fbpx

Work goes happy

Blogit

Millainen sinä olet palautteen antajana ja saajana?

Työyhteisön ilmapiiri on merkittävä tuloksen tekijä yritykselle. Kun organisaation ilmapiiri on hyvä, ovat ihmiset työssään tuottavampia, mikä näkyy suoraan yrityksen kassavirrassa.

Palautteen antaminen on osa hyvinvoivaa työympäristöä

Organisaation ilmapiiri rakentuu monesta eri tekijästä, jotka kietoutuvat toisiinsa. Tärkeimpänä kaiken keskiössä on varmasti luottamus, sillä jos ei ole luottamusta, ei voi olla toimivaa työyhteisöäkään. Työyhteisön keskinäisen luottamuksen rakentumisessa on tärkeää, että myös yksilöiden oma itseluottamus on tasapainossa. Työyhteisöllä taasen on merkittävä rooli jäsentensä ammatillisen itseluottamuksen rakentumisessa tai romuttumisessa.

Vuorovaikutus on tärkeä väline organisaation luottamuksen ja sen jäsenten hyvinvoinnin rakentumisessa ja sitä kautta yrityksen menestyksessä. Avoin ja läpinäkyvä viestintä mahdollistaa ristiiriidattoman ilmapiirin, jossa ihmiset voivat vapautuneesti sekä kyseenalaistaa että perustella. Yksi vuorovaikutuksen tärkeimmistä kanavista on palaute. Se on vuorovaikutusta, jossa on kaksi osapuolta: antaja ja saaja, joilla molemmilla on oma vastuunsa palauteviestin välittymisessä.

Yksilöllinen palautteenanto on tärkeää

Harmittavan usein työyhteisöjen hyvinvointikartoituksissa nousee esiin, ettei työpaikalla saa riittävästi palautetta. Toisaalta esimiehet useasti mielestään antavat palautetta riittävästi.
Meillä on kaikilla erilainen resistenssi palautteen vastaanottamiseen. Sheila Heenin mukaan yksilöllinen herkkyys palautteelle voi vaihdella jopa 3000%. Siinä missä toinen meistä kuuntelee herkästi ympäristön palautetta ja saatuaan palautetta heilahtaa emotionaalisesti tasapainostaan etäälle, toinen meistä ei välttämättä reagoi palautteeseen juuri lainkaan. Tällöin myös palautuminen takaisin omaan vakioon vaihtelee ja kuluttaa erilailla energiaa.

Käytännön seuraus edelläkuvatusta on se, että herkemmän henkilön mieliala saattaa järkkyä rakentavaksikin tarkoitetusta palautteesta pitkäksi aikaa, kun vähemmän herkkä ei sen sijaan muodosta saamaansa palautteeseen minkäänlaista tunnesidettä. Tällöin palautetta ei välttämättä edes kuule tai sen saattaa unohtaa hyvin nopeasti ja palautteen antaja ihmettelee, eikö palaute johda mihinkään toimenpiteisiin. Toisaalta tämä saattaa vaikuttaa myös jaksamiseen, jos positiivisetkin palautteet jäävät kuulematta.

Palautteen antamisen ja saamisen suurimpia haasteita onkin ihmisten erilaisuus, kuten ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa yleensäkin. Lisäksi meidän jokaisen oma historia vaikuttaa palautteen vastaanottamiseen: toisinaan viesti tuomitaan jo ennalta ja oikea sisältö jää välittymättä palautteen antajan henkilöön, ajankohtaan tai muuhun liittyvän väärän ennakkotulkinnan vuoksi.

Palaute on kehityksen avain

Palautteen saaminen on kuitenkin välttämätöntä oman ja koko työyhteisön kehittymisen kannalta. Jokaisen pitäisi saada palautetta työstään. Jos koet, ettei saamasi palautteen määrä ole riittävä, kannattaa miettiä myös omaa rooliaan palautteen saajana: Palautettakin voi aktiivisesti kysyä. Silloin voit itse varautua siihen ja sen ajankohtaan, eikä palaute tule vain ja ainoastaan yllätyksenä, jolloin tunne herkemmin ottaa vallan järjestä.
Palautteen kysyminen omista tekemisistään ei ole oman arvonnousun tavoittelua vaan aitoa halua kuulla, mitä mieltä tehdystä työstä ollaan. Työnantajana arvostan myös sitä, että minulta kysytään palautetta, jolloin tiedän kysyjän olevan vastaanottavainen kehitysideoille ja minulla on hyvä tilaisuus myös kehua, koska olemme silloin virittyneet samalle taajuudelle ja viesti menee todennäköisemmin perille.

Jos jokin asia työyhteisössäsi on hyvin hoidettu ja saat siitä hyvän mielen, niin miksi jättäisit palautteen kertomatta? Sen lisäksi että palautteen saajalle tulee siitä oletettavasti hyvä olo, kasvaa myös todennäköisyys, että kohtaat vastaavia tilanteita uudestaan. Ja koko työyhteisön tuottavuus paranee.

Luottamuksen rakentamisen väline

Luottamuksen ilmapiirin työyhteisössä uskallamme kaikki olla enemmän haavoittuvia ja vastaanottaa välitöntä palautetta. Palaute onkin tärkeä antaa heti, etteivät asiat ainakaan jää nakertamaan tunnetasolle pidemmäksi aikaa.
Palautteen antamisella ja saamisella on merkittävä vaikutus työkaverin ammatillisen itseluottamuksen rakentumiseen ja sitä kautta koko työyhteisön hyvinvointiin ja tuottavuuteen, koska vain hyvinvoiva yksilö voi olla tuottava. Kun organisaatiossa on hyvä ilmapiiri, näkyy se myös yrityksestä asiakkaille, vaikuttaa positiivisesti kassavirtaan ja luo parempia tulevaisuuden näkymiä. Palautelkaa siis toisianne!

Sivuillamme voit selvittää oman organisaatiosi ilmapiirin, jonka yhtenä osana on myös palautteenanto. Lähetämme analyysin vastaustesi jälkeen sähköpostiisi. https://kysely.suomenmentaalivalmennus.fi/

Kirjoittaja Hanna Häppölä on yrittäjä, yritysten mentaalikouluttaja ja myyntivalmentaja.

Hanna Häppölä luennoi 2.10. Unelmien työpäivän päätapahtumassa Turun ammattikorkeakoulun Educity-oppimisympäristössä 2.10 klo 13.25 – 13.45.

Päivän ohjelmaa voi seurata maksuttomassa webinaarissa. Ohjelman voit katsoa täältä https://www.wgh.fi/wp-content/uploads/2020/08/wgh-tku-2020_ohjelma.pdf

Kirjoittaja

Hanna Häppölä, mentaalikouluttaja, Suomen Mentaalivalmennus