fbpx

Work goes happy

Blogit

Strategisella kumppanuudella lisää tehoa ja parempia tuloksia

VTT on kerännyt mainetta ja kunniaa tuloksekkaasta työhyvinvoinnista. Viime vuonna yritys sai mm. Olympiakomitean toteuttaman Suomen aktiivisin työpaikka – palkinnon.

Strateginen ja tuloshakuinen työhyvinvoinnin johtaminen on yksi yritysjohdon ja HR:n suurimmista haasteista ja sen kehittäminen on jatkuva prosessi. Monissa yrityksissä työhyvinvoinnin johtaminen on jo edistynyttä ja sidottu vahvasti yhtiön strategiaan, mutta tavoitteellisuus ja vaikuttavuuden mittaus uupuu tai se on vaillinaista. Kehittämällä hyvinvoinnin johtamista ja siinä käytettäviä mittareita, nykyisistä toimenpiteistä ja investoinneista saadaan enemmän irti. Tästä ajatuksesta syntyi strateginen kumppanuustoiminta, joka aloitettiin VTT:llä syksyllä 2018.

VTT kutsui yhden pöydän ääreen kaikki toimijat, jotka ovat mukana kehittämässä henkilöstön hyvinvointia VTT:llä. Näihin kuuluu oman HR:n ja tutkijoiden lisäksi ruokapalveluiden tuottaja ISS, työterveyshuolto Terveystalo, työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen sekä hyvinvointipalveluiden tuottajat AlvinOne, Nousu Wellness ja Cuckoo Workout.

Ensimmäisessä workshopissa kartoitettiin lähtötilanne ja tulevan vuoden hyvinvointiteemat sekä niiden tavoitteet. Sen jälkeen lähdettiin yhdessä ideoimaan tulevia toimenpiteitä ja sisältöjä, jotka lopuksi aikataulutettiin teemajaksojen mukaisesti. Mitä hyötyä tästä sitten on? Käytännössä monialaisella kumppanuudella säästetään ensinnäkin aikaa, sillä perinteisessä tilanteessa kävisimme tavoitteet läpi kaikkien kumppanien kanssa erikseen. Tällaisessa avoimuuteen perustuvassa mallissa tuomme kaikki yhteen, ja ajan tehostamisen lisäksi rikastutamme ideointia toimijoiden näkemysten kohdatessa, vakuuttaa Wellbeing Manager Peppi Härme VTT:ltä.

“Vaikka joukossa on epäsuoria kilpailijoita, on meillä kaikilla yhteinen tavoite ja uskon itse vahvasti sen vievän meitä jokaista eteenpäin, Suomen kansaa unohtamatta”, iloitsee toimitusjohtaja Veera Lehmonen Cuckoo Workoutista.

AlvinOnen tavoitteena on tehdä työhyvinvoinnista strateginen ja datavetoinen prosessi tekoälyn ja analytiikan avulla. AlvinOne-sovelluksen avulla henkilöstön hyvinvoinnin mittaus on jatkuvaa, ja ennaltaehkäiseviä palveluita voidaan kohdentaa kustannustehokkaasti. Sovellus automatisoi käyttäjien pääsyn matalan kynnyksen hyvinvointipalveluihin ajoissa ja optimoi yrityksen tekemät investoinnit henkilöstön hyvinvointiin. “On ollut upeaa huomata, miten yhteisten sessioiden aikana yhteinen ymmärrys on lisääntynyt ja on löytynyt jopa uusia yhteistyömahdollisuuksia”, toteaa titteli Johanna Varje AlvinOnelta.

”VTT:n uudistumis- ja innovaatiokyky haastaa kumppanit kehittämään uusia hyvinvoinnin ratkaisuja asiakkaan eduksi”, toteaa työterveysyhteistyötä koordinoiva asiakkuuspäällikkö Anu Källman. Terveystalo on toiminut vuosia VTT:n työterveyden kumppanina, mutta viime syksynä aloitettu kumppanuusyhteistyö eri verkostojen välillä on uutta myös Terveystalolle. On kaikkien etu, että voimme aktiivisesti tarjota asiakkaalle ratkaisuja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja vahvistaa asiakkaan kilpailukykyä ja edelläkävijyyttä tutkimusmaailman huipulla. Työterveys on perinteisesti nähty kapeasti vain lakisääteisten- tai sairaanhoidonpalvelujen tuottajana, mutta maailman muuttuessa myös Terveystalo on voimakkaasti panostanut hyvinvointipalveluihin ja VTT on päässyt tutustumaan ja kokeilemaan upouusia hyvinvointipalvelujamme yhteisen workshopin tuloksena. Odotamme innolla loppuvuoden yhteisiä hankkeita.

Jos sinulla heräsi kiinnostus lähteä rakentamaan yritykseesi strategista kumppanuustoimintaa. Rohkaisemme ensin miettimään, ketkä ovat nykyisiä kumppaneitasi. Sen jälkeen suunnitelkaa yhteistyössä johdon kanssa tavoitteet henkilöstön hyvinvoinnille sekä mittarit ja teemat, joihin keskitytään. Tämän jälkeen kasatkaa porukka pöydän ääreen ja ryhtykää hyvissä ajoin suunnittelemaan. Me uskomme, että monialaisella kumppanuudella säästetään jokaisen aikaa ja saadaan laadukkaampia tuloksia. Minusta on ollut upea huomata osallistujien aito innostus ja pyyteetön yhteisen edun tavoittelu. Tämä on ollut meillekin kokeilu, mutta näemme tuloksia jo nyt ja uskomme vahvasti, että mallia kehitettäessä ja sen edetessä, myös tulokset kasvavat, toteaa Peppi Härme.

Haluan rohkaista yrityksiä vaatimaan palveluiden tarjoajilta yhdessä toimimista, sillä ostajalla on loppukädessä valta, jolla saadaan muutoksia aikaan, vakuuttaa Veera Lehmonen.

Tuloksekasta kevättä!

Toivottaa,

Peppi Härme, Wellbeing & HR Manager, VTT ja
Veera Lehmonen, toimitusjohtaja, Cuckoo Workout

 

Peppi Härme ja Veera Lehmonen luennoivat #Wgh19 tapahtumassa ensi tiistaina 26.3 ”ihminen ja työelämä” lavalla klo 12.50 otsikolla : Co-creation – jotain uutta, jotain vanhaa, jotain sinistä

Kirjoittaja

Peppi Härme, Wellbeing & HR Manager, VTT, Veera Lehmonen, toimitusjohtaja, Cuckoo Workout