fbpx

Work goes happy

Blogit

Pienin askelein metataitoja kehittämällä hyvinvointiin ja menestykseen – Jaana Hautala, Mentaalivalmentaja, NLP-kouluttaja

Meillä kaikilla on rajattu määrä energiaa käytössä, vaikka välillä tuntuu että olemme niitä supermiehiä ja -naisia, jotka venyvät joka paikkaan. Mitä enemmän menemme äärirajoilla tiedostamatta omaa ajan- ja elämänhallintaamme, sitä enemmän kaasutamme ja jarrutamme samaan aikaan ja hukkaamme arvokasta elämän energiaa.

Maailman Terveysjärjestön WHO:n mukaan mieleltään terve ihminen tunnistaa omat kykynsä ja omat rajoitteensa. Hän sietää arkipäivän stressiä ja tuo oman panoksensa yhteisön toimintaan.

Välillä Ihmettelemme kun väsyttää, keskittyminen herpaantuu ja on niin vaikea tehdä myös arkisia päätöksiä. Tällä hetkellä meillä kaikilla on varmasti riittävästi tietoa siitä, miten pitäisi palautua, hallita arkea, syödä ja liikkua. Miten paljon sinä kuitenkin tietoisesti pidät huolta näistä asioista? Jo yksinkertaiset muutokset elämäntavoissa kohentavat mentaalista hyvinvointia.

Nykyisin työelämä vaatii meiltä metataitoja. Niitä taitoja, jotka auttavat meitä pysähtymään, mukautumaan muutokseen sekä ajattelemaan rohkeammin. Elämä on jatkuvaa muutosvirtaa, jonne luonnollisesti kätkeytyy myös paljon tunteita ja pelkoja. Metataidoilla muutos voidaan kääntää mahdollisuudeksi. Mahdollisuudeksi löytää askeleet oman elämän sekä työyhteisön kukoistukseen.

Ajatuksia miten, metataitoja ja mentaalista vahvuutta voi kehittää:

1) Paineen- ja epävarmuudensietokyky

Päivittäiset tietoisuus- ja pysähtymisharjoitukset harjoittavat paineensietokykyä. Ne auttavat palautumiseen sekä uudistumiskykyyn. Myös säännöllinen rentoutuminen sekä aivojen palautuminen lisäävät työssä jaksamista, stressin- ja paineensietoa sekä keskittymis- ja päätöksentekokykyä. Ajasta tämän metataidon harjoittaminen ei varmasti ole kiinni, sillä säännöllinen muutaman minuutin päivittäinen harjoittaminen tuo jo tutkitustikin tulosta.

2) Työskentelyä edistävät taidot eli yhteistyötaidot.

Vuorovaikutustaitojen kehittämisellä sekä ihmisten erilaisuuden ymmärtämisellä lisäämme avointa ja luottamuksellista yhteistyötä. Avoin ja luottamuksellinen yhteistyö vähentää myös tulkintojen sumaa ja lisää arvostavaa kohtaamista. Kaikki me haluamme tulla kuulluksi, nähdyksi, kohdatuksi, hyväksytyksi ja arvostetuksi.

3) Ajattelu- ja tunnetaidot.

Itsereflektointi ja itseanalyysi korostavat miten meidän mieli ja keho toimivat. Hyvä harjoitus on tarkkailla omia ajattelu-, tunne- ja toimintamalleja. Tulla niistä tietoisiksi, hyväksyä ne sekä muokata niitä mielenstrategioita ja toimintamalleja, joita ei enää tarvitse.

4) Intuition käyttö.

Aalto-yliopiston Asta Raami on väitellyt viime keväänä tärkeästä metataidosta, jota kaikki voimme harjoittaa eli intuitiosta. Intuitiota tietoisesti hyödyntävät ihmiset pystyvät joustavaan ja kokonaisvaltaiseen ajatteluun. Intuitio harjaantuu, kun kehittää omaa havainnointikykyä, opettelee olemaan tyhjällä mielellä eli katkaisemaan turhan järkeilyn, tarkkailee omia aistimuksia, tuntemuksia ja mielikuvia. Intuitio puhuukin meille kaikille mielikuvina, tunteina, sisäisenä äänenä tai erilaisina merkkinä. Intuition mahdollisuuksille kannattaa avautua, vaikka välillä se voi vaatia omien kriittistenkin asenteiden muuttamista.

Uudet näkökulmat ja supermiehen roolista luopuminen voivat avata aivan uudenlaisen mentaalisen vahvuuden. Hyvinvoivat ihmiset kysyvät tietoisesti itseltään kysymyksiä, joista tulee hyvälle tuulelle ja jotka luovat positiivista toimintaenergiaa.  Meillä on joka päivä mahdollisuus suunnata focus hyvin ja investoida energiaamme merkityksellisiin ja tärkeisiin asioihin. Hyvinvointi ja mentaalivahvuus on asenne ja valintakysymys. Sitä rakennetaan pienillä askelilla – tässä hetkessä.

Jaana Hautala
Oivaltamaan Oy
Mentaalivalmentaja, NLP-kouluttaja
rentous- ja Firstbeat asiantuntija

 

Kirjoittaja

,