fbpx

Work goes happy

Blogit

Onko mielestäsi oikein, että korkeasti koulutetut hoidon ja hoivan ammattilaiset joutuvat käyttämään aikaansa toissijaisiin tehtäviin, eikä siihen mihin heidän ammattitaitonsa ja tahtonsa auttaa ovat heidät valmistaneet?

Suomessa puhutaan jatkuvasti hoitajapulasta. Hoitajilla ei riitä aikaa potilastyöhön, kun erilaisten tavaroiden, pyykkien ja putkiloiden kuljetukset, puhtaanapito ja tietojärjestelmä työt haukkaavat ison osan hoitajien ja miksei myös lääkärien työajasta.

Tämän artikkelin alkuperäinen ajatus oli puhua tuottavuudesta, mutta ennen kuin oikeaa tuottavuutta voidaan mitata, on saatava tehtävien sisällöt uudistettua siten, että keskittyminen asiakas/potilaskeskeiseen, todellisen tuottavuuden lähteeseen, on mahdollistettu.

Mihin se aika sitten kuluu? Saatat yllättyä seuraavasta:

Hoitajan työajasta suuri osa. Eri tutkimusten mukaan jopa yli 50% työajasta käytetään välilliseen hoitotyöhön. Näitä tehtäviä ovat mm. kirjaaminen ja sisälogistiikka. EVA:n raportin ”Robotit töihin” (EVA 2016, jopa 20% hoitajien työstä voitaisiin välittömästi vapauttaa potilastyöhön, mikäli logistiikkarobotteja otettaisiin käyttöön.

Kirjaamisen osuus hoitajien työajasta on kasvanut jatkuvasti. Joidenkin arvioiden mukaan, tietotyö, joka sisältää kirjaamisen ja tiedon ylläpidon vie jopa lähes puolet erikoissairaanhoidossa ja esimerkiksi ympärivuorokautisessa hoivassakin 40-45 minuuttia/työntekijä.

Kirjaamisen siirtäminen digitaalisten työkalujen hoidettavaksi vapauttaisi merkittävästi aikaa välittömään potilastyöhön. Lisäksi digitaalisten työkalujen avulla kirjaamisen laatuun saataisiin merkittävä parannus, työaikasäästön lisäksi kirjausten laatu paranee, ne ovat rikkaampia, reaaliaikaisia, oikeellisempia kun ne eivät perustu ei ole muistinvaraisuuteen, muistilappuihin tai välikäsien kautta saatuun tietoon Parempi kirjausten laatu turvaa myös asiakkaan hoitopolulla oikeampaan tietoon perustuvia hoito- ja palveluratkaisuja ja lisää siten asiakasturvallisuutta.

Aiheeseen liittyy myös työhyvinvoinnin näkökulma. Onko mielestäsi oikein, että korkeasti koulutetut hoidon ja hoivan ammattilaiset joutuvat käyttämään aikaansa toissijaisiin tehtäviin, eikä siihen mihin heidän ammattitaitonsa ja tahtonsa auttaa ovat o heidät valmistaneet.

Suomen pitää olla maa, jossa jokainen saa tarvitsemansa hoidon ja hoivan. Osaajista meillä ei ole pulaa, jos teknologian ja digitalisaation mahdollisuudet otetaan optimaalisesti käyttöön.

Cristina Andersson, tietokirjailija ja liikkeenhoidon konsultti

Kirjoittaja

Cristina Andersson, tietokirjailija ja liikkeenhoidon konsultti