fbpx

Work goes happy

Blogit

Näe muutos joka haluat olla – ­livekuvituksen rooli työelämän eri tilanteissa

Olet kehittämässä uusia ratkaisuja, tekemässä paremmin toimivaan huomista. Olet  keskellä työelämän murrosta ja muuttuvaa mailmaa. Sinulla on valtavasti  mahdollisuuksia. Uudet ratkaisut tuntuvat välillä hahmottomilta. Haluat tehdä itsellesi  ja omalle tiimillesi, asiakkaillesi ja maailmalle näkyväksi ja ymmärrettäväksi mitä olet  tekemässä ja luoda vaikutusta ja sitoutumista. Kun suunnistaja lähtee matkaan,  hänellä on kartta, livekuvitus on tiekartta työelämän eri tilanteissa.

Kuvan vaikutus on valtava. Olemme aina jakaneet tietoa ja tunteita ja tarinoita kuvien  välityksellä luolamaalauksista alkaen. Kuvien voima on emotionaalinen yhteys.  Kuvilla voidaan herättää ajatuksia, tunteita ja toimintaa, ne muistetaan pitkään.

Viimevuosina livekuvitus ja graafinen fasilitointi ovat yleistyneet työelämässä.  Livekuvitus on tapahtuman, esimerkiksi seminaarin reealiaikaista kuvittamista  visuaalisiksi muistiinpanoiksi. Graafinen fasilitointi oivalluttaa kuvan kautta  muutosprosesseissa.     Kuvitusta voidaan käyttää myös kun halutaan avata  monimutkaisia sisältöjä ymmärrettäviksi ja innostaviksi.

Tapahtumissa: seminaareissa, asiakastilaisuuksissa, kick offeissa,  kokouksissa

Parhaillaan tapahtuma on kuin yhteinen leirinuotio. Jotta ihmiset innostuvat ja  sitoutuvat, tapahtuman pitää koskettaa heitä sisällön puolesta ja emotionaalisesti.  Livekuvitus auttaa hahmottamaan olennaiset asiat tapahtumasta mukaansa  tempaavalla ja elävöittävällä tavalla. Puheenvuorot, keskustelut, paneelit ja työpajat  kiteytyvät hetki hetkeltä osallistujien seurattavaksi kuvituksiksi valkokankaalle.  Livekuvitus kuljettaa osallistujat läpi käsiteltävän aiheen, auttaa seuraamaan ja jättää  mieleenpainuvan muistijäljen tapahtumasta. Se on konkreettinen lopputulos ja  visuaalinen muistilappu tilaisuudesta, joka voi jakaa osallistujille ja maailmalle ja  siihen on helppo palata jälkikäteen yhdellä silmäyksellä.    Strategiaprosesseissa, muutosprosesseissa, projekteissa, yksittäisissä  työpajoissa, tilanteissa joissa luodaan uutta.
.
Jotta ihmiset inspiroituisivat muuttamaan jotain itsessään ja työssään, tarvitaan  keskustelua ja omakohtainen oivaltaminen.  Graafinen fasilitoija ohjaa ja  keskusteluttaa tilanteessa syntyvän kuvan avulla.  Graafinen fasilitointi tuo ihmiset  yhteisen kuvan ääreen.  Se auttaa hahmottamaan kokonaiskuvan käsiteltävästä  aiheesta. Se tuo osallistujien erilaiset näkökulmat näkyviin kuvaan ja luo yhteistä  ymmärrystä ja sitoutumista. Graafinen fasilitointi tukee vuorovaikutusta ja osallisuutta  ja auttaa hahmottamaan yhteiset tavoitteet ja ratkaisut niihin pääsemiseksi. Se on  tehokas strateginen työväline. Lopputuloksena on kuvitus, joka tiivistää prosessissa  selkeytyneet näkemykset yhteen kuvaan. Se on kuva muutoksesta, joka haluamme  olla ja vie meitä kohti muutosta.

Erilaisissa materiaaleissa kuten nettisivuilla, julkaisuissa, prosessin  kuvauksissa, raporteissa, roll upeissa ja videoissa voidaan käyttää kuvitusta kun  halutaan avata jokin monimutkainen sisältö kiinnostavalla ja ymmärrettävällä tavalla.

Satojen slidejen ja dokumenttien sijaan livekuvituksen ja graafisen fasilitoinnin avulla  kokonaiskuva asiasta on nähtävillä selkeästi yhdellä kertaa. Näin kuva     helpottaa  navigoimista uudessa työkulttuurissa ja suuressa informaatiomäärässä.

Liina on livekuvittamassa Work goes ­happy ­tapahtumassa

Liina Tabell, livekuvittaja, graafinen fasilitoija, kuvittaja,  Sibia Oy

Kirjoittaja

,