fbpx

Work goes happy

Blogit

Presidenttiehdokas Sauli Niinistö

Suomen menestys on perustunut työntekoon ja innovaatioihin. Kun väestöllinen huoltosuhteemme tulee heikkenemään suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle, on mahdollisimman korkea työllisyysasteemme entistä tärkeämpi.

Koska jokainen meistä vanhenee päivän päivässä ja uusia lapsia ei synny, kuten aikaisemmin, tulevaisuudessa suhteessa pienempi joukko työikäisiä rahoittaa yhteiskuntamme palvelut.
Työpaikkojen syntymisen lisäksi, meidän tulee toimia niin, että mahdollisimman moni työikäinen olisi myös työkykyinen. Yksi tärkeä keino työurien jatkamisessa ja työllisyysasteen nostossa on työhyvinvointi. Työssä pitäisi viihtyä ja pitää huolta henkisestä ja fyysisestä jaksamisesta. Kun tulee päivän päätteeksi kotiin, pitäisi voida todeta; olipa jännä päivä, turhautumisen tai väsymisen asemesta. Tämä on oleellista myös taloutemme tulevaisuuden tuottavuudelle ja kilpailukyvylle.
Olen saanut paljon palautetta työuupumukseen liittyen ja tuntuu, että nykyinen hektinen ilmapiiri ja nopea tiedonvälitys voivat tehdä ihmismielen todella stressaantuneeksi. Kaikkea tietoa on yllin kyllin saatavilla ja tiedotusvälineet tuovat uutta informaatiota maailman joka kolkasta sekunnin murtosoissa työpisteelle tai kännykkään.
Myös monet perinteiset alat ovat muuttuneet informaation lisääntyessä ja tekniikan kehittyessä. Tämä uusi aika tuo mukanaan erilaisia työvammoja kuin aikaisemmat vuosikymmenet. Haasteet ovat osittain muuttaneet muotoaan. Fyysisten vammojen määrä saattaa vähentyä, mutta henkinen kestävyys on lujilla.
On erittäin tärkeä, että työpaikoilla tiedostetaan henkilöstön työssäjaksamiseen vaikuttavat tekijät ja panostetaan ongelmien ennaltaehkäisyyn. Tässä johtamisella ja esimiestaidoilla on erittäin suuri merkitys. Myös vapaa-ajan arvostuksella ja sosiaalisilla tukiverkoilla on työssäjaksamiseen suuri vaikutus.
Meillä on loppujen lopuksi asiat pääpiirteissään hyvin. Olemme terveempiä, elämme pitempään ja maan elintaso on kohonnut. Työelämässäkin asiat ovat pääsääntöisesti hyvin. Kehitettävää kuitenkin on aina ja on tärkeää, että tietoa työhyvinvoinnista jaetaan ja tätä tärkeää asiaa pidetään esillä.
Olen huomannut, että työpaikoilla ja aloilla havaittuja hyviä käytäntöjä ja järjestelyjä jaetaan eteenpäin. Tässä uusi tekniikka on hyvä apu. Näistä voimme kaikki oppia. Työhyvinvointi on kansallinen voimavaramme.
Sauli Niinistö

Kirjoittaja

,