fbpx

Work goes happy

Blogit

Tarina tempaa työn imuun

Tutkimusten mukaan motivaatio ennakoi menestystä paremmin kuin äly, kyvykkyys tai palkka. Motivoitunut työntekijä on tuottavin työntekijä – ja hyvinvoiva työntekijä.  Siksi johdon tärkein tehtävä on motivaation mahdollistaminen.

Motivaatiota ei voi ammentaa ulkoapäin (ei edes palkkapäivänä), vaan sen täytyy syttyä sisäisesti.

Motivoituminen on helpompaa, kun kokee olevansa ratissa eikä pelkääjän paikalla. Siksi työntekijän pitäisi saada kokea ”omistavansa” työnsä, pystyvänsä vaikuttamaan siihen ja näin olevansa myös vastuussa siitä. Yhteiseen tavoitteeseen sitoutuminen syntyy vain jaetuista arvoista ja omaehtoisuuden tunteesta. Esimiehen velvollisuus on ruokkia tuota tunnetta.

Miten?

1) Kerro tarina

Hyvät johtajat ovat kautta aikojen olleet viisaita tarinankertojia. Tarinat kertovat miksi tehdään niin kuin tehdään. Aivomme tavoittavat ja sisäistävät merkityksiä tarinoista äärettömän paljon tehokkaammin kuin faktoista tai numeroista.

Joidenkin tutkijoiden mukaan menestystä siivittävä työkulttuuri on kuin kultti: uskomus tai provokatiivinen idea, joka yhdistää työyhteisön – tunnetasolla. Tällaista kulttuuria luodaan jakamalla tarinoita, sillä ne avaavat tien tunteisiin, ja juuri tunne on avain toiminnan muuttamiseen.

Monen polven perheyrityksissä tarina syntyy luonnostaan, mutta pörssiyhtiökin tarvitsee kasvot, jotta sen tarinaan voi eläytyä ja sitoutua.

2) Juhli edistymistä

Myös palkitseminen ruokkii motivaatiota. Ulkoinen palkinto inspiroi kuitenkin vain palkinnon tavoitteluun, eikä lisää draivia itse työhön.  Tehokkain tapa sitouttaa työntekijä on kiinnittää huomio edistymiseen ja mahdollistaa yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttaminen.

Mikään ei nimittäin lisää omistautumista tehokkaammin, kuin oman työn tulosten näkeminen. Johdon ja esimiesten tulee auttaa koko työyhteisöä näkemään työn hedelmät ja varmistaa, että pienetkin edistysaskeleet saavat ansaitsemansa huomion. Jo saavutettujen välietappien tiedostaminen lisää määrätietoisuutta, siksi kannattaa mieluummin juhlia säännöllisesti pieniä voittoja kuin harvoin isoja.

3) Usko kehittymiseen

Tyytyväisin työntekijä on silloin, kun hän näkee tavoitteet haasteina, ja luottaa löytävänsä keinot niistä selviytymiseen.  Liian helppo tylsistyttää,  avuttomuuden tunne taas turhauttaa ja lamaa. Työn ilo löytyy sopivasta hallinnan tunteesta.

Haasteiden kohtaamisessa auttaa kasvun asenne. Työntekijä, joka uskoo pystyvänsä kehittymään, ponnistelee sinnikkäämmin. Siksi myös työyhteisön kannattaa ravita kasvun asennetta, eikä lukita ja lokeroida työntekijöitä sen hetkisten  kykyjen ja ominaisuuksien mukaan.

Lopullinen vastuu motivaatiosta jää kuitenkin työntekijälle itselleen. Motivaatiokato ei välttämättä ole sen kummemmin työnantajan kuin työntekijänkään vika. Mikäli työntekijän temperamentti tai arvot ovat rankassa ristiriidassa työympäristön kanssa tai työn merkitystä ei näe, viisas työntekijä etsiytyy toisiin tehtäviin. Maailma on täynnä iskevämpiä tarinoita.

Lue lisää: http://time.com/53748/how-to-motivate-people-4-steps-backed-by-science/

 

Tiina Huttu, neurobiologi (FL) ja tietokirjailija
http://www.kirja.fi/kirja/tiina-huttu/personal-brainer/9789510416099/

Kirjoittaja

,