fbpx

Work goes happy

Blogit

Presidenttiehdokas Paavo Arhinmäki

Presidenttiehdokas, kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki:

Työntekijöillä oltava valta oman työnsä järjestämiseen
Työhyvinvoinnin parantaminen edellyttää työntekijöiden päätösvallan lisäämistä työelämässä. Työntekijöiden on päästävä vaikuttamaan työn sisältöön ja työaikaan. Myös johtamista suomalaisilla työpaikoilla on parannettava ja lisättävä varmuutta työpaikan pysyvyydestä.
Työhyvinvointi on keskeinen keino lisätä työssä jaksamista. Tämä on myös huomattavasti parempi keino pidentää työuria kuin mekaaninen eläkeiän nostaminen.
Työkyvyttömyyttä voidaan puolestaan ennaltaehkäistä työterveyshuoltoa vahvistamalla sekä sairausvakuutuslain ja työterveyshuoltolain muutoksilla.
Myös epätyypillisten työsuhteiden sekä perinteisen työn ja yrittäjyyden välimaastossa tehtävän työn sääntelyssä on ongelmia. Niihin hallituksen ja työmarkkinaosapuolten pitäisi tarttua pikaisesti.
Samalla julkisten työpaikkojen on näytettävä mallia perusteettomien silppu- ja pätkätöiden karsimisessa. Myös julkisella sektorilla on pyrittävä pysyviin työsuhteisiin.
Moni pienyrittäjä kamppailee toimeentulostaan köyhyysrajoilla. Myös heidän sosiaaliturvaansa on
parannettava, tavoitteena poistaa perusteettomat erot yrittäjien ja palkansaajien sosiaaliturvassa.
Samapalkkaisuusohjelmaa pitää jatkaa tavoitteena kaventaa miesten ja naisten palkkaero enintään 15 %:iin vuoteen 2015 mennessä.
Keino työhyvinvoinnin lisäämiseen on myös vanhempainvapaiden pidentäminen ja joustavoittaminen, erityisesti tavoitteena pitäisi olla isien vapaiden lisääminen. Osittaista hoitorahaa voitaisiin korottaa ja pienten lasten vanhempien työajan lyhentämismahdollisuuksia tukea.
Katson myös, että työpaikoilla ei pidä tule sallia minkäänlaista ikäsyrjintää. Kaiken ikäisiä työntekijöitä on kohdeltava tasavertaisesti.

Kirjoittaja

,