebook: Työn ilon kampanja -tapahtuma

– Twiittaus: #IlostuToissa

Kati Tikkamäki, KT, yliopistotutkija, kehittämisasiantuntija, Tampereen yliopisto/University of Tampere YKY, Työelämän tutkimuskeskus/ Work Research Centre

Kirjoittaja

,