fbpx

Work goes happy

Blogit

Presidenttiehdokas Sari Essayah

Työhyvinvoinnista puhutaan kampanjassanne myönteisesti, ei vain työpaikkakiusaamisen välttämisenä, vaan myönteisenä voimavarojen vapauttamisena kukoistamaan. Näitä voimavaroja ovat kokemus oman tietämyksen riittävyydestä, kannustava organisaatio ja työtä edistävät järjestelmät ja välineet. Voimavaroihin vaikuttaa myös työn suhde vapaa-aikaan. Työ koetaan innostavaksi ja mielekkääksi vain jos se on sopusoinnussa perheen ja vapaa-ajan vaatimusten kanssa. Tämä asettaa vaatimuksia johtamiselle ja esimiestyölle.

Työhyvinvointi kuuluu osana ihmisen kokonaishyvinvointiin ja sikäli on tärkeää, että työ voi joustaa silloin, kun työn ulkopuolella tarvitaan enemmän panostusta. Tällaisia tilanteita voi syntyä perheessä, kun läheinen sairastuu tai vaikkapa murrosikäinen nuori vaatii erityistä huomiota.
Toistemme huomioiminen työpaikalla merkitsee lähimmäisyyden periaatteen noudattamista. Kohdellaan toisia niin kuin haluaisimme itseämmekin kohdeltavan. Työpaikoilla tulisikin voida keskustella suvaitsevassa ilmapiirissä ja yhdessä etsiä ratkaisuja, jotka edistävät viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Joustavuus vapauttaa ihmisen luovat mahdollisuudet. Toisten tukeminen ja reilun työpaikkailmapiirin kehittäminen on jokaisen vastuulla!
Sari Essayah, presidenttiehdokas (KD), Euroopan Parlamentin jäsen

Kirjoittaja

,